kinderbijslag

Appelbomen en Basisinkomen: snoeien of investeren?

appelboomAls je zo een middagje heerlijk in de najaarszon vruchtbomen staat te snoeien, kan er toch nog wel eens onverwachts een Ahrimanische drakegedachte bij je binnensluipen. Zo eentje als: “Hoeveel zouden deze appels niet moeten kosten als je al mijn werktijd er ook in doorberekent?”

Dat zijn niet zulke prettige gedachten.  Het zijn dooddoeners, dat wil zeggen de inspiratie vloeit uit je werk, het leven gaat eruit, je hebt geen lol meer in wat je doet, de fut verdwijnt. Het is een gedachte in de reeks van: “tijd is geld (time is money)” of ook: “alle arbeidstijd moet altijd doorberekend worden in de prijs van een product” of zelfs “alles kan of moet uitgedrukt worden in cijfers en in geld”. Dat zijn erg materialistische en kapitalistische gedachten en misschien moesten we zulke gedachten gewoon maar eens afschaffen, ze gewoon niet meer denken. Want als tijd niets meer zou ‘kosten’, dan kunnen we weer gewoon gaan genieten van het leven, dan is er weer inspiratie, vreugde, poëzie en plezier, dan kunnen we weer leven en van alles beleven in het NU. Verder lezen

Een basisinkomen voor kinderen

simonotjesIn tijden van economische crisis verdwijnt de vrijzinnige moraal naar de marge. Links heeft de dure taak om de bestaande regelingen en verworven rechten te beschermen tegen bezuinigingen. Filosoferen over vrijheid is geen antwoord op de rechtse boekhoudersmentaliteit. En toch wil ik juist nu reflecteren over een aantal recente voorvallen waarin economische noodzaak en individuele vrijheid elkaar kruisen.

Kindgebonden budget, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, alleenstaande ouderkorting, gratis schoolboeken. Er zijn in Nederland veel regelingen die ouders helpen om te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen. Ik zou voorwillen stellen een aantal van deze regelingen, en in het bijzonder de overheidssubsidie voor kinderopvang, te vervangen door een basisinkomen voor kinderen. Verder lezen

22 partijen doen mee, 2 zijn voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

Van de 22 partijen die gaan meedoen met de verkiezingen van de tweede kamer op 12 september 2012 zijn er twee die onvoorwaardelijk uitkomen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Aangezien de vereniging politiek neutraal wil zijn (kan dat als je voor een basisinkomen bent?) kunnen we geen stemadvies geven behalve dan dat je het beste op een partij kunt stemmen die VOOR een onvoorwaardelijk basisinkomen is. SOPN en PvdT. Andere partijen zijn niet voor onvoorwaardelijkheid en daarom besteden we hier geen aandacht aan, behalve dan dat wij gaarne bereid zijn om voorlichting te geven aan deze partijen. Verder lezen

De betaalbaarheid van het basisinkomen (1995)

Het basisinkomen is een verschijnsel dat steeds opnieuw weer zijn kop opsteekt, de kop wordt ingedrukt, een tijdje van het toneel verdwijnt en dan toch ineens weer opduikt. Het kent felle en gematigde voorstanders, maar ook felle en gematigde tegenstanders. Kon je in de vijftiger jaren een verjaardagsfeestje flink bederven door het onderwerp kinderbijslag op tafel te leggen.

Vandaag anno 1995 maakt niemand zich meer druk over kinderbijslag tenzij het over verlaging van de bedragen gaat. Hetzelfde doet zich thans voor met basisinkomen. De voor- en tegenstanders van basisinkomen bewegen zich dwars door alle lagen van de bevolking en dwars door alle politieke stromingen heen, van uiterst links tot uiterst rechts. Is er al enige scheiding aan te brengen dan bevindt de breuk zich op de scheiding van conservatief en progressief. Verder lezen