Democratie

schumpeterWat is democratie?

Volgens de definitie van Joseph Schumpeter (Oostenrijks Amerikaans econoom) is democratie:

“die institutionele regeling om tot politieke besluitvorming te komen waarbij individuen de beslissingsmacht verkrijgen door middel van een concurrentiestrijd om de stemmen van de burgers”.

Om tot een dergelijke democratie te komen dient aan enkele voorwaarden voldaan te worden. Volgens Fukuyama kan men simpel de stelling poneren: hoe groter de welvaart, hoe hoger de kans op democratie. Zo simpel is het echter helaas niet, er zijn veel complexere zaken aan het ontstaan van de democratie verbonden naast de economische toestand van de staat/democratie in wording.

(bron: digitaal leslokaal)

Democratie kan eigenlijk pas écht goed tot z’n recht komen, als iedereen min of meer in voldoende mate geïnformeerd is over de gang van zaken.

Neem nou het basisinkomen.

Van de vele reacties die wij krijgen (dank daarvoor) zijn er een aantal die negatief tegenover het basisinkomen staan. Op zich prima natuurlijk, want we zijn hier tenslotte aan begonnen om van elkaar te leren en eventueel dingen aan te passen.

Maar wat ons opvalt is dat vrijwel alle negatieve reacties (het zijn er gelukkig ook niet veel) gebaseerd zijn op aannames en vooroordelen. “Niet gehinderd door enige kennis van zaken” wordt dat ook wel eens uitgedrukt.

Kritiek op iets of iemand heeft pas zin als men dan ook beschikt over afdoende kennis van hetgeen men tegen ageert en de praktijk laat zien dat zoiets niet vanzelfsprekend gaat.

Voor de meeste vragen kunt u terecht op onze website en staat uw vraag er niet tussen, dan is het campagneteam van harte bereid uw (moeilijke) vragen te beantwoorden.

www.onsbasisinkomen.nl