Sociale Vernieuwing

vernieuwingDe nadruk op sociale vernieuwing wordt vaak gelegd bij de (kans)armen, iets wat zeer begrijpelijk is, want er is niets zo deprimerend als een uitzichtloos bestaan.

Wat het basisinkomen betreft hebben veel voor en tegenstanders het alléén over armoede(bestrijding), iets wat een half verhaal is, als het over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen gaat.

Natuurlijk is het van belang dat mensen in armoede zo spoedig mogelijk uit hun benarde situatie geholpen moeten worden, maar is het niet veel beter als we iedereen in staat stellen dat zélf (mét een basisinkomen) op te lossen?

Het basisinkomen is géén liefdadigheid, maar een doeltreffende methode om naast de welvaart, ook het (overgebleven) betaald werk te verdelen. Zo lossen we meerdere problemen in één keer op; mensen mét betaald werk kunnen (als ze willen) korter gaan werken en zodoende komen er weer arbeidsplaatsen vrij voor mensen die voorheen géén betaalde baan hadden en wat willen bijverdienen zonder dat ze geld (van het basisinkomen) hoeven in te leveren.

Mensen zonder betaald werk hebben dan alsnog de keuze: bijverdienen voor meer inkomsten of onbetaald werk verrichten, zoals vrijwilligerswerk. Er zal na invoering van het basisinkomen voor iedereen, een verschuiving op de arbeidsmarkt plaatsvinden.

Het resultaat van jarenlang proeven en experimenten over de hele wereld toont dat beeld steeds aan. In Nederland zijn we (bijna) zover om de eerste kandidaat te voorzien van een jaar lang basisinkomen, met als doel: bevindingen vastleggen en analyseren en het gesprek over het basisinkomen op nationaal niveau handhaven.

Doet u ook mee?

www.onsbasisinkomen.nl