Nederland Kantelt

kanteltDe samenleving verandert(snel).

Dat gebeurt zonder dat u er invloed op lijkt te hebben. Voor een deel lijkt deze stelling juist, want u heeft immers niet de (technologische) vooruitgang kunnen tegenhouden, hooguit dat u deze van uzelf onthoudt.

Sociale veranderingen zijn er altijd al geweest, de ene wat radicaler dan de andere. We staan op het punt een nieuwe mee te maken.

Het basisinkomen is niet zo’n radicale verandering, maar een ideale manier om ons aan te passen aan die verandering. Door het verdwijnen van (betaalde) arbeid is er eigenlijk ook geen andere weg. De verandering moet plaatsvinden in het denken en handelen van de meerderheid, wil dat (op tijd) gebeuren.

Kantelen, een begrip dat een nieuwe betekenis kreeg van Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans. Verandering is onvermijdelijk; we moeten die verandering tegemoet komen en niet alles laten afhangen totdat een ander iets doet.

Het basisinkomen komt er, maar zolang we er alleen maar over praten, komt het voor té veel mensen té laat!

www.onsbasisinkomen.nl