rente

Hoe kan een basisinkomen gefinancierd worden zonder een schrikeffect te veroorzaken?

ourmoneyDe auteur, Malcolm Henry, is ontwerper en bouwer van boten, meubels, huizen, loodsen, gereedschap, voertuigen, bruggen. Kortgeleden heeft hij belangstelling opgevat voor economie en zich verdiept in de werking en betekenis van geld en krediet. Hij is de auteur van Our Money,[1].

De opvattingen zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van andere voorstanders bij het Basic Income UK (of daarbuiten) weer.

Alles wat ik over het Universeel Basisinkomen (UBI) gelezen heb, geeft mij de indruk dat de voorvechters op het idee zijn gekomen tijdens hun zoektocht naar manieren om armoede te overwinnen of sociale rechtvaardigheid te bevorderen om vervolgens, na de aantrekkingskracht van het UBI ontdekt te hebben, rond te kijken naar manieren waarop het gefinancierd kan worden. Het blijkt ongebruikelijk te zijn om, zoals ik gedaan heb, het UBI vanuit een heel ander perspectief te bekijken. Verder lezen

De Blije Bank en SOPN willen een basisinkomen uit Onderneming Nederland

Een nieuwe politieke partij, de SOPN, is met de Blije Bank van mendig dat er 12 punten van verandering nodig zijn om de economie weer een positieve draai te geven. Vooral punt 6 spreekt ons natuurlijk erg aan, in samenhang met de overige 11 punten is dit wederom een voorbeeld van hoe het anders kan met een onvoorwaardelijk basisinkomen.

12 punten van verandering

De onderstaande punten vragen het draagvlak van miljoenen mensen: Verder lezen

Onvoorwaardelijke Basisvoorziening!

Franz Hörmann (geboren 23 maart 1960 in Wenen) is een hoogleraar Accounting aan het Instituut voor Auditing, Vertrouwen en Accounting aan de universiteit van Wenen en ook sinds semester 2001/2002 gasthoogleraar aan het Instituut voor Informatica (Communications Engineering), Johannes Kepler Universiteit Linz

Franz Hörmann heeft kritiek op het bestaande financiële systeem. Hij vindt een relevante paradigmaverschuiving, zowel in de economie en de samenleving als geheel noodzakelijk. Zijn kritiek is gericht tegen het systeem van samengestelde rente, een het dubbel boekhouden, wat hij verouderde modellen vindt. Hij bekritiseerde de creatie van geld, het bestaande systeem van de banken in 2009 en voorspelde het verdwijnen van de munt al in 2011. Om te gaan met deze overgang kan, hij riep op tot “gespecialiseerde elektronische coupons” in een overgangsfase en voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen in de vorm van goederen of diensten.

Franz Hörmann werkt tegenwoordig tezamen met vrienden aan software, die niet alleen ons geldsysteem maar ook onze productie- en leermethodes verder zal ontwikkelen. Het zal volgens hem nog enige tijd duren, totdat een betaversie beschikbaar is. Omdat de tijd dringt, heeft hij het onderstaand document beschikbaar gesteld, waarin hij een simpele, en meteen toepasbare oplossing van onze “financiële crisis” voor het voetlicht brengt.

Franz Hörmann verheugt zich op feedback n.a.v. van dit document en tips over andere websites, die (voor iedereen begrijpelijke) informatie ter beschikking stellen.

Verder lezen

2012 zou een nieuw en eigentijds Jubeljaar moeten worden!

25 september 2011 In een bijlage van De Telegraaf van 16 september 2011 verklaarde grondstoffen beleggingsspecialist Willem Middelkoop, auteur van Als de Dollar Valt , dat de eigenaren van het onvoorstelbaar grote bedrag van 200.000 miljard dollar op zoek zijn naar geschikte beleggingen van hun geld.  Dit onmetelijke kapitaal, in handen van slechts een relatief kleine groep medemensen, is het resultaat van een al eeuwenlang durende volkomen scheve inkomens en vermogensverdeling, waardoor 98% van de mensheid in het krijt staat bij hooguit 2%.

Deze scheefheid in vermogensverdeling met de hieruit voortvloeiende schuldverhouding is geen nieuw verschijnsel.  Verder lezen

Voorbij het basisinkomen

Een basisinkomen is een kleine stap om een aanvang te maken naar een wereld zonder geld. Ook de rente afschaffen is een manier. Dan kunnen we vast wennen.

Visionair en autodidact architect, Jacques Fresco legt uit dat zijn ideale wereld alleen uit bronnen bestaat. Geen geld, en geen anders soort bartering ruilmiddel. Een wereld zonder geld is meer dan fantasie, het is zeer werl mogelijk. Jacque Fresco geloofd dat als we vandaag besluiten om het te doen,  we het over 10 jaar bereiken kunnen! Verder lezen