Crimineel

crimineelKate Pickett en Richard Hamilton zijn epidemiologen. Zij hebben baanbrekend onderzoek verricht wat de onweerlegbare relatie aantoont, tussen crimineel gedrag en de mate waarin binnen een samenleving sprake is van enige gelijkheid of juist niet.

Waar het op neerkomt is dat binnen een samenleving de inkomensverschillen klein zijn, er significant minder (gewelds)delicten plaatsvinden dan in een samenleving waar de verschillen wel groot zijn.

Het boek naar aanleiding van dit uitgebreide onderzoek heet: The Spirit Level: “Why More Equal Societies Almost Always Do Better”

Ook in ons land is uitvoerig aandacht besteed aan dit onderzoek. In het TV programma “Vrijheid, Gelijkheid & Broederschap” van de VARA komen deze onderzoeken aan het licht.

Kijken en/of lezen dus!