De devaluatie van het begrip Basisinkomen door meeliften

drs-papierprikkerDe crisis kabbelt voort, alle berichten over dat het beter gaat is gewoon bullshit. Stiekum worden regelingen getroffen die ons steeds verder de afgrond in helpen. Gemeenten die slavenarbeid propageren op straffe van een bestaan zonder geld.[1] Het is 3 minuten voor twaalf.

In vele hoeken wordt gekeken naar mogelijk alternatieven. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is zo’n alternatief. Onze Vereniging is al jaren een voorstander hiervan. Nu na het aanbieden van 130000 ondertekeningen in Bern[6], de Zwitsers een stemming over het Basisinkomen zal gaan houden, komt het in Europa steeds meer los. Het Europese Burgerinitatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen (ECI-UBI of EBi-OBi) is nog lang niet aan de miljoen ondertekeningen (115000 op moment van dit schrijven)[7]  maar maakt de tongen steeds losser. In heel Europa werken vrijwilligers aan het bekend maken van het initiatief. Croatie en Slovakije hebben hun quotum al gehaald. Nog 5 anderen voor 14 januari 2014.

De Vereniging Basisinkomen blijft duidelijk maken dat het gaat voor Onvoorwaardelijkheid. Gratis geld en niets anders! [2] Het blijft dus duidelijk hoe noodzakelijk het is dat wij als Vereniging in reactie naar partijen/bewegingen/groepen die ons om samenwerking vragen (naar mijn indruk meestal om onze vereniging en het begrip Basisinkomen voor hun karretje te spannen) duidelijk onze positie en het begrip OBi waar wij voor staan naar voren moeten brengen en dat wij als Vereniging alleen maar samenwerking aan willen gaan met “anderen”, die eenzelfde OBi nastreven.

Meeliften
Het is een bekend fenomeen, dat wanneer je enigszinds bekendheid gaat krijgen, anderen willen meeliften op deze bekendheid.De eerste aanvaring was met de Equal Life Foundation, die het begrip basisinkomen zeer ruim en met voorwaarden opvatte. Inmiddels is deze overgestapt naar een benaming die meer past in hetgeen de ELF wil bewerkstellingen, een “minimum gegarandeerd levensinkomen”[3]  De tweede aanvaring is met de vrouwenpartij, die onder het mom van Basisinkomen 3.0 een voorwaardelijk minimaal inkomen wil invoeren: Bijstand 3.0 is een betere benaming!. [4] De enige onvoorwaardelijkheid is dat je het mag aanvragen bij de belastingdienst!

Wij wachten op de volgende zaak die ons Onvoorwaardelijke Basisinkomen wil beknotten tot een uitgebreide bijstandsuitkering. De term “basisinkomen” kan niet meer geregistreerd worden, maar is in het verleden duidelijk voor de eerste keer gebruikt bij de vormingvan BIEN -het Basic Income Earth Network- in 1986 [5] Daar werden duidelijke regels opgesteld waar een basisinkomen aan zou moeten voldoen:

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid  aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.

Om het nog eens op een rijtje te zetten: 

Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen is gedefinieerd door de volgende 4 criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren.

 1.  Universeel:
  in principe elke persoon, ongeacht de leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, enz. zal gerechtigd zijn om deze toelage te ontvangen. Dus vragen we een gegarandeerd en Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor heel Europa.
 2. Individueel:
  elke vrouw, elke man, elk kind heeft recht op een basisinkomen op individuele basis en niet op basis van gezinssamenstelling of huishouden. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen staat los van feiten zoals huwelijkse staat, samenwoning of de samenstelling van het huishouden alsook van het inkomen of eigendomsbezit van andere leden van het huishouden of het gezin. Dit is de enige manier om privacy te garanderen en om controle te voorkomen over andere individuen. Op deze wijze krijgt elk individu de mogelijkheid zijn eigen beslissingen te nemen.
 3. Onvoorwaardelijk:
  we beschouwen het basisinkomen als een mensenrecht dat aan geen enkele voorwaarde gebonden zal zijn, noch aan de verplichting om betaald werk aan te nemen, noch aan het betrokken zijn bij gemeenschapsdiensten of te functioneren volgens traditionele rolpatronen. Het staat eveneens los van beperkingen met betrekking tot inkomen, spaargelden of eigendomsbezit.
 4. Hoog genoeg:
  het bedrag moet het mogelijk maken om volgens een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen leven die overeenkomt met de sociale en culturele normen gangbaar in het land. Het moet materiële armoede voorkomen en de kans bieden om deel te nemen aan de gemeenschap. Dit betekent dat het netto-inkomen op zijn minst gelijk zou staan aan de armoedegrens bepaald volgens de Europese normen, wat gelijk staat aan 60 % van het zogenaamde nationaal gemiddelde netto equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid een laag inkomen heeft en daardoor het gemiddeld inkomen laag is zou een referentiekader (bv. een productenmand) moeten worden gehanteerd om het basisinkomen te bepalen zodat in principe een leven kan worden gegarandeerd als volwaardig lid van de samenleving.

Zolang aan deze vier criteria wordt voldaan, kan de Vereniging Basisinkomen volmondig achter elk initiatief staan die deze onderschrijven!

Robin Ketelaars

Webmaster basisinkomen.nl

 http://sign.basicincome2013.eu

[1] volkskrant magazine 26/10/2013 blz. 46-50 Drs. Papierprikker: slavenarbeid voor hoog- en laag-opgeleiden

[2] https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/384450-0b1c02bd

[3] http://orthelius.info/blog/Index.php/je-kunt-de-term-basisinkomen-ook-misbruiken-voor-eigen-gewin-zoals-via-ems-elf-destini/

[4] http://basisinkomen.nl/wp/interview-lijsttrekster-vrouwenpartij-basisinkomen/

[5] http://basisinkomen.nl/wp/de-geschiedenis-van-het-basisinkomen-door-walter-van-trier-who-framed-the-social-dividend/

[6] http://basisinkomen.nl/wp/zwitserse-generatie-basisinkomen-dumpt-8-miljoen-stuivers/

[7] http://counter.basicincome2013.eu