bijstand

Om wat voor basisinkomen gaat het in Finland en daarbuiten?

finnish_governmentIn de afgelopen weken heeft de berichtgeving over het basisinkomendebat in Finland zich gepresenteerd als dat er een experiment met een basisinkomen zou komen. Om wat voor soort basisinkomen het hier zou gaan, was en is echter verre van duidelijk. Het Netzwerk Grundeinkommen[1] meldde in april over de verkiezing in Finland, en men spreekt over het programma van de Groene Partij. Onder rubriek 4.2 , er is een commentaar op “basisinkomen”, dat spreekt over aspecten waarvan je kunt zeggen dat ze elkaar tegenspreken. Een deel wordt gesproken over behoeftigen, die het zou helpen en waar geen regels zouden gelden. Het Basic Income Earth Network[2] meldde in juni weer iets over een project van de nieuwe regering in Finland waar met een basisinkomen zou worden geëxperimenteerd. Hoe dat precies in zijn werk moest gaan bleef onduidelijk. Onder de reacties op het bericht in BIEN is er een commentaar[3]  dat zegt dat de voorstelling van zaken van de huidige Finse regering niet adequaat wordt weergegeven. Ook in juni, kort na de aankondiging door BIEN, weer meldde het Netzwerk Grundeinkommen[4] van het project over een experiment, maar ook daar we leren niets definitiefs. Nu heeft ook VICE[5] – berichten over de projecten, maar daar gaan Basisinkomen en Onvoorwaardelijk Basisinkomen hand in hand – zonder gedetailleerde informatie. Op de facebookpagina van UBI-Europa, echter, kan in een commentaar van Johanna Perkiö[6], een Finse sociaal wetenschapper, een opmerking gelezen worden die heel wat anders zegt. Ze benadrukt dat dit op geen enkele wijze een “basisinkomen” is, het voornaamste is dat er wordt gezegd is dat een “bijstands”manier momenteel de voorkeur heeft. Een oudere artikel in de Helsinki Times[7] schijnt een beetje licht op de onduidelijke situatie, omdat het gaat, maar opnieuw slechts suggesties, om niet specifieke projecten.

In de berichtgeving zou zo meer terughoudendheid moeten worden betracht, over wat er op het spel staat in Finland, wat er gaande is, en wat men overweegt in veldexperimenten met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Het is niet bevorderlijk voor de discussie, als verwarring wordt gezaaid door haastige berichtgeving. In Duitsland, is dit vaak het geval is geweest, bijvoorbeeld, enkele jaren geleden, toen Jean Claude Juncker of Horst Köhler (voormaligDuitse president)[8] het woord basisinkomen hebben gebruikt en het niet hadden over een BGE (UBI /OBI) waardoor ze ineens als voorstanders werden bestempeld – het bleef onduidelijk wat ze in gedachten hadden.

Auteur: Sascha Liebermann
Bron:  http://blog.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/2015/06/25/um-welches-grundeinkommen-geht-es-in-finnland/

Noten: 

Noot van de redactie:  Ook in diverse grote steden in Nederland wil men gaan experimenteren met een “basisinkomen” maar dit zijn niet meer dan gedachten over het afschaffen van de regels bij een bijstandsuitkering en eventueel het verlagen van de bijstand om onbeperkt te kunnen bijverdienen. Dit heeft dus niets met het onvoorwaardelijke basisinkomen te maken zoals de Vereniging Basisinkomen en de voorstanders bij UBI-Europa  graag zouden willen.
Wat is een onvoorwaardelijk basisinkomen precies is kun je hier vinden: http://basisinkomen.nl/wp/de-vier-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/

Laten we eens ophouden over dat basisinkomen

moneyHet idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen is een van de beste ideeën ooit. Het zou een paar belangrijke economische en sociale problemen oplossen en het zou de sociale zekerheid toekomstbestendig maken. Helaas is het ook een van de slechtste verhalen ooit. Het verhaal lijkt zo frontaal in te gaan tegen een aantal diep verankerde normen en waarden, dat veel mensen hun oordeel al klaar hebben lang voordat ze de werkelijke implicaties van het idee tot zich hebben laten doordringen. Bovendien: zo eenvoudig als het idee is, zo moeilijk is de uitwerking. In plaats van praten over de exacte bestemming kunnen we beter beginnen de goede kant op te bewegen.

Bedrieglijk eenvoudig

Het onvoorwaardelijk basisinkomen is een eenvoudig en helder idee. Je kunt het in één zin uitleggen. Iedereen krijgt maandelijks een bedrag dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht zijn inkomen, vermogen of de samenstelling van zijn huishouden. Dat moet iedereen toch kunnen begrijpen, zou je zeggen. Maar nee: “We hebben in Nederland al een basisinkomen. Dat heet de bijstand.” Tja. Lees de definitie van basisinkomen[1], zoek voor de zekerheid ook nog even “bijstand” op op Wikipedia[2] en vergelijk de twee, zou ik zeggen. Maar zo ver komen veel mensen niet. Iets in het verhaal maakt dat ze zijn opgehouden met luisteren en dat ze hun mening al klaar hebben.

Lees het hele artikel van Ronald Mulder op Medium:
https://medium.com/@ronaldmulder/laten-we-eens-ophouden-over-dat-basisinkomen-9a0223eb2772

[1] http://basisinkomen.nl/wp/de-vier-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijstand

CPB maakt gehakt van basisinkomen, maar dan wel van plofkip!

plofkipDe conclusie van het onderzoek van het CPB over de effectiviteit van fiscaal participatiebeleid,  van februari 2015, stelt dat het invoeren van generieke inkomensondersteuning via een basisinkomen een averechts effect op de arbeidsparticipatie. Het geeft tweede verdieners een financiële prikkel om te stoppen met werken.

Meer kansrijk is beleid dat het inkomensverschil tussen werken en niet-werken vergroot, zoals het verhogen van de arbeidskorting aan de onderkant of het verlagen van de bijstand. Dit laatste gaat dan wel ten koste van een stijging van de inkomensongelijkheid.

Alsof je gehakt maakt van plofkip

Het is duidelijk dat het financieel economisch beleid niet langer vol te houden is met de gangbare waarden en denkwijzen. Er is een volledig andere denkraam nodig om het CPB zaken te laten doorrekenen, Er dienen waarden en methoden gebruikt te worden waar nog geen ervaring mee is om te laten zien dat een echt basisinkomen een aanvaardbaar levensstandaard kan garanderen een heel ander effect heeft op de arbeidsmarkt en arbeidsparticiapatie dan het verlagen van de bijstand om mensen aan het werk te krijgen. Er moet gezocht worden naar modellen die zorgen voor inkomen zonder dat daar arbeid de hoofdmoot voor vormt. Zodat negatieve effecten zoals inkomensongelijkheid en bevordering van armoede geen gevolg zijn, maar juist de bestrijding daarvan het hoofddoel is.
Een onvoorwaardelijke basisinkomen met een hoogte die een aanvaardbare levensstandaard garandeert zou het uitgangspunt moeten zijn[1]. Verder lezen

Een impressie van een openbare avond over basisinkomen

zekerweten
Bekijk de video

 Nijmegen, 3 februari. Lisa Westerveld, GroenLinks-raadslid, verwelkomde iedereen namens haar fractiegenoot April Ranshuijsen en het bestuur van GL. In een flinke ruimte, waar uiteindelijk veel mensen de weg naar gevonden hebben, was er een gemoedelijke ontspannen sfeer. Samen met de coördinator van het Basisteam Nijmegen was ik naar het stadhuis getogen en had op alle tafels onze blauwe OBi-folder neergelegd. Ook GL had informatie over de concrete situatie in Nijmegen op de tafels gelegd.

IMG_5051Uiteindelijk kwamen ca 80 geïnteresseerden, waaronder ook raadsleden van andere politieke partijen, luisteren en praten over een experiment rond bijstandsgerechtigden. Onder hen ook Alexander de Roo, prominent lid van de Vereniging Basisinkomen en o.a. voorzitter van de Waddenvereniging en Johannes Borger, coördinator van Basisteam Zoetermeer-Den Haag!
In een vooraankondiging in De Gelderlander, stond ook het woord ‘basisinkomen’ genoemd. Reden waarom de GroenLinksfractie in Nijmegen Frans Zwitser, lid van de Vereniging Basisinkomen en GL-lid, als inleider gevraagd heeft, om de aftrap van die avond te verzorgen. Verder lezen

Twee van de drie moties over basisinkomen aangenomen op congres PvdA

PvdAOp het PvdA congres van afgelopen weekend 17/18 januari 2015 zijn een aantal moties in stemming gebracht die belangrijk zijn om de bekendheid van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen te vergroten.

  • Motie 31 (afgewezen): Onvoorwaardelijk Basisinkomen
  • Motie 37 (aangenomen): te experimenteren met een voorwaardelijk Basisinkomen
  • Motie 50 (aangenomen): Gemeentes mogen experimenteren op het gebied van Werk en Inkomen, met name over de bijverdiencapaciteit naast een uitkering.

Over Motie 37: Doordat bij een eerste stemming geen duidelijke meerderheid te zien was, moest er handmatig geteld worden. De afgevaardigen met hun stemkastjes, de andere leden werden handmatig geteld. 58% was voor. Leuk, dat gaf extra aandacht en een spannend verzetje in de zaal. Voor motie 37 waren er 3 sprekers, door de vele gemeenten die al voorwaren, was er meer spreektijd.

Over Motie 50:  Deze motie op het PvdA congres is voor een groot deel overgenomen van de verworpen motie van 27 nov Gl+D66 En zie hier, zelfs met een positief PRE-advies; dus op het Congres is er niet eens over gestemd. Boeiend zijn de argumenten in het pre-advies over ‘armoedeval’ , e.a. is ook van toepassing op experimenten met een Basisinkomen.

Over Motie 31 : deze motie Onvoorwaardelijk Basisinkomen behaalde een 40%, is afgewezen.
Ik ga nog uitzoeken/contact legen, wie die voor-stemmende gemeentes zijn.

Mogelijk is er een ‘PvdA-Netwerk Basisinkomen’ in oprichting.
Er bestaan veel PvdA-Netwerken, bijv. Huurders, duurzaamheid, enz.

Hans Lindeijer, Eindhoven,


Verder lezen

40% haalt het niet-veel-maar-toereikendcriterium niet

adriaanplankenDe actualiteit van het Basisinkomen – week 50 2014 – over De hoogte van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi)

Hoe je het ook wendt of keert, bij veel voorstanders van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is bestrijding van armoede[1] en een betere verdeling van betaalde arbeid de zaak waar alles om draait. Hierom lijkt het voor de hand liggend uit te gaan van een OBi dat hoog genoeg om uit de armoede te blijven. Ook ligt het voor de hand om de hoogte van het OBi te bepalen aan de hand van de kosten voor levensonderhoud voor een alleenstaande. De vier criteria waaraan het OBi volgens ons moet voldoen zijn immers dat, naast dat het voldoende hoog en onvoorwaardelijk is, iedereen het individueel krijgt.

Armoede in Nederland
Over wat armoede is bestaat geen eenstemmigheid. Er wordt vaak beweerd dat er in Nederland geen armoede bestaat, zelfs door onze minister president. Wij kennen namelijk het sociaal minimum: een bedrag dat iedereen minstens nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is gelijk aan de hoogte van de bijstand. De hoogte daarvan is gekoppeld aan het minimumloon. De hoogte daarvan aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen. Welke “gentlemen’s agreement” daaraan ten grondslag ligt is mij niet bekend. Voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd) komt het in ieder geval neer op € 679,75. Met de vakantie- en zorgtoeslag erbij wordt dit € 798,75. Na aftrek van de verschuldigde belasting € 734,00. Verder lezen

Commissie van aanbeveling onderzoek Basisinkomen ingesteld

commissieSinds begin dit jaar zijn “we” bezig met het vormen van een commissie van aanbeveling, respectievelijk adviesraad met behulp waarvan wij hopen meer kans te maken op politiek draagvlak voor het doen van experimenten met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Dit streven heeft vrijdag 21 november 2014 een enorme stimulans gekregen. Tijdens het toekomstfestival Let’s Gro in Groningen vond op initiatief van MIES Lab een expertmeeting plaats om samen te denken over een proef met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi).

Tijdens de gesprekken zowel in als buiten de werkgroepen werd het ten eerste mogelijk de commissie van aanbeveling een hechte vorm aan te laten nemen. De volgende personen heb ik bereid gevonden hier zitting in te nemen: Verder lezen

Vooroordelen vieren hoogtij bij SP over het basisinkomen

SP tomaat - SpanningHier een reactie op het stuk : ”Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen” uit Spanning jaargang 15 nummer 10! Het blad van de Socialistische Partij SP. (zie onder)

Het stuk zit goed in elkaar en ik kan daar Ad Planken helemaal gelijk in geven. Toch zet ik mijn vraagtekens bij wat Paul Ulenbelt hierover schrijft. Hij vindt het onvoorwaardelijk basisinkomen een sympathiek idee en meer niet. En dan schrijft hij vervolgens een VVD idee dat ”iedereen een bijdrage moet leveren”. Verder lezen

Waarom een basisinkomen een beter idee is

pauldeblot“Gaat het nog om mensen?” vraagt professor Paul de Blot zich in een mooi stukje op de website van want-to-know af .[1] Hij signaleert dat het lijkt alsof het in het beleid nauwelijks nog om mensen gaat. Hij ziet hoe mensen in het bureaucratische systeem behandeld worden alsof het machineonderdelen zijn met nummers die op elkaar moeten passen. De grote boosdoener is volgens hem de bijna niet uit te bannen bureaucratische reglementering, die flexibele aanpassingen onmogelijk maakt en dure controleapparaten in stand houdt.

Paul de Blot doelt in zijn stukje voornamelijk op het leef- en werkklimaat in bedrijven, maar zijn waarschuwende woorden zijn ook van toepassing op andere terreinen van het leven, bijvoorbeeld op dat van mensen die moeten leven van een bijstands- of werkloosheidsuitkering of op de levens van mensen die juist uit het administratieve systeem zijn geschrapt: de papierlozen, de afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dit stukje gaat over mensen die kampen met bestaansonzekerheid en gebukt gaan onder het populistische beleid van ‘U hebt rechten maar (vooral) ook plichten’ en voor wie een onvoorwaardelijk basisinkomen een uitkomst zou zijn. Verder lezen