22 partijen doen mee, 2 zijn voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

Van de 22 partijen die gaan meedoen met de verkiezingen van de tweede kamer op 12 september 2012 zijn er twee die onvoorwaardelijk uitkomen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Aangezien de vereniging politiek neutraal wil zijn (kan dat als je voor een basisinkomen bent?) kunnen we geen stemadvies geven behalve dan dat je het beste op een partij kunt stemmen die VOOR een onvoorwaardelijk basisinkomen is. SOPN en PvdT. Andere partijen zijn niet voor onvoorwaardelijkheid en daarom besteden we hier geen aandacht aan, behalve dan dat wij gaarne bereid zijn om voorlichting te geven aan deze partijen.

De eerste partij is de Soeverein Onafhankelijke Pioneers Nederland (SOPN lijst 19): die in het programma heeft staan:

Invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander. Hiermee vervallen gelijktijdig alle uitkeringen, toelagen, subsidies en andere (inkomensaanvullende) maatregelen, waardoor niemand meer dan het basisinkomen van de overheid kan ontvangen. Ook de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) komt daarmee te vervallen, evenals gezondheidskeuringen en alle diensten die hierbij betrokken zijn, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit betekent een radicale verandering van de arbeidssituatie, wat gepaard gaat met ingrijpende wijzigingen voor alle organisaties die daarmee te maken hebben. Dit onvoorwaardelijke basisinkomen is leeftijdsonafhankelijk en geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland verblijven. Daarmee komt ook de algemene ouderdomswet (AOW) te vervallen, evenals het kindgebonden budget. Uiteraard betekent dit ook de afschaffing van de arbeidsplicht.

Onvoorwaardelijk basisinkomen is internationale trend
Nederland loopt achter in het realiseren van het onvoorwaardelijk basisinkomen. De meeste Nederlanders zijn onwetend over de noodzaak ervan voor een menswaardige beschaving. De Vereniging Basisinkomen heeft al sinds 1996 hierover een website: http://basisinkomen.nl/. In Duitsland praat de regering mee over dit onderwerp. In Zweden wordt momenteel een proef uitgevoerd voor een basisinkomen van € 10.000 per jaar. En Brazilië, het op vijf na grootsteland op deze planeet qua inwoneraantal, wil in 2014 het basisinkomen gaan invoeren.

Indien we de begrotingen voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Gezondheid, Welzijn en Sport bij elkaar optellen, dan komen we op een totaalbedrag van € 144,4 miljard. Delen we dit bedrag door het aantal Nederlanders (16,7 miljoen), dan komt dit neer op € 720 per persoon per maand. Indien we vervolgens de woonlasten corrigeren naar reële bedragen, dan zien we dat we in Nederland alleen al op basis van deze twee begrotingen iedere burger een toereikend basisinkomen kunnen bieden. Ons land heeft bovendien ongeveer € 244 miljard aan inkomsten, waardoor we nog een kleine € 100 miljard overhouden voor andere overheidsuitgaven.

 


 Partij voor de ToekomstDe tweede partij die een onvoorwaardelijk basisinkomen in het programma heeft staan is de Partij van de Toekomst (PvdT lijst 20)

Wij stikken in de regelingen. Een basisinkomen maakt daar in één keer een einde aan. Want een basisinkomen biedt voor iedereen hetzelfde onder alle omstandigheden. Geen discussie meer over vrijwilligerswerk, aanrechtsubsidie of AOW. Ieder een basisinkomen. En wat je verdient, komt daar boven op, en ook nog belastingvrij.

In onze ogen is wat je verdient zonder inkomstenbelasting. Werk wordt daardoor goedkoper voor de werkgever en gemakkelijker te vinden voor de werknemer. Geld verdienen naast het basisinkomen kan altijd. En dat geeft meer vrijheid, en minder stress.

Als wij met elkaar een basisinkomen kunnen organiseren in Nederland en als dat ook gebeurt in de rest van de wereld (en dat kan bij voldoende overtuiging), dan zijn wij als mensheid van een heleboel problemen af. Mensen leven dan niet meer in de nog steeds voorkomende en vaak afschuwelijke afhankelijkheid of beklemming. De economie wordt hierdoor krachtiger.

Alle burgers zullen een basisinkomen ontvangen, voor volwassenen wordt dit 650 euro per maand. Op iets langere termijn zal dit worden verhoogd tot 1.000 euro per maand.

Het basisinkomen kan door een aantal eenvoudige maatregelen gerealiseerd worden. Onder andere door het huidige uitkeringen- en subsidie stelsel te vervangen. Dit is op zich al voldoende om het basisinkomen te financieren. Iedereen krijgt daarmee onvoorwaardelijk hetzelfde. De bedragen zijn alleen afhankelijk van leeftijd.

Het basisinkomen vervangt uitkeringen zoals WWB, IOW, IOAW, Wajong, IOAZ ,WWIK en TW. Het vervangt ook de algemene heffingskortingen, zoals toeslagen (bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag) en aftrekposten zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek. En het komt in de plaats van de WW, WAO, WIA en AOW.