Auteursarchief: r#obi#n

CPB maakt gehakt van basisinkomen, maar dan wel van plofkip!

plofkipDe conclusie van het onderzoek van het CPB over de effectiviteit van fiscaal participatiebeleid,  van februari 2015, stelt dat het invoeren van generieke inkomensondersteuning via een basisinkomen een averechts effect op de arbeidsparticipatie. Het geeft tweede verdieners een financiële prikkel om te stoppen met werken.

Meer kansrijk is beleid dat het inkomensverschil tussen werken en niet-werken vergroot, zoals het verhogen van de arbeidskorting aan de onderkant of het verlagen van de bijstand. Dit laatste gaat dan wel ten koste van een stijging van de inkomensongelijkheid.

Alsof je gehakt maakt van plofkip

Het is duidelijk dat het financieel economisch beleid niet langer vol te houden is met de gangbare waarden en denkwijzen. Er is een volledig andere denkraam nodig om het CPB zaken te laten doorrekenen, Er dienen waarden en methoden gebruikt te worden waar nog geen ervaring mee is om te laten zien dat een echt basisinkomen een aanvaardbaar levensstandaard kan garanderen een heel ander effect heeft op de arbeidsmarkt en arbeidsparticiapatie dan het verlagen van de bijstand om mensen aan het werk te krijgen. Er moet gezocht worden naar modellen die zorgen voor inkomen zonder dat daar arbeid de hoofdmoot voor vormt. Zodat negatieve effecten zoals inkomensongelijkheid en bevordering van armoede geen gevolg zijn, maar juist de bestrijding daarvan het hoofddoel is.
Een onvoorwaardelijke basisinkomen met een hoogte die een aanvaardbare levensstandaard garandeert zou het uitgangspunt moeten zijn[1]. Verder lezen

basisinkomen, de beste manier om de arbeidsmotivatie te verzwakken

De-GrauweIn een opiniestuk in De Morgen betoogt Paul de Grauwe “Een universeel basisinkomen kan nooit van de grond komen” zijn conclusie is dat “het enige realistische systeem  er een is waar het basisinkomen beperkt wordt tot diegenen die het nodig hebben.” [1]

Een universeel basisinkomen dat als ambitie heeft de armoede uit de wereld te helpen, is dus immens duur. Dat hoeft ook niet te verwonderen. Om de armen (een minderheid van de bevolking) een basisinkomen te geven moet je ook aan de grote meerderheid die het niet nodig heeft hetzelfde bedrag uitbetalen. Dat leidt tot een nieuw probleem. De werkende meerderheid krijgt een basisinkomen dat losstaat van de arbeidsinspanning, maar zal extra belastingen (en geen klein beetje) moeten betalen op zijn arbeidsinkomsten. En dat is de beste manier om de arbeidsmotivatie te verzwakken.

Meneer de Grauwe heeft de afgelopen tijd waarschijnlijk te veel achter de verouderde boeken gezeten, en is de realiteit een beetje kwijt geraakt. Er zijn diverse modellen die aangeven dat een universeel basisinkomen 1) wel haalbaar is en 2) door iedereen onvoorwaardelijk moet zijn omdat dit zonder aanziens des persoons zorgt voor een sociale bodem in de maatschappij.[3]
Misschien gaat hij zijn  foute idee over het Universele Basisinkomen ook nog eens toegeven.[4]

Een ingezonden brief uit België van Tom geeft hierop een reactie, ook om de overige twijfelaars omtrent de (financiele) haalbaarheid van het basisinkomen te overtuigen.

Verder lezen

Belasting Onttrokken Waarde, WTF is dat?

reduce-reuse-recycle
De ‘BOW’ zal ook zorgen voor het aanjagen van deze turbo. Verminderen, hergebruik en recycling, puur uit efficiencyredenen, en niet alleen omdat ‘het hoort’..

Afgelopen maart 2013 werd de motie Ouwehand/Thieme verworpen. Een verzoek om  onderzoek naar de mogelijkheden van de BOW Belasting Onttrokken Waarde.

Natuurlijk weet geen een kamerlid wat de BOW is, laat staan dat de gewone mens weet wat het is, En als men het wel weet, dan moet het natuurlijk nooit zo zijn dat we er onderzoek naar gaan doen, het zal maar gebeuren dat we daar genoeg aan hebben en dan ook nog een basisinkomen kunnen financieren!

Op deze website zijn artikelen te vinden over BOW:

Op de website WantToKnow staat een artikel van Guido Jonkers over Eckhart Wintzen, een voorvechter van het BOW

Ik stel voor om het huidige belastingsysteem binnenstebuiten te keren door grondstoffen te belasten en tegelijkertijd de belasting op arbeid te verminderen. Met andere woorden:hoe meer grondstoffen je verbruikt, hoe meer belasting je betaalt. Zo worden bedrijven gestimuleerd om hun werkwijze rendabeler te maken door minder, of duurzamere, producten voort te brengen – waarbij ze minder grondstoffen verbruiken – en zich meer te richten op dienstverlening – waarbij ze meer personeel nodig hebben.

https://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/over-belasting-onttrokken-waarde-de-bow/

05-03-2013
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de crises in samenhang dienen te worden opgelost;

overwegende, dat het belasten van toegevoegde waarde en arbeid een remmende werking heeft op een reële economie en werkgelegenheid;

overwegende, dat het belasten van onttrokken waarde (grondstoffen, milieugebruiksruimte) een gunstig effect zou hebben op een zorgvuldiger gebruik ervan,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om belasting toegevoegde waarde en belasting op arbeid geheel of gedeeltelijk te vervangen door een belasting onttrokken waarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme

Status: Verworpen
Voor: SGP, CU, 50Plus, D66, PvdD, SP, GL
Tegen: VVD, CDA, PvdA, PVV

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1886

De devaluatie van het begrip Basisinkomen door meeliften

drs-papierprikkerDe crisis kabbelt voort, alle berichten over dat het beter gaat is gewoon bullshit. Stiekum worden regelingen getroffen die ons steeds verder de afgrond in helpen. Gemeenten die slavenarbeid propageren op straffe van een bestaan zonder geld.[1] Het is 3 minuten voor twaalf.

In vele hoeken wordt gekeken naar mogelijk alternatieven. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is zo’n alternatief. Onze Vereniging is al jaren een voorstander hiervan. Nu na het aanbieden van 130000 ondertekeningen in Bern[6], de Zwitsers een stemming over het Basisinkomen zal gaan houden, komt het in Europa steeds meer los. Het Europese Burgerinitatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen (ECI-UBI of EBi-OBi) is nog lang niet aan de miljoen ondertekeningen (115000 op moment van dit schrijven)[7]  maar maakt de tongen steeds losser. In heel Europa werken vrijwilligers aan het bekend maken van het initiatief. Croatie en Slovakije hebben hun quotum al gehaald. Nog 5 anderen voor 14 januari 2014.

De Vereniging Basisinkomen blijft duidelijk maken dat het gaat voor Onvoorwaardelijkheid. Gratis geld en niets anders! [2] Het blijft dus duidelijk hoe noodzakelijk het is dat wij als Vereniging in reactie naar partijen/bewegingen/groepen die ons om samenwerking vragen (naar mijn indruk meestal om onze vereniging en het begrip Basisinkomen voor hun karretje te spannen) duidelijk onze positie en het begrip OBi waar wij voor staan naar voren moeten brengen en dat wij als Vereniging alleen maar samenwerking aan willen gaan met “anderen”, die eenzelfde OBi nastreven. Verder lezen

Verslag demonstratie voor Basisinkomen in Berlijn 14/9/13

berlinmap20130914In de week voor de Bundestagwahl werd in Berlijn een demonstratie gehouden voor het Grundeinkommen. Het Basisinkomen. De demonstratie werd georganiseerd door diverse groepen uit het Netzwerk Grundeinkommen[1] en bevolkt door diverse groepen die zich voorstander noemen van een Basisinkomen; de Duitse Piraten, Die Linke, de Duitse vakbond Verdi, de Violetten, de Grüenen, en meer. Tevens waren er mensen van het Zwitserse Volksinitiatief voor Basisinkomen en de organisatoren van het Europese Burgerinitiatief voor Basisinkomen. Verder lezen

Zwitsers referendum over 2500 Franken basisinkomen

chfEen filantropische beweging wil een Zwitsers Utopia maken door ervoor te zorgen dat iedere burger een “onvoorwaardelijk basisinkomen” ontvangt van 2500 francs (€ 2020)* (zie onder)

In Zwitserland vindt de regering het belangrijk dat burgers inspraak hebben in het beleid van het land. De belangrijkste uiting daarvan zijn de zogenaamde burgerinitiatieven. Als een burger zo’n initiatief indient, kan het tot een referendum komen als er genoeg handtekeningen verzameld worden. Verder lezen

Welk politiek standpunt neemt de Vereniging Basisinkomen in?

Er komen wel eens vragen, via social media of email, over hoe de Vereniging Basisinkomen (VBi) denkt over de standpunten van de diverse politieke partijen. Sommigen denken dat de VBi een kant en klaar plaatje heeft voor de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi). Anderen willen van de VBi een compleet financiële verantwoording voor een economie met een OBi. Verder lezen

Commissie Invoering Basisinkomen

De in september 2005 ingestelde Commissie Invoering Basisinkomen heeft tot doel het formuleren van een concreet voorstel voor het invoeren van een basisinkomen in Nederland. Het gaat om een uitwerking van ideeën die zijn genoemd in de algemene informatiebrochure ‘Basisinkomen – goed voor de mèns’ uit 2004.

De commissie heeft momenteel de volgende samenstelling:

  • Guido den Broeder
  • Michiel van Hasselt
  • Wim Smit

Naar versterking wordt gezocht.