GroenLinks ontwikkeld visie op sociale zekerheid, zit het basisinkomen er bij?

GroenLinksNederland is in crisis. De werkloosheid loopt op en door de bezuinigingen staat de sociale zekerheid onder druk. Deze tijd vraagt om nieuwe antwoorden. GroenLinks wil die antwoorden hebben: een duurzame visie op werk en sociale zekerheid. De politiek leider van GroenLinks, Bram van Ojik, is samen met experts van binnen en buiten de partij bezig geweest om die visie te formuleren. Graag wil hij nu met de leden van GroenLinks en andere belangstellenden in gesprek over de toekomst van werk en sociale zekerheid. Hoe kijken we naar de crisis? Wat gaan we doen om meer mensen aan het werk te krijgen? Wat is het groene antwoord van GroenLinks? 

Twee vragen van onze kant: Zit het Basisinkomen in het komende verkiezingsprogramma?  Koppelen we eindelijk werk en inkomen los? 

Over deze en andere vragen wil Bram in gesprek met de leden. Daartoe zijn er vijf bijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land. De data en locaties zijn als volgt:

  • 24 juni: Leeuwarden
  • 25 juni: Rotterdam
  • 28 juni: Zwolle
  • 1 juli: Den Bosch
  • 2 juli: Amsterdam

Meer informatie over de locaties, tijden en aanmelden: http://organisatie.groenlinks.nl/node/98755

Iedereen is van harte welkom om vragen te stellen en mee te discussiëren. Ter voorbereiding op het gesprek wordt op 21 juni een notitie gepubliceerd op www.bureaudehelling.nl Iedereen is uitgenodigd om op de gespreksnotitie te reageren of om verwante onderwerpen aan te snijden. Lees daarover meer op de site van Bureau de Helling.
In het komende Magazine en in het herfstnummer van het tijdschrift De Helling zal uitgebreid aandacht worden besteed aan deze discussies.
De opbrengst van de bijeenkomsten en discussies vormen de basis voor een essay dat Bram van Ojik over deze onderwerpen schrijft. Het essay wordt gepresenteerd tijdens de Ledendag op 28 september. GroenLinks-leden zijn natuurlijk van harte voor uitgenodigd.
Wij kijken uit naar de gesprekken en naar jullie bijdragen! Laten we er leuke en interessante bijeenkomsten en gesprekken van maken.

We rekenen op jullie!
Hartelijke groet,

  • Rik Grashoff, partijvoorzitter
  • Bram van Ojik, voorzitter Tweede Kamerfractie GroenLinks