armoede

CPB maakt gehakt van basisinkomen, maar dan wel van plofkip!

plofkipDe conclusie van het onderzoek van het CPB over de effectiviteit van fiscaal participatiebeleid,  van februari 2015, stelt dat het invoeren van generieke inkomensondersteuning via een basisinkomen een averechts effect op de arbeidsparticipatie. Het geeft tweede verdieners een financiële prikkel om te stoppen met werken.

Meer kansrijk is beleid dat het inkomensverschil tussen werken en niet-werken vergroot, zoals het verhogen van de arbeidskorting aan de onderkant of het verlagen van de bijstand. Dit laatste gaat dan wel ten koste van een stijging van de inkomensongelijkheid.

Alsof je gehakt maakt van plofkip

Het is duidelijk dat het financieel economisch beleid niet langer vol te houden is met de gangbare waarden en denkwijzen. Er is een volledig andere denkraam nodig om het CPB zaken te laten doorrekenen, Er dienen waarden en methoden gebruikt te worden waar nog geen ervaring mee is om te laten zien dat een echt basisinkomen een aanvaardbaar levensstandaard kan garanderen een heel ander effect heeft op de arbeidsmarkt en arbeidsparticiapatie dan het verlagen van de bijstand om mensen aan het werk te krijgen. Er moet gezocht worden naar modellen die zorgen voor inkomen zonder dat daar arbeid de hoofdmoot voor vormt. Zodat negatieve effecten zoals inkomensongelijkheid en bevordering van armoede geen gevolg zijn, maar juist de bestrijding daarvan het hoofddoel is.
Een onvoorwaardelijke basisinkomen met een hoogte die een aanvaardbare levensstandaard garandeert zou het uitgangspunt moeten zijn[1]. Verder lezen

40% haalt het niet-veel-maar-toereikendcriterium niet

adriaanplankenDe actualiteit van het Basisinkomen – week 50 2014 – over De hoogte van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi)

Hoe je het ook wendt of keert, bij veel voorstanders van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is bestrijding van armoede[1] en een betere verdeling van betaalde arbeid de zaak waar alles om draait. Hierom lijkt het voor de hand liggend uit te gaan van een OBi dat hoog genoeg om uit de armoede te blijven. Ook ligt het voor de hand om de hoogte van het OBi te bepalen aan de hand van de kosten voor levensonderhoud voor een alleenstaande. De vier criteria waaraan het OBi volgens ons moet voldoen zijn immers dat, naast dat het voldoende hoog en onvoorwaardelijk is, iedereen het individueel krijgt.

Armoede in Nederland
Over wat armoede is bestaat geen eenstemmigheid. Er wordt vaak beweerd dat er in Nederland geen armoede bestaat, zelfs door onze minister president. Wij kennen namelijk het sociaal minimum: een bedrag dat iedereen minstens nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is gelijk aan de hoogte van de bijstand. De hoogte daarvan is gekoppeld aan het minimumloon. De hoogte daarvan aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen. Welke “gentlemen’s agreement” daaraan ten grondslag ligt is mij niet bekend. Voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd) komt het in ieder geval neer op € 679,75. Met de vakantie- en zorgtoeslag erbij wordt dit € 798,75. Na aftrek van de verschuldigde belasting € 734,00. Verder lezen

Flyeractie in Nederland voor Basisinkomen

flyernieuw-voorIn heel Nederland lopen mensen met flyers rond. Om een handtekening te verzamelen voor het Europese Burgerinitiatief voor onderzoek naar Onvoorwaardelijk Basisinkomen als nieuwe sociale zekerheid. Wil je ook flyeren, stuur dan een mailtje aan ons, en je krijgt een stapeltje thuisgestuurd. Heb je meer nodig dan een stapeltje, vertel het ons! Je actie wordt zeker op prijs gesteld! Verder lezen

Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving hebben – sociale hygiene

84185-hygiene-en-sanitaire-voorzieningen-vanaf-de-18e-eeuwVoorzitter van Vereniging Basisinkomen, Ad Planken, is  naar de WRR lezing in Den Haag geweest over “Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving hebben?”[1]. Hij schreef onderstaan verslag:

De presentatie door professor Richard Wilkinson (sociaal epidemioloog) onderstreepte nog eens meervoudig dat inkomensongelijkheid bepalend is voor 0.a. het voorkomen van de volgende zaken: analfabetisme, slechte gezondheid, kortere levensverwachting, kindersterfte voor en onder de minima, moord (Zie over een paar weken het video verslag op de website van de WRR)! Verder lezen

10 redenen om het basisinkomen te steunen

10-redenenAls je vol vertrouwen bent of alleen maar een beetje nieuwsgierig naar hoe een basisinkomen er uit zou kunnen zien, teken dan de petitie op basicincome2013.eu ! Ben je nog niet overtuigd, lees dan de volgende 10 redenen waarom een basisinkomen steunen een goede actie is.
Verder lezen

Waarom armen verstandige dingen doen met gratis geld

henkdevosHoe te verklaren dat armen verstandige dingen doen met het geld dat je ze geeft? N.a.v. Rutger Bregman
Rutger Bregman geeft een overzicht van onderzoek dat er op wijst dat je daklozen en in het algemeen armen en werklozen beter geld kunt geven dan ze door hulpverleners te laten begeleiden. Zie de link onderaan dit bericht. Als je ze gewoon geld geeft, zonder voorwaarden, dan blijkt dat ze daar verstandige dingen mee doen en er zuinig mee omgaan.[6] Verder lezen

EAPN Nederland heeft zicht op basisinkomen voor armoedebestrijding

eapn-nlOp een bijeenkomst van het European Anti Poverty Network  in Nederland (EAPN-NL) over PEP (People Experiencing Poverty) is het niet alleen gebleven bij een PEP-talk.[1]
Met 15 enthousiaste deelnemers is er gewerkt aan het zicht te krijgen op alternatieven, zoals: het Basisinkomen, Dynamisch Nederland, de toekomstige alternatieve overheid en het terug naar zelfvoorzienende woongemeenschappen zoals  bijvoorbeeld vroeger een klooster functioneerde.

Tevens kwamen vragen voorbij als: wat kan EAPN Nederland daarin betekenen? Is de link die EAPN NL heeft naar de EU als officieel adviesorgaan waardevol hiervoor en voor andere (organisaties en individuen). Op dat laatste kwam een volmondig ja. Alles wat kan bijdragen aan een andere samenleving is nodig. Van demonstraties tot aan de EAPN lobby strategieën om een EU zonder armoede te krijgen. Verder lezen

Waar Gaan We Van Hieruit Naartoe: Chaos of Gemeenschap?

chaosorcommunity

Ik ben er nu van overtuigd dat de eenvoudigste aanpak de meest effectieve zal blijken – de oplossing van armoede is om het op directe wijze af te schaffen door een inmiddels veel besproken maatregel: een gegarandeerd inkomen.

Waar We Heen Gaan

In de behandeling van nationale armoede, is er een feit dat opvalt: er zijn twee keer zoveel arme blanken als arme Negers in de Verenigde Staten. Daarom zal ik mij niet toeleggen op de ervaringen van armoede die voortkomen uit rassen discriminatie, maar ik zal de armoede bespreken die zowel de blanke als de Neger aangaat.

Tot voor kort gingen wij uit van de veronderstelling dat armoede het gevolg is van meerdere kwaden: gebrek aan onderwijs wat arbeidsmogelijkheden beperkte; slechte huisvesting wat huiselijk leven verhinderde en initiatief onderdrukte; kwetsbare familie verbanden die persoonlijke ontwikkeling verstoorde. De logica van deze benadering suggereerde om elk van deze oorzaken één voor één aan te pakken. Dus een huisvestingsprogramma om de levensomstandigheden te transformeren, verbeterde onderwijsvoorzieningen om hulpmiddelen te verschaffen voor betere kansen op een baan, en gezinsbegeleiding voor het creëren van betere persoonlijke aanpassing werden ontworpen. De combinatie van deze maatregelen waren bedoeld om de oorzaken van armoede weg te nemen. Verder lezen

Basisinkomen in Nederland: luilekkerland voor iedereen

luierenNederland kan een land zijn waarin het prettig wonen en leven is voor iedereen. Waarin honderdduizenden vrij van armoede en schulden hun gang kunnen gaan. Ons land kan door een gelijkmatige verdeling van de gigantische welvaart een luilekkerland zijn, niet alleen voor de zogenaamde ´happy few´ van rijken. Mensen hoeven niet gekleineerd te worden en te verrekken omdat ze geen werk hebben.

Er is geen werk voor iedereen, maar wel voldoende inkomen voor iedereen. Verder lezen