Jetta

jettaWat kunnen we uit het Basisinkomen halen?

– minder criminaliteit
– minder (huiselijk) geweld
– minder (vroege) schoolverlaters
– minder depressies
– minder agressie
– minder tienerzwangerschappen
– minder burnouts
– minder medicijngebruik
– minder drugsgebruik
– minder zorgen
– minder stress

Wat een gezond idee eigenlijk, vind u niet?

www.onsbasisinkomen.nl