Interview met Lijsttrekster Vrouwenpartij over Basisinkomen

MardeJongWie ben je en vanuit welke Politieke Partij en politieke functie deel je een visie over het basisinkomen?
Mijn naam is Mar de Jong (48) en vertel vanuit mijn functie als lijsttrekker voor de Vrouwen Partij mijn visie over het basisinkomen zoals wij dat voor ogen hebben om Nederland uit de drievoudige crisis te krijgen.

Hoe ben in aanraking gekomen met het concept basisinkomen ?
Ik ben in Frankrijk in de jaren negentig van de vorige eeuw voor het eerst in aanraking gekomen met het fenomeen basisinkomen, maar dat had een andere insteek als de vorm waar ik nu een voorstander voor ben: Basisinkomen 3.0

VP logoWelke visie heeft de Vrouwen Partij waar jij voor staat en jij m.b.t. het basisinkomen en waarom?
De Vrouwen Partij ziet de invoering van een basisinkomen als een herstructurering van het gehele z.g. sociale vangnet. De werk gerelateerde rechten zoals pensioen, WW, WAO/WIA blijven behouden. Iedereen die een Basisinkomen aanvraagt wordt dan wel verplicht te blijven zoeken naar werk, zichzelf bijscholen, of vrijwilligers werk gaan doen en/of een eigen bedrijf op te zetten. Via bijeenkomsten bij het UWV gaat men in Peer- to peer groepen werken aan een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan. Uitzondering op deze verplichting is er voor mensen ziek zijn, mensen die pensioengerechtigd zijn en alleenstaande vrouwen met kinderen tot 4 jaar, waar geen goede opvang voor is geregeld. Hier geldt participeren mag. Verder ziet de Vrouwen Partij de implementering van het basisinkomen ook als een goede start om die nieuwe circulaire economie aan te gaan jagen. En kan er op grote schaal geïnvesteerd worden in nieuwe industrieën. Iets dat Nederland broodnodig heeft.

Welke sociaal, maatschappelijke en economische relevantie zie jij m.b.t. het basisinkomen?
De grootste sociale winst zit hem in het feit dat het basisinkomen decriminaliserend werkt. Je mag bijverdienen. Je mag samenwonen. Je mag delen, Je mag je dromen najagen om een eigen bedrijf op te starten. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk voor iedereen die geen inkomen heeft. Mensen krijgen de kans om vanuit een gelijke toegankelijkheid tot een goed leven maatschappelijk mee te gaan bouwen. Uiteindelijk is het gevolg dat er meer geld in de economie komt, waardoor de economie hoe dan ook gestimuleerd wordt. En dat is niet alleen economisch relevant. Sociaal en maatschappelijk kunnen mensen weer werken aan een goed zelfbeeld.

Welke ideeën heeft de Vrouwen Partij en heb jij over de praktische invoering van het basisinkomen en waarom?
De Vrouwen Partij wil dat het basisinkomen 3.0 centraal in NL ingevoerd wordt. Namelijk via de belastingdienst. Het huidige sociaal vangnet functioneert niet, het verdrukt initiatieven en maakt mensen heel kwetsbaar. Het is veel goedkoper om het vangnet te herstructuren en te kiezen voor een basisinkomen 3.0 namelijk €12.000 netto per jaar per persoon vanaf 18jaar. De meeste sociaal vangnet gerelateerde zaken vervallen dan. (zie http://www.rechtopgeld.nl/regelingen)
Het basisinkomen is bedoeld voor mensen zonder inkomen, studenten, ZZP-ers zonder inkomen, mensen die geen rechten meer hebben op werkgerelateerde uitkeringen zoals WW en bejaarden die onvoldoende pensioen opgebouwd hebben. Het gaat hierbij om maximaal € 12.000 netto per jaar waar men tot €20.000 bruto kan bij verdienen. Met een belasting technische prikkel om ook te sparen voor het pensioen.
Het kan dus zo zijn dat als men onder de grens van €20.000 per jaar bruto zit , mensen vanuit die werkgerelateerde rechten, een aanvullend basisinkomen kunnen aanvragen. Omdat in te regelen hebben we in Nederland al veel ervaring vanuit de SVB. En de switch kosten zullen door de herstructurering van de controle ect op het basisinkomen in de gehele linie laag zijn. Heb je dus zelf een inkomen uit werk van €20.000, dan heb je dus geen rechten meer op het basisinkomen.

Hoe zie jij de angst die vaak geopperd wordt over misbruik van mensen als er een NL/EU basisinkomen komt?
Met controle op je inkomen via de belasting dienst zie ik die niet zo zwaar in. Zwart geld is van alle tijden. Ik persoonlijk vind de huidige situatie tenenkrommend. Een vangnet wat letterlijk mensen gevangen houdt tussen zoveel regels dat ze ook daadwerkelijk gevangen zitten. Het sociale vangnet wat er nu is houdt zich in stand in plaats van dat het mensen helpt weer onafhankelijk te worden. Er zit een perverse prikkel in die er voor mij liever vandaag uit gaat dan morgen. Mensen moeten weer in hun kracht komen te staan, dat gaan doen waar ze goed in zijn. En hoewel mannen en vrouwen niet precies hetzelfde nodig hebben, we hebben wel de gelijke toegankelijkheid nodig om weer op eigen benen te kunnen gaan staan. Volgens mij gaat dat niet vanzelf, zeker niet zoals het nu geregeld is.

Hoe groot / klein is volgens jou de kans dat er van een basisinkomen misbruik gemaakt kan worden?
Klein, het wordt door de belasting dienst gecontroleerd en er mag heel veel. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waar dagelijks sociale controleurs op pad zijn om de tandenborstels te tellen. Er zijn ook wetenschappelijk testen gedaan, waaruit steeds weer is gebleken dat het percentage mensen dat misbruikt maakt laag is. En voor hen die er hun werk van maken, daar moeten we gezamenlijk speciale acties op uitzetten.

Wat gebeurd er als armoede in NL EU niet gedecriminaliseerd wordt, kun je ons iets over de oorzaak en gevolg relatie daarover vertellen?
Als we door gaan op de huidige weg, zal er nog een grotere tweedeling in de maatschappij ontstaan. Een tweedeling die onder ander tot gevolg zal hebben dat heel mensen ziek worden, veel kinderen gaan geen toegang meer hebben tot sport, verenigingen, zwemles, bioscoop studie en gezond eten. Ik ken nu al gezinnen waar niet altijd warm wordt gegeten. Het is toch triest dat er in Nederland een hele groep mensen tot aan hun dood al buitenspel staat. Het huidige beleid biedt geen toekomst perspectief, met alle gevolgen van dien.
Het is in mijn beleving wachten op de stijging van criminaliteit en een grote maatschappelijke onrust. En hoe het mooi initiatief voedselbank ook is, ik vind het bestaan van een voedselbank een gruwel. Dat in een rijk land als Nederland het zover moet komen. Ik vind het ongelofelijk dat mensen er trots op zijn dat de voedselbank zo goed draait met inmiddels 70.000 gezinnen die er afhankelijk van zijn. Trots op het feit dat er zelfs een wachtlijst is. Hoe triest voor hen die er dan net buiten vallen. Die wachtlijst houdt in, dat er mensen zijn die nu honger hebben. Daarom is het in mijn beleving nu de tijd om versneld dat basisinkomen in te gaan voeren. Iedereen gaat het beter krijgen, ook de medewerkers van de sociale dienst, die krijgen dan een andere focus. Het zal een hele cultuur omslag voor ze worden. Het wordt tijd voor een nieuwe overheid die gefocust is op dienstbaarheid en die de infrastructuur maakt en borgt rondom de gelijke toegankelijkheid.

Wat zou je afsluitend nog aan mensen willen meegeven die twijfelen over de invoering van het basisinkomen zoals voorgesteld door jou partij?
Probeer je een beeld te vormen van wat het betekent als je rond moet komen van 40 euro per week voor eten en kleding met twee kinderen. Het is niet mogelijk om bij te verdienen en als je kind 18 wordt vallen ook nog eens toeslagen weg.
Dat is dagelijkse realiteit van heel veel gewone mensen, die grotendeels alleenstaande moeders zijn. Dan zie je weer hoe belangrijk die gelijke toegankelijkheid wordt om weer op je eigen benen te kunnen gaan staan. Daarom ben ik voor het basisinkomen.
Want iedereen heeft een goede start verdiend!