Het moment van Marco Wilke draait om een basisinkomen! #divosa

Het roer moet om voor de sociale zekerheid. Marco Wilke geeft voedsel voor uw gedachte. Het zal hier en daar provocerend zijn voor sommige mensen. Marco Wilke is Associé BMC, Directeur Drechtwerk, tevens Kroonlid SER en sprak op het Divosa-congres 2010.
Marco Wilke pleit voor een nieuwe aanpak voor inhoud en structuur van de sociale zekerheid. Gemeenten, en Divosa, houden zich bezig met de organisatie, de politiek met de inhoud. Divosa moet zich ook met de inhoud gaan bezig houden. De organisatie mag een opvatting hebben over de inhoud. Bekijk het filmpje wat van zijn speech gemaakt is…

En kijk naar de toekomst. Kijk zeker niet terug naar het verleden. In 2008 is de crisis ingezet. Beleidsmakers riepen dat de jeugdwerkloosheid weer zou oplopen. In de jaren 80 was dat het geval. Volgens Marco Wilkes zullen de problemen zullen zich voordoen bij ouderen, en niet de jongeren.

Wat zou de inhoudelijke agenda zijn?

 • Onderkant van de arbeidsmarkt komt beter aan de bak door het minimumloon af te schaffen. Dan zijn werkgevers bereid om mensen in dienst te nemen.
 • Introduceer een basisinkomen dat onder het sociaal minimum zit.
 • Korte loongerelateerde werkloosheidsverzekering
 • Iedereen laten re-integreren die er voor kiezen. Degene die er niet voor kiest, krijgt een basisinkomen onder sociaal minimumniveau.

Marco Wilke stelt de volgende organisatorische agenda voor

 • Afschaffen WWB, Wajong en SW
 • Opheffen UWV en sociale uitkeringsfunctie van sociale diensten
 • Belastingdienst en SVB voeren basisinkomen en loongerelateerde WW uit
 • Re-integratiewerk wordt door de gemeenten uitgevoerd in een door hen zelf uitgekozen organisatievorm.

En wat is de essentie voor de burger?

 • Basisinkomen is te weinig, mensen zullen zelf voor een aanvullend inkomen zorgen
 • Aanvullend inkomen alleen via re-integratie op basis van wederkerigheid
 • Zware toets nodig voor selectie onoverbrugbare beperkingen.

Marco Wilke eindigt met de boodschap “ga uit van zelforganiserend vermogen van mensen”.

 

Bron: http://www.divosa.nl/actueel/agenda/divosa-voorjaarscongres-2010-scherp-aan-de-wind 3 juni / 11:40