Lezers Schrijven

Het basisinkomen is dus een heel goed plan!

normal_scholieren_punt_comRuben, een 17 jarige havist, schreef het onderstaande voor een spreekbeurt:

Het basisinkomen is een onderwerp wat redelijk vaak in discussie word genomen. Ik wil het met jullie hebben over het Basisinkomen hebben en waarom ik vind dat het basisinkomen in gevoerd moet worden. Ik wil het eerst hebben over wat het basisinkomen eigenlijk is. Daarna vertel ik jullie waarom ik vind dat het basisinkomen ingevoerd moet worden en als laatste waarom mensen niet voor een basisinkomen kan kiezen.

Wat is een basisinkomen? Verder lezen

Basisinkomen; Vechten tegen de bierkaai?

joop-bohmDe strijd voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is eigenlijk een strijd tegen de vooringenomenheid. De heersende mening staat als een huis en er is heel wat overtuigingskracht voor nodig om die mening aan het wankelen te brengen. Gebruik makend van e-mail als communicatiemiddel probeer ik keer op keer de politiek te interesseren voor het idee dat naar mijn mening de juiste weg is naar een betere samenleving.  Verder lezen

Iedere maand een nieuwe bank

libor-raboVia mijn duurzame netwerk van pioniers en frisse denkers, kwam ik Jolanda Verburg tegen, die mij introduceerde in het begrip “basisinkomen”; een onvoorwaardelijke vorm van inkomsten vergaren, zonder arbeid of verplichtingen en belastingen, zodat een minimum aan levensonderhoud zonder maatschappelijke of financiële druk te realiseren is. Het klonk allemaal erg mooi, maar ook hier zag ik wat bezwaren, bijvoorbeeld, waar moet dat van betaald worden? En vanaf welke leeftijd gaat zoiets in? Gaan mensen massaal stoppen met werken? Gaan de prijzen dan niet teveel stijgen? Lang heeft het concept van het OBI mij onbewust beziggehouden, maar ook andere persoonlijke helden van mij begonnen erover te praten, zoals Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde, die er steevast in gelooft dat het OBI gewoon ingevoerd gaat worden. Pas toen ik mij er écht in ging verdiepen zag ook ik in dat dit het transitie-model is, waar vele activisten, frisse denkers en kantelaars (Rotmans) zich mee kunnen verheugen.

2013-09-09In mijn beleving is het OBI iets wat veel geld gaat kosten, maar dat nog meer geld gaat opbrengen, omdat niet alleen alle uitkeringen en subsidies/premies voorgoed weggelaten kunnen worden, maar dat de maatschappelijke kosten van bureaucratie, criminaliteit en wetshandhaving ook behoorlijk omlaag kunnen. Ik noem het liever iets wat we wel kennen in ons woordenboek, maar nog lang niet hebben kunnen bereiken;

…een beschaving!

Steun het europees initiatief voor een basisinkomen en teken om samen de benodigde handtekeningen te verzamelen en het OBI een realiteit te maken.

 

http://sign.basicincome2013.eu

 

Lees het hele verhaal van meester Jos op:  http://meesterjos.com/2013/11/27/iedere-maand-een-nieuwe-bank/

Belasting Onttrokken Waarde, WTF is dat?

reduce-reuse-recycle
De ‘BOW’ zal ook zorgen voor het aanjagen van deze turbo. Verminderen, hergebruik en recycling, puur uit efficiencyredenen, en niet alleen omdat ‘het hoort’..

Afgelopen maart 2013 werd de motie Ouwehand/Thieme verworpen. Een verzoek om  onderzoek naar de mogelijkheden van de BOW Belasting Onttrokken Waarde.

Natuurlijk weet geen een kamerlid wat de BOW is, laat staan dat de gewone mens weet wat het is, En als men het wel weet, dan moet het natuurlijk nooit zo zijn dat we er onderzoek naar gaan doen, het zal maar gebeuren dat we daar genoeg aan hebben en dan ook nog een basisinkomen kunnen financieren!

Op deze website zijn artikelen te vinden over BOW:

Op de website WantToKnow staat een artikel van Guido Jonkers over Eckhart Wintzen, een voorvechter van het BOW

Ik stel voor om het huidige belastingsysteem binnenstebuiten te keren door grondstoffen te belasten en tegelijkertijd de belasting op arbeid te verminderen. Met andere woorden:hoe meer grondstoffen je verbruikt, hoe meer belasting je betaalt. Zo worden bedrijven gestimuleerd om hun werkwijze rendabeler te maken door minder, of duurzamere, producten voort te brengen – waarbij ze minder grondstoffen verbruiken – en zich meer te richten op dienstverlening – waarbij ze meer personeel nodig hebben.

https://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/over-belasting-onttrokken-waarde-de-bow/

05-03-2013
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de crises in samenhang dienen te worden opgelost;

overwegende, dat het belasten van toegevoegde waarde en arbeid een remmende werking heeft op een reële economie en werkgelegenheid;

overwegende, dat het belasten van onttrokken waarde (grondstoffen, milieugebruiksruimte) een gunstig effect zou hebben op een zorgvuldiger gebruik ervan,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om belasting toegevoegde waarde en belasting op arbeid geheel of gedeeltelijk te vervangen door een belasting onttrokken waarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme

Status: Verworpen
Voor: SGP, CU, 50Plus, D66, PvdD, SP, GL
Tegen: VVD, CDA, PvdA, PVV

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1886

De devaluatie van het begrip Basisinkomen door meeliften

drs-papierprikkerDe crisis kabbelt voort, alle berichten over dat het beter gaat is gewoon bullshit. Stiekum worden regelingen getroffen die ons steeds verder de afgrond in helpen. Gemeenten die slavenarbeid propageren op straffe van een bestaan zonder geld.[1] Het is 3 minuten voor twaalf.

In vele hoeken wordt gekeken naar mogelijk alternatieven. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is zo’n alternatief. Onze Vereniging is al jaren een voorstander hiervan. Nu na het aanbieden van 130000 ondertekeningen in Bern[6], de Zwitsers een stemming over het Basisinkomen zal gaan houden, komt het in Europa steeds meer los. Het Europese Burgerinitatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen (ECI-UBI of EBi-OBi) is nog lang niet aan de miljoen ondertekeningen (115000 op moment van dit schrijven)[7]  maar maakt de tongen steeds losser. In heel Europa werken vrijwilligers aan het bekend maken van het initiatief. Croatie en Slovakije hebben hun quotum al gehaald. Nog 5 anderen voor 14 januari 2014.

De Vereniging Basisinkomen blijft duidelijk maken dat het gaat voor Onvoorwaardelijkheid. Gratis geld en niets anders! [2] Het blijft dus duidelijk hoe noodzakelijk het is dat wij als Vereniging in reactie naar partijen/bewegingen/groepen die ons om samenwerking vragen (naar mijn indruk meestal om onze vereniging en het begrip Basisinkomen voor hun karretje te spannen) duidelijk onze positie en het begrip OBi waar wij voor staan naar voren moeten brengen en dat wij als Vereniging alleen maar samenwerking aan willen gaan met “anderen”, die eenzelfde OBi nastreven. Verder lezen

Stichting ZZP wijst samenwerking af

zzpnederland

Samen staan we sterk en kunnen meer bereiken

Als grootste belangenbehartiger voor ZZP’ers proberen we de misstanden en onduidelijkheden rondom het ondernemer zijn weg te nemen. Naast onze reguliere activiteiten, zoals het ondersteunen met raad en daad, doen wij dit door een actieve rol te spelen in ‘politiek Den Haag’.

Onze organisatie staat bekend als fel, oprecht en opbouwend. Dat wil zeggen; we spuien niet alleen gemakkelijke kritiek maar komen ook met voorstellen die kunnen leiden tot een oplossing.  Alleen als het over het Basisinkomen gaat geven we niet thuis! Verder lezen

De “Kanslozenkaravaan” van De Telegraaf en de oplossing: Een Onvoorwaardelijk BasisInkomen

23-08-13 KanslozenKaravaan Telegraaf

Als het niet zo onvoorstelbaar pathetisch en respectloos was, zou ik schuddebuiken van het lachen bij het voorpagina-artikel van De Telegraaf van vrijdag 23 augustus: “Kanslozenkaravaan uit Balkan komt eraan – Roemenië moedigt zakkenrollers aan hierheen te gaan”.

Ondoordacht taalgebruik of respectloos en bijna crimineel te noemen woordspel en gedrag?

Is er in dit artikel nu sprake van ondoordacht taalgebruik van de journalist in kwestie? Of is het een goed doordacht schrijfsel en daarmee een voorbeeld van respectloos en bijna crimineel te noemen woordspel en gedrag? Verder lezen

ROND het Europees Burgerinitiatief voor een Basisinkomen

320px-Diverse_boeienROND* de petitie
Wat vraag ik nu precies als ik het Europees Burgerinitiatief voor een Basisinkomen onderteken, en van wie?
Gelukkig is er nog even tijd, zich hierop te bezinnen, om precies te zijn tot 14 januari 2014. Maar de tijd vliegt! (Onthouden, dus: deze petitie zomaar tekenen is altijd nog beter dan haar zomaar niet tekenen. http://sign.basicincome2013.eu)

Klik nu, zo je wilt, op verenigingsnieuws en daar op Europees Burgerinitiatief voor de tekst, met annex, van de petitie[1]. Dan blijkt, dat wie haar tekent de Europese Commissie verzoekt, alle lidstaten te stimuleren om samen te werken ten behoeve van een onderzoek. Uit het resultaat daarvan moet blijken, of er in de verschillende deelnemende landen een verbetering van de sociale zekerheid is te verwachten van de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen (OBi). Meer wordt de EC niet gevraagd. Kan haar ook niet worden gevraagd, omdat de sociale zekerheid een nationale aangelegenheid is. Verder lezen