Zegt het voort, zegt het voort!

zegthetvoortHet kantelpunt is weliswaar nog niet bereikt, maar de belangstelling voor een systeem waar (echt waar) iedereen beter van wordt, groeit met de dag!

Wat bedoel ik met kantelpunt? (voor de nieuwkomers, overigens welkom!)

Uitgezocht door deskundigen is er een berekening gemaakt waarop duidelijk te zien is,op welk cruciaal punt een hele bevolking achter een idee gaat staan, zodanig, dat het ook echt wordt uitgevoerd. Het maakt niet uit wat het idee of mobilisatie het betreft, het gaat steeds om het (bijna magische) getal van 30%.

Als 30% van de bevolking iets wil, dan volgt de rest vanzelf, inclusief politiek en tegenstanders. De tijd om iets radicaal op poten te zetten is ook berekend, namelijk ongeveer 3 maanden.

Een algehele mobilisatie van mensen om deel te nemen aan een (wereld)oorlog kostte ook in totaal 3 maanden en de nodige berichtgeving vanuit de media (sommigen noemen het propaganda) hoefden destijds ook slechts 30% van de mensen te overtuigen van het nut of de noodzaak van een (wereld)oorlog.

Gelukkig gaat het nu niet om een (wereld)oorlog, -althans, dat willen we juist voorkomen, nietwaar?- maar gaat het om het mobiliseren van minimaal 30% van de bevolking om actief te zijn in het meedenken en meebouwen aan een toekomst waar iedereen beter van wordt, ongeacht wat je geloofsovertuiging ook is, of (politieke) ideologie, of afkomst

Het is eigenlijk heel erg simpel: Ieder mens heeft dezelfde basisbehoeften, 2 á 3 dagen geen water? Dat overleeft niemand. Een maand lang geen eten? Dat overleeft niemand. Geen kleding of huisvesting? Daar wordt zelden iemand oud, laat staan, gelukkig van. En ga zo maar even door.

De grens van wat levensbehoeften betreft en wat luxe betreft, is redelijk goed te bepalen, zo ook het bedrag wat nodig is om daar sober van te leven. Ziedaar het recept voor een basisinkomen. Wat niet iedereen weet, is dat deze mensenrechten allang zijn vastgelegd, maar op één of andere manier, hebben we er weinig of geen aandacht aan gegeven.

Met het invoeren van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, hoeven we ons niet meer druk te maken, of deze rechten nageleefd worden.

Rest de vraag, wat kunnen we doen om die 30% te halen? Voor sommigen een overbodige vraag, want die maken het al bespreekbaar en delen veel informatie met anderen, mét of zonder internet. Voor de anderen een uitgelezen kans om dit idee (wat overigens niet nieuw is) zoveel mogelijk te verspreiden en zonodig te verdedigen.

Nederland wordt (inderdaad) slimmer!

http://basisinkomen.net

http://https://www.facebook.com/groups/netwerkbasisinkomen/