ROND het Europees Burgerinitiatief voor een Basisinkomen

320px-Diverse_boeienROND* de petitie
Wat vraag ik nu precies als ik het Europees Burgerinitiatief voor een Basisinkomen onderteken, en van wie?
Gelukkig is er nog even tijd, zich hierop te bezinnen, om precies te zijn tot 14 januari 2014. Maar de tijd vliegt! (Onthouden, dus: deze petitie zomaar tekenen is altijd nog beter dan haar zomaar niet tekenen. http://sign.basicincome2013.eu)

Klik nu, zo je wilt, op verenigingsnieuws en daar op Europees Burgerinitiatief voor de tekst, met annex, van de petitie[1]. Dan blijkt, dat wie haar tekent de Europese Commissie verzoekt, alle lidstaten te stimuleren om samen te werken ten behoeve van een onderzoek. Uit het resultaat daarvan moet blijken, of er in de verschillende deelnemende landen een verbetering van de sociale zekerheid is te verwachten van de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen (OBi). Meer wordt de EC niet gevraagd. Kan haar ook niet worden gevraagd, omdat de sociale zekerheid een nationale aangelegenheid is.

Het onderzoeksresultaat zal natuurlijk afhankelijk zijn van wat onder een verbetering van de sociale zekerheid wordt verstaan: alleen wat in inkomen is uit te drukken, of meer aspecten? Hoe dan ook hebben voorstanders van het OBi meer functies ervan op het oog, met bovenaan een grotere persoonlijke vrijheid. Voor iedereen, niet in de laatste plaats doordat men voor het OBi geen tegenprestatie behoeft te leveren. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld meer vrijheid van arbeidskeuze, -duur en -beloning van verwacht, meer financiele armslag voor kleine ondernemers en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Hoe dan ook zal het onderzoek de sociale zekerheid in de EU op de agenda zetten

Welk puntje op welke i is van belang?

Wie met het OBi een bodem gelegd wil zien onder het bedrag, waarmee men in zijn land – bij handhaving van de overige sociale zekerheid – minimaal moet zien rond te komen, zoals in Nederland met de wettelijke bijstandsnorm voor de noodzakelijke kosten van het bestaan, moet geen wetenschappelijke fundering daarvan verwachten. Bij mijn weten is in Nederland in de vorige eeuw vergeefs geprobeerd, deze norm een objectieve basis te geven en is daarin sindsdien niets wezenlijk veranderd.

In het kader van het Burgerinitiatief (zie de annex) [1]  blijkt het bij de hoogte van het OBi te gaan om een netto bedrag op of boven de armoedegrens volgens EU-normen (60% van het zgn. nationale mediane inkomen), in 2011 1425 euro per maand. Sommigen in Nederland zal het modaal of het gemiddeld inkomen vertrouwder in de oren klinken. Daarover heerst echter vaak verwarring. Wellicht kunnen wij maar beter ons eigen mediale inkomen koesteren.. [2]

Niettemin rest de vraag, waarom als basis voor de berekening van de armoedegrens niet in alle lidstaten het mediane inkomen van de EU zou worden gekozen. Een gezamenlijke inspanning van lidstaten om voor zichzelf en elkaar een OBi boven de 60% -grens te bekostigen mag misschien op meer succes rekenen, dan wanneer het minder duidelijk is wie de vruchten van de inspanningen plukt,.. Door het OBi netto te verstrekken kan een staat bovendien met de belastingopbrengst publieke armoede bestrijden.. ……

Auteur: A.W.Korteweg, 23. augustus 2013

 

 

[1] http://basicincome2013.eu/ubi/nl/volledige-tekst-ebi-obi/

[2] http://basisinkomen.nl/wp/faq-veelgesteldevragen/het-verschil-tussen-mediaan-modaal-en-gemiddeld-inkomen/

NB
*  ROND de Petitie heeft twee betekenissen:
1) “e.e.a. over en naar aanleiding van de petitie” ;
2) “hup, rond met je bootje de boei die PETITIE heet!!” Hierbij stelle men zich een figuur in een zeilbootje voor die, half buitenboord hangend,een westrijdboei rondt waarop PETITIE staat. In verband met deze betekenis kreeg ROND hoofdletters. (Vraagt misschien om een illustratie, maar daarzonder is er ook geen man overboord.)