Eerste grote conferentie waarbij de Europese Unie praat over een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

ubiefirsteesc

Politici en grote Europese organisaties werkzaam op het terrein van gezondheid, armoede, democratie, onderwijs en milieu gaan de potentiële voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen op donderdag 10 april 2014 bespreken met het Europees Economisch en Sociaal Comité. De conferentie zal ook in het teken staan van de lancering van een nieuw netwerk, het  Unconditional Basic Income Europe (UBIE), dat vorig jaar tijdens het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (European Citizens Initiative for Unconditional Basic Income (ECI voor UBI) ontstond. Burgers van 25 Europese landen werken samen bij de organisatie van deze conferentie.

Onder het thema ‘een Onvoorwaardelijk Basisinkomen: de Emancipatie van de Sociale Zekerheid in Europa’, brengt de conferentie activisten, politici, organisaties en geïnteresseerde particulieren bij elkaar om het potentiële nut van dit idee uit te dragen. Het afgelopen jaar, tijdens het ECI voor UBI, verwierf het UBI een ongekende belangstelling van de zijde van de media en werd het gesteund door bijna 300.000 voorstanders in heel Europa.

Gedurende de periode van 1 jaar waarin het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen liep, steeg het aantal deelnemende landen van 13 tot 25. “De laatste twee maanden van de Europese Campagne voor het UBI versnelde de dynamiek zodanig dat het aantal ingezamelde handtekeningen verdubbelde,” zegt Klaus Sambor, algemeen organisator van het ECI voor UBI. De conferentie gaat het succes van de organisatie van dit ECI feestelijk vieren door middel van reportages uit verschillende van de betrokken landen waaronder verslagen van de laatste ontwikkelingen van UBI campagnes binnen hun grenzen.

Ook zullen er presentaties gehouden worden door Guy Standing over een recent uitgevoerd pilot project in India, door Philippe van Parijs over zijn voorstel voor een ‘Eurodividend’, dat betaald zou moeten worden aan iedere burger in de Europese Unie en door Ronald Blaschke van het Netzwerk Grundeinkommen Germany (Netwerk Basisinkomen Duitsland) over de belofte van het basisinkomen om verborgen armoede aan te pakken. Anderen, zoals Sian Jones van het European Anti-Poverty Network en Plamen Dimitrov, voorzitter van de Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden in Bulgarije, zullen lezingen geven over de gunstige effecten van het UBI op gezondheid, milieu, democratie en sociale solidariteit.

De moderator van de conferentie zal Karl Widerquist zijn, vicevoorzitter van het Basic Income Earth Network en redacteur van BiNews.org. “Met de beweging voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen,” schrijft Widerquist, “beginnen mensen zich te realiseren dat er geen vrijheid is zonder vrijheid van armoede en dat er geen vrijheid van armoede is zonder onvoorwaardelijke toegang tot basale levensbehoeften.”

Het onvoorwaardelijk basisinkomen is een regelmatige betaling aan ieder individu, zonder vermogens- of inkomenstoets of de verplichting om werk te aanvaarden, die hoog genoeg is om in waardigheid te leven en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Het UBI beleeft een opleving in populariteit in de nasleep van massale werkloosheid door technologische ontwikkelingen, in combinatie met drastische bezuinigingen en verstikkende voorwaarden die in toenemende mate aan alle nationale stelsels van sociale zekerheid in Europa gekoppeld worden. Dit proces heeft een groeiend aantal volwassenen en kinderen armoede gebracht: volgens het laatste rapport van het Social Protection Committee van de EU uit 2012 liep bijna 25% van de Europese bevolking het risico op sociale uitsluiting of om in armoede te vervallen, het hoogste percentage in 6 jaar. De cijfers voor 2013/4 zullen ongetwijfeld een verdere toename laten zien.

Tot dusver is een onvoorwaardelijk basisinkomen niet onrealistisch. “De redding van de banken liet zien dat, als de politieke wil er is, er wel degelijk genoeg geld is. Uiteindelijk leden de armen het meest onder een financiële crisis die ze niet veroorzaakt hebben,” zegt Barb Jacobson, voorzitter van UBIE. Verschillende vormen van UBI waren in de zeventiger jaren in de VS, Canada en in Engeland dicht bij hun introductie; Brazilië werkt er naar toe met het Bolsa Familia programma; na een succesvolle pilot studie in Namibië in 2009 is de roep om een onvoorwaardelijk basisinkomen betaald uit het belasten van delfstoffen groeiende in Zuid-Afrika.

In een periode waarin de EU en vooral de Eurozone meer politieke, fiscale en sociale integratie nodig heeft om te overleven, zou een Europa-brede invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen een cruciaal instrument kunnen zijn om haar toekomstige politieke haalbaarheid te garanderen. Er is groeiende consensus onder economen en politici dat het weinig zin heeft om een monetaire Unie te hebben zonder overeenstemming op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden.

Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen: de Emancipatie van de Sociale Zekerheid in Europa

Donderdag 10 april 2014 (9.30 – 17.30)
European Economic and Social Committee, Van Maerlant Gebouw
Rue Belliard 99, 1040 Brussel (Kamer VM3, 2e Verdieping)

Programma: http://basicincome-europe.org/ubie/event/ubie-conference-brussels/

Registratie is verplicht: gaarne uw inschrijving voor maandag 7 april, 17:00 uur naar conference[a]ubie.org

Contact voor de Pers: Barb Jacobson +44 7985 670 688
http://basicincome-europe.org
email: press[a]ubie.org