D66 wil onderzoek naar de effecten van een basisinkomen

d66congresOp zaterdag 1 november 2014, heeft  in het congrescentrum Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch Congres 100. van D66 plaatsgevonden.
Tijdens dit congres is een motie aangenomen om onderzoek te laten plaatsvinden over het basisinkomen. Het betreft onderstaande motie:

 

Onderzoek naar de effecten van een basisinkomen

Het D66 congres op 1 november 2014 bijeen te .s-Hertogenbosch constaterende dat:

 • een zich versnellend proces van automatisering in de (nabije) toekomst een belangrijk deel van de huidige werkgelegenheid kan doen verdwijnen;
 • er geen garantie bestaat dat de verdwenen banen vervangen zullen worden door nieuwe;
 • er in ons huidige sociale zekerheidssysteem sprake is van een armoedeval, regelzucht, en dure en buitensporige controlemaatregelen;

voorts constaterende dat:

 • eerdere experimenten met onvoorwaardelijke geldoverdrachten voornamelijk positieve effecten laten zien op de werkinzet, de gezondheid en het welzijn van mensen;

overwegende dat:

 • D. vertrouwt op de eigen kracht van mensen en vindt dat werken moet Ionen;
 • D66 een partij is die vooruit denkt;
 • een systeem met een basisinkomen hierbovengenoemde en andere problemen kan oplossen;
 • er mogelijk ook negatieve effecten van een systeem met een basisinkomen zijn;
 • enkel testprojecten ons een beter beeld kunnen geven van de verhouding tussen de positieve en negatieve effecten van zo’n systeem;
 • de kosten van een goed opgezet testproject gering zijn;

verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66 om:

 • zich in te zetten voor onderzoek naar de gedrags- en welzijnseffecten van een systeem met een basisinkomen in de vorm van een testproject;

en gaat over tot de orde van de dag.