Belangrijke Sprekers 30-31 januari 2016

Sprekers 30 januari 2016

guystandingGuy Standing is stafmedewerker bij de Britse Academie voor Sociale Wetenschappen en hoogleraar Ontwikkelingsstudies aan de School voor Oosterse en Afrikaanse Studies (SOAS) van de Universiteit van Londen. Van augustus 2006 tot januari 2013 was hij hoogleraar Economische Zekerheid aan de Universiteit van Bath in het Verenigd Koninkrijk. Tussen april 2006 en februari 2009 was hij tevens hoogleraar Arbeidseconomie aan de Monash University, Melbourne, Australië. Van 1999 tot maart 2006 was hij directeur van het Programma voor Sociale en Economische Zekerheid van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève, Zwitserland. In de jaren 1998-1999 was hij lid van het “transition team”, dat door de nieuwe directeur-generaal van de IAO was opgericht om te helpen bij de herstructuring van de organisatie. Hij was eerder directeur van de Afdeling voor Arbeidsmarktbeleid van de IAO en daarvoor directeur van het Midden- en Oost-Europa Team van de IAO, gevestigd in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Hij is één van de oprichters en één van de erevoorzitters van het Basic Income Earth Network (BIEN), een internationale non-gouvernementele organisatie, die het onvoorwaardelijk basisinkomen bevordert. Leden zijn onder meer economen, filosofen en andere sociale wetenschappers uit meer dan 50 landen. Hij bezit een doctoraat in de Economie van de Universiteit van Cambridge en een master in arbeidsverhoudingen van de Universiteit van Illinois.
http://www.guystanding.com/

philipvanparijsPhilippe Van Parijs studeerde filosofie, rechten, politieke economie, sociologie en taalkunde aan de universitaire faculteit Saint-Louis (Brussel) en de universiteiten van Leuven, Oxford, Bielefeld en Californië (Berkeley). Hij behaalde doctoraten in de Sociale Wetenschappen (Leuven, 1977) en in de Filosofie (Oxford, 1980). Hij is hoogleraar aan de Faculteit voor Economische, Sociale en Politieke wetenschappen van de Universiteit van Louvain (UCL), waar hij sinds de oprichting in 1991 de Hoover Leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek bekleedt. Sinds 2006 is hij bijzonder gasthoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, en sinds 2011 is hij lid van Nuffield College (Oxford). Van 2004 tot 2010 was hij Regular Visiting Professor Filosofie aan de Harvard Universiteit. Hij is één van de oprichters van het Basic Income European Network (BIEN), dat in 2004 werd omgedoopt tot Basic Income Earth Network en waar hij Francqui Prijs, de meest prestigieuze wetenschappelijke prijs van België. In 2011 ontving hij de Arkprijs voor Het Vrije Woord. In 2007 werd een postzegel aan hem gewijd in het kader van een serie (“This is Belgium”) met negen excellente Belgische wetenschappers.
https://www.uclouvain.be/en-11688.html

ennoschmidtEnno Schmidt is kunstschilder, schrijver en filmmaker. Hij is in 1958 geboren in Osnabrück, studeerde aan de Hogeschool voor Beeldende Kunsten, Städelschule, in Frankfurt aan de Main, Duitsland en woont en werkt in Basel. Sinds 2006 bevordert hij het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Samen met de Zwitserse ondernemer Daniel Häni (* 1966), richtte hij het Initiatief voor een Basisinkomen in Zwitserland op. Samen met anderen begon hij in 2012 het Burgerinitiatief voor een Basisinkomen, die in het najaar van 2013 met succes ingediend kon worden met 126.000 handtekeningen. Als vervolg hierop zal in het najaar van 2016 een ​​referendum gehouden worden over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in Zwitserland. Dit is tot dusverre de meest concrete en meest vergaande politieke toezegging voor een echt onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen dat hoog genoeg is om van te leven. Het onvoorwaardelijk basisinkomen is noch geld voor de armen; noch is het geld van de rijken; het is niet gebaseerd op ingeburgerde voorkeuren of wat voor omstandigheden dan ook, het zet de mens centraal. Al het andere vloeit daar uit voort, zegt Enno Schmidt. Hij is ook de auteur van de film Basisinkomen – een cultuur impuls en andere films gewijd aan het onvoorwaardelijk basisinkomen.
http://enno-schmidt.weebly.com/

Vanwege de eerder referendum in Zwitserland op 5 juni 2.016 ipv herfst Enno niet kan Maastricht komen. We hebben een andere spreker over basisinkomen Experimenten in Frankrijk gevonden

nicole-tekeNicole Teke is internationaal coördinator van de Franse beweging voor een basisinkomen. Geboren in Chili, groeide ze op in Frankrijk, waar ze studeerde aan een master in economische en sociale ontwikkeling, gespecialiseerd in Crisis Management, bij Paris 1 – Panthéon Sorbonne Universiteit. Daarnaast heeft ze een licentie diploma in Translation en interculturele communicatie. Het hebben van een sterke interesse in humanitair, menselijk – en in het bijzonder vrouwen – rechten en alter-globalistische kwesties, ze is ook een actief lid van de vereniging mensenrechten, Frankrijk Amérique Latine.

sjirhoeijmakersSjir Hoeijmakers is een 25-jarige econometrist, die zijn graad van Master aan de Universiteit van Tilburg in 2014 cum laude behaalde. Nadat hij het idee basisinkomen had leren kennen tijdens het Europees Burgerinitiatief in 2013 begon hij het nader te bestuderen en werd lid van de Vereniging Basisinkomen. Sindsdien heeft hij met succes een motie voor het opzetten van experimenten met een basisinkomen voorgelegd aan het nationale congres van de Nederlandse sociaalliberale partij D66. Hij geeft lezingen en voordrachten door heel Nederland en is hij betrokken bij de voorbereiding van experimenten met onderdelen van een basisinkomen op gemeentelijk niveau. Hij helpt belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in deze experimenten, begeleidt hen en probeert om meer samenwerking en afstemming tot stand te brengen. Hoeijmakers sprokkelde doorcrowdfunding zijn eigen ‘basisinkomen’ bij elkaar, zodat hij zich geheel kan wijden aan de coördinatie van deze experimenten in Nederland.
https://www.linkedin.com/in/sjirhoeijmakers

ottolehtoOtto Lehto is voorzitter van BIEN Finland. Hij is geboren in 1984, in Zuid-Finland. Hij is een filosoof, wetenschapper en openbare intellectueel, met een brede interesse. Zijn speciale interesse gaat uit naar talen, linguïstiek en semiotiek, Anglo-Amerikaanse politieke filosofie (vooral anarchisme, klassiek-liberalisme en libertarisme). Hij heeft speciale vaardigheden in de volgende niet-academische velden: muziek en compositie, bloggen en journalistiek, politieke actie. Hij is lid van de “Groenen” in Finland. Hij onderhoudt een online gesprekshow
https://fi.linkedin.com/in/ottolehto

 

markuskarnervaMarkus Kanerva  is Managing Director bij Tänk (een onafhankelijke Finse denktank) en neemt actief deel aan de onderzoeksactiviteiten. Vóór de oprichting van Tänk, verzamelde hij tien jaar professionele ervaring in communicatie, marketing en business development in zowel Finland en Zweden tijdens het verstrekken van strategisch advies aan de Noordse en multinationale blue-chip bedrijven. Hij heeft altijd een actieve rol gespeeld in de maatschappelijke organisaties gericht op gezondheid en welzijn en over een verscheidenheid aan onderwerpen als freelance journalist voor kwaliteits zaken kranten in Finland geschreven. Markus is afgestudeerd met een Master’s degree in economie aan de Universiteit van Helsinki en heeft ook een academische certificering in ondernemerschap verkregen bij de Helsinki School of Economics. Markus intellectuele interesses richten zich op de processen van besluitvorming; dynamiek tussen individuen en de samenlevingen die ze bewonen en de meting en verhoging van de relatieve welvaart. Markus nam het initiatief om Tänk te stichten, omdat hij ervan overtuigd is dat een onafhankelijke deskundige denktank die zich kan meten met de hoogste internationale standaard de Finse beleidsvorming en het openbaar debat kan steunen door het aanreiken van moderne inzichten.
https://www.linkedin.com/in/markus-kanerva-5529721

bonnopelBonno Pel (1974) is een postdoctoraal onderzoeker bij de Vrije Universiteit Brussel in systeem innovaties en overgangen, met een bijzondere belangstelling voor de rol van sociale innovatie in deze processen van maatschappelijke transformatie. Afgestudeerd in de ruimtelijke ordening en politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (NL), promoveerde hij op systeem innovatie in 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (NL). Hij is een generalist met speciale interesse voor onderzoek van actuele processen. De belangrijkste hiervan zijn voor hem hedendaagse persistente duurzaamheid problemen, en de bijbehorende governance-uitdagingen.  Hij is een bekende Nederlandse schaker
https://be.linkedin.com/in/bonno-pel-a09b694

juliabackhausJulia backhaus ‘Hoe maatschappelijke verandering in zijn werk gaat’, ‘wie of wat het op gang brengt en houdt’ en de vraag ‘hoe gedeelde veronderstellingen en ideeën een voedingsbodem kunnen bieden voor grootschalige verandering’ zijn al  lang deel van Julia’s persoonlijke en academische belangstellingssfeer. Dit jaar, zal ze haar onderzoek bij ICIS, Universiteit Maastricht, afronden met een proefschrift, waarin zij deze vragen met betrekking tot sociale praktijken en transformatieve sociale innovatie behandelt. Tijdens haar eerdere werk op ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), leerde zij de waarde kennen van het samenwerken met gelijkgestemde mensen o.a. met betrekking tot de ideeëm over verandering wanneer je deelneemt aan onderzoeksprojecten over de tenuitvoerlegging van nieuwe technologieën (b.v. slimme netwerken, waterstof en elektrische voertuigen) , vraagzijde management, gedragsverandering en duurzame levensstijlen. Julia heeft een interdisciplinaire BSc en een MPhil in wetenschap en technologie Studies, beiden aan de Universiteit Maastricht.
https://nl.linkedin.com/in/julia-backhaus-7701258a

Sprekers 31 januari 2016

De sprekers hebben alle drie een Master in Strategisch Leiderschap naar Duurzaamheid van het Blekinge Instituut voor Technologie (Karlskrona, Zweden). Ze delen ook een gemeenschappelijke belangstelling voor de kracht van verhalen en waarden als drager voor maatschappelijke veranderings- en ontwikkelingsprocessen.

ericascott-squaredErica Scott heeft ook een Bachelor in Public Health Science, richting Community Planning (Karlskrona, 2013). Ze maakt zich sterk voor een stelselverandering binnen de lokale gemeenschappen rond de Baltische zee die in een overgangsfase zitten naar meer duurzaamheid in het Oostzeegebied.

sergioalvesSérgio Alvès heeft een Master in Ondernemerschap (Umeå, 2011) en een Bachelor in Bedrijfskunde (Lissabon, 2008). Zijn passie ligt bij duurzame innovaties als een manier om de lokale economie te veranderen. Ook de manier waarop taal verandering beïnvloedt boeit hem zeer. Wiebke zal binnenkort klaar zijn met haar Master in Duurzame Economie en Management aan de Carl von Ossietzky Universiteit in Oldenburg (Duitsland). Zij heeft ook een bachelor in Bedrijfskunde.

wiebkeferchoWiebke Fercho verdiept zich in nieuwe strategieën en op aspecten van levensvatbare op de lange termijn gerichte economische activiteiten – voor een economie die een goed leven mogelijk maakt en natuurlijke hulpbronnen beschermt.

Barb JacobsonBarb Jacobson is ​de dagvoorzitter op 30 januari. Zij is coördinator van Basic Income UK,  lid van de raad van toezicht van de Citizens Income Trust (UK). Sinds februari 2014 is zij voorzitter van Unconditional Basic Income Europe (UBIE). Op het ogenblik werkt zij ook als maatschappelijk werker in het centrum van Londen. Voor zij met het idee basisinkomen in aanraking kwam was zij zowel lokaal als landelijk langer dan dertig jaar actief in zake vrouwenrechten met betrekking tot welzijn, huisvesting en gezondheidszorg.

Registreer Nu!