Crisis of Basisinkomen [video]

arbeidskrisis en basisinkomenEen Duitse animatiefilm Arbeitskrise und Grundeinkommen laat zien hoe in Duitsland het basisinkomen uitpakt in de economie en het sociale leven.

Werk schijnt er nog wel te zijn in Duitsland, maar het daarmee verkregen inkomen blijkt steeds minder toereikend te zijn om van te leven. Een basisinkomen zou kunnen leiden tot een universele basisvoorziening en zo de maatschappij hervormen ! Nieuwe regels voor het bordspel . Voor een fatsoenlijke baan vandaag de dag lijkt simpelweg geen geld meer te zijn, waarschijnlijk verouderde sociale systemen, die worden gefinancierd door de arbeidsmarkt? Deze korte animatiefilm nodigt u uit om de crisis van onze samenleving te zien vanuit een nieuwe invalshoek. De technische vooruitgang moet gevolgd worden door een sociale. In die zin presenteert  de film  onvoorwaardelijk basisinkomen als iets ongewoons, een controversieel voorstel tot hervorming. Het kan gewoon een kleine introductie te zijn, maar het is al snel duidelijk hoe radicaal de verandering in de geest en in het huidige beeld van de mens moet zijn om een sociale visie zoals een basisinkomen neer te zetten.

Zet de Nederlandse synchroonvertaling aan via de het keuzemenu onder de filmVertaling Youtube

Meer informatie over de film en in het bijzonder over het thema: http://www.jooki.de/grundeinkommen

Deze animatiefilm is in Full HD-kwaliteit gratis te downloaden http://www.jooki.de/grundeinkommen

Hij is onder de Creative Commons-licentie (CC BY-NC-ND 3.0)