2012 zou een nieuw en eigentijds Jubeljaar moeten worden!

25 september 2011 In een bijlage van De Telegraaf van 16 september 2011 verklaarde grondstoffen beleggingsspecialist Willem Middelkoop, auteur van Als de Dollar Valt , dat de eigenaren van het onvoorstelbaar grote bedrag van 200.000 miljard dollar op zoek zijn naar geschikte beleggingen van hun geld.  Dit onmetelijke kapitaal, in handen van slechts een relatief kleine groep medemensen, is het resultaat van een al eeuwenlang durende volkomen scheve inkomens en vermogensverdeling, waardoor 98% van de mensheid in het krijt staat bij hooguit 2%.

Deze scheefheid in vermogensverdeling met de hieruit voortvloeiende schuldverhouding is geen nieuw verschijnsel.  Al tijdens de Sumerische beschaving vierduizend jaar voor Christus, werd geld uitgeleend tegen rente. Het kredietbedrijf was  in deze era in handen van de tempel.  De priesters waren de bankiers  van toen. Omdat de rente, die werd berekend voor het uitgeleende geld niet gering was, raakten veel mensen diep in de schuld. Om te voorkomen dat de economie ten onder ging, werd daarom eens per negenenveertig jaar een zogenaamd Jubeljaar uitgeroepen, waarin alle schulden werden kwijtgescholden en iedereen weer met een schone lei verder kon. Deze praktijk werd millennia van jaren volgehouden, overgenomen door de Babyloniërs, de Assyriërs en later door de Hebreeërs.

Bron en lees in het stuk van Ad Broere op zijn website: http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/tweehonderd-duizend-miljard-rondklotsend-geld…php

In het commentaar sprak Iet het volgende:

Dat zou perfect zijn, JA! Nutsbanken die renteloos, en transparant, onze geldstroom eenvoudig beheren, zonder dat ermee gehandeld wordt zonder dat wij dat willen. En dan idealiter met een basisinkomen voor elk mens op deze planeet, gewoon, in één valuta. Genoeg om nèt van rond te komen. Belastingen, incl geoormerkte zorgpremies, naar draagkracht. Accijns, vermogensbelasting, maar geen BTW meer. Waarom in vredesnaam bedrijven belemmeren? Inkomstenbelasting voor burger en bedrijf is genoeg.

Maar stoppen met speculeren op de beurs? Ik zou dat niet doen. Sommige mensen willen nl. graag “gokken” met hun geld, mensen die de hebzucht nog niet kùnnen loslaten en toch graag méér willen dan wat ze zelf verdiend hebben. Brood en spelen, nietwaar? Ik zou zeggen, láát ze. Het kan, zolang je rente strafbaar stelt. Maar geheel op hun eigen risico, zonder verkapte “rente”. Op en neer met je aandelen in bedrijven, zoals het hoort. Wallstreet is ach, maar een symptoom. Rente is het kwaad. Daar heb je geen illuminati of bilderberg conspiracy theory voor nodig, men doet zoals men (al 4000 jaar dus) niet beter weet. En dat is gewoon dòm 🙂

#AllFallDown en Kom maar op met dat jubeljaar!

Postings op deze website zijn niet noodzakelijjkerwijs een mening van de Vereniging Basisinkomen. De vereniging is een club met vele gezichten, de enige overeenkomst is de inzet voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. #OBi