lente

Vlaamse socialisten brainstormen over basisinkomen #visie2011

De Vlaamse socialisten hebben zaterdag 19 november in de Gentse Vooruit gebrainstormd over tal van maatschappelijke thema’s. Onder de hashtag #visie2011 is op twitter een en ander te volgen.

Sleutelen aan het partijprogramma of het uitstippelen van een nieuwe ideologische visie is niet aan de orde op het tweedaags congres van de SP.A. Het gaat eerder om een debatcongres waar in dertien sessies werd gediscussieerd over een waslijst aan thema’s zoals Europa, sociale zekerheid, burgerdemocratie, ecologie en economie, de Arabische lente, vergrijzing, diversiteit, enzovoort.

Guy Standing wil wereldwijd basisinkomen
In de vooravond vond het slotdebat plaats, met Bruno Tobback en de Engelse professor arbeidsrecht Guy Standing van de universiteit van Bath. Hij schreef het boek ‘The precariat’ over een jonge generatie die aanleunt bij de onderkant van de samenleving en geen toekomst lijkt te hebben. Standing leidt ook mee een ngo die wereldwijd pleit voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen. Continue reading