Met een basisinkomen wie betaald dat en gaan de mensen dan nog wel werken?

Ik vraag me bijvoorbeeld af:  

  • wie gaat er dan graan kweken, oogsten, dorsen, malen, broodbakken, rondbrengen, verkopen?
  • wie gaat er trein, taxi, bus, boot, etc. besturen?
  • wie repareert daken, gasleidingen, riool, etc?

Is er iets over bekend hoe die dingen zichzelf gaan regelen?

Het geld voor de financiering van een OBI kan op diverse wijzen ter beschikking komen. Laten we voorop stellen dat financien tegenwoordig meer een vorm van boekhouden is dan een representatie van een werkelijkheid die echte waarden uitdrukt zoals in de tijd van de goudstandaard. Okay. Om te beginnen vervangt OBI het woud der Uitkeringen (inclusief de AOW), dus de UWV-uitkeringen, de uitkeringen via Sociale Zaken (van de gemeenten), kinderbijslag, studiebeurs, de reeds genoemde AOW, etc. Dit is reeds een aanzienlijke som geld. Daarnaast vindt er een besparing plaats op het uitvoerende apparaat en het daarnaast operationele controlerende apparaat. Als OBI in een keer geheel wordt ingevoerd in plaats van stapsgewijs waarbij de eerste stap is groepen in de bestaande uitkeringen omzetten in OBI dan kan men denken aan het invoeren van een belasting op produkten en diensten analoog aan de BTW, onder het mom van de gebruiker betaalt, uiteindelijk krijgt men geld ter beschikking om uit te geven het lijkt me logisch dat via die weg geld terugvloeit en ook de pot extra aangevuld wordt uit de plusinkomens van de mensen die werken en daaruit inkomen verkrijgen. Dus niet zoals tegenwoordig de uitkeringspotjes gevuld worden uit allerlei heffingen op inkomens een belasting op de wijze van inkomensbesteding, wat mogelijkerwijs weer een leuke sturingsmaatregel kan worden in de handen van onze ons belang immer de ogen houdende overheid. Nu zou je kunnen denken dat dit zal leiden tot een prijsverhoging, dat hoeft dus niet aangezien door de invoering van een OBI de loonkosten aanzienlijk afnemen, deze werden altijd op de consument of gebruiker afgewenteld door ze in de prijs door te berekenen. De loonkosten en de berekening hiervan waarvoor nu vaak externe bureaus ingeschakeld moeten worden vanwege de ingewikkeldheid nemen af doordat er geen heffingen meer betaald hoeven te worden voor de uitkeringen die weggevallen zijn en de werkgever behoeft niet meer de last te dragen van het volledige inkomen, uiteraard zal hij een bestanddeel gelijk aan de OBI ten opzichte van het nu geldende niveau aftrekken. Okay, dit zo even vluchtig wat naar aanleidingf van jouw financieringsvraag.

Blijven mensen nog wel werken 🙂 JA! Laten we even kijken naar wat er nu gebeurd. Op dit moment kent nederland al verhoudingsgewijs een bovental aan vrijwilligers, vaak mensen met al een baan maar ook een toenemend aantal mensen dat begint met een vrijwilligersbaan omdat ze het betaalde circuit uitgezet zijn. De overheid zet in deze tijden van bezuinigingen zelf hoog op in door hun eigen apparaat ten behoeve van bijvoorbeeld de hulpverlening of handhaving te bemannen met vrijwilligers vaak in een situatie van een door de gemeente betaalde uitkering. Deze mensen doen hun werk dus echt vrijwillig, het gaat nog steeds, gelukkig, niet zo als bij de aanleg van het Amsterdams Bosch in het begin van de vorige eeuw. Het blijkt dat veel mensen het prettig vinden werk te doen waarbij zij zich nuttig voelen en contact hebben met andere mensen, twee zaken die gewoon heel belangrijk voor mensen zijn.

Mensen blijven werken voor inkomen want dat inkomen is een plusinkomen bovenop het OBI. De O staat voor onvoorwaardelijk, dus geen woud van regels waardoor je zoals nu geremd wordt, zelfs gestopt wordt, in het ontplooien van eiegen initiatieven. De I van inkomen betekent niet een oneindig inkomen, gewoon een inkomen dat voorziet in de eerste levensbehoeften, zie Maslov. Wil iemand toch een iDingetje of een dijk belminuten, grote TV of een auto dan zal hij/zij hiervoor extra inkomen moeten genereren. Iemand die een huis met hypotheek koopt zal net als nu zichzelf moeten verzekeren van een inkomen dat gedurende lange tijd stand houdt. Weinig mensen, vermoedelijk, zullen zich een leven aanmeten waarbij zij zich tevreden kunnen stellen met enkel en uitsluitend een OBI. Even terug naar mijn katje over het woud der regels. Op dit moment wil iemand zichzelf uit een uitkeringssituatie ‘werken’ dan moet hij direct een ‘gigantische’ inkomenssprong omhoog maken rekening houdende met allerlei afdrachten die dan moeten gebeuren, het wegvallen op een bepaalde grens van inkomensondersteunende toeslagen, eventuele huur van kantoorruimte, en wat dan nog meer. Daarnaast is er een enorme administratieve rompslomp wanneer men voor zichzelf wil beginnen en dan uit de uitkeringssituatie wil komen, lukt het maar valt men later weer terug om dan weer terug te komen in een uitkering dan worden mensen eerder bestraft voor het proberen. Sommige toeslagen waarop men eerder recht had vervallen. Vaak gelden bij terugkeer omdat de aanvraag als nieuw wordt beschouwd nieuwe regels die ingevoerd zijn vanwege bezuinigingen. Nee, het huidige beleid stimuleert niet om uit een uitkeringssituatie weg te komen waarbij de hoax die crisis genoemd wordt, let op het is slechts boekhouden!, bedrijven en instellingen niet stimuleert om banen te scheppen met inkomen. Het is niet de mens die niet wil werken het is een systeem dat wij gecreeerd hebben dat voorkomt dat de mens naar eigen keuze gaat werken. Een OBI geeft de mens die vrijheid weer terug. Een bijkomend voordeel van een OBI is dat de mens een echte onderhandelingsbasis krijgt ten opzichte van een (potentiele) werkgever. Nu bestaat die niet!

Met vriendelijke groeten,
Harry (NL-6044)