Basisinkomen in Nederland: luilekkerland voor iedereen

luierenNederland kan een land zijn waarin het prettig wonen en leven is voor iedereen. Waarin honderdduizenden vrij van armoede en schulden hun gang kunnen gaan. Ons land kan door een gelijkmatige verdeling van de gigantische welvaart een luilekkerland zijn, niet alleen voor de zogenaamde ´happy few´ van rijken. Mensen hoeven niet gekleineerd te worden en te verrekken omdat ze geen werk hebben.

Er is geen werk voor iedereen, maar wel voldoende inkomen voor iedereen.

Door een basisinkomen in te voeren voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar kunnen we in een klap de uitkeringen met daaraan verbonden ellende afschaffen. Dit basisinkomen zal namelijk onvoorwaardelijk zijn en strikt persoonlijk. Er zullen geen tegenprestaties voor verricht hoeven te worden zoals nu voor een uitkering. Het basisinkomen wordt een grondrecht, waarvan iedere politieke partij in welke tijd dan ook, crisis of geen crisis met zijn vingers afblijft. Het basisinkomen zal die baken van zekerheid zijn waarop iedere Nederlander een rustig en stressloos bestaan kan opbouwen.

Daarnaast biedt het basisinkomen een enorme vrijheid voor hen die willen ondernemen of veel willen gaan verdienen in ´top´ functies. Ieder krijgt het basisinkomen, maar voor hen die meer willen is dat mogelijk. Echter deze vrijheid zal nooit meer ten koste kunnen gaan van een deel van de bevolking zoals nu, die het leven van de rijken moeten bekostigen, want door invoering van het basisinkomen wordt de welvaart meer gelijkmatig verdeeld.

Het basisinkomen betekent het einde van uitkeringen, uitkeringsfraude en controles, armoede, honger, huisuitzettingen, intimidatie en onderdrukking van uitkeringsgerechtigden en ellende bij (echt)scheidingen omdat het basisinkomen persoonlijk is.

Het basisinkomen betekent meer rust voor ondernemers, krachtiger positie van werknemers op arbeidsmarkt, enzovoort.

 

Auteur: Rob Vellekoop
Bron: http://delangemars.nl/?p=2977

Noot van de redactie: 
Op onze website zijn diverse modellen te vinden om een Basisinkomen in te voeren. Er is op dit moment geen enkel plan voor daadwerkelijke invoering (dd aug. 2013). De politiek is er nog niet klaar voor. Tot die tijd is het zaak er veel en vaak over te praten, mailen en actievoeren. Modellen voor een basisinkomen zijn te vinden via de link: http://basisinkomen.nl/wp/modellen/

Wil je dat er ook door de gevestigde politiek over gesproken gaat worden, zorg dan dat je je handtekeing zet onder het Europese Burgerinitiatief voor onderzoek naar een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Europa. Via dat burgerinitiatief kunnen de lidstaten verplicht worden om te onderzoeken of een Basisinkomen geschikt als voor sociaal vangnet.

Teken hier:  http://sign.basicincome2013.eu

Meer informatie via http://basisinkomen.eu en http://basicincome2013/ubi/nl