financien

Met een basisinkomen wie betaald dat en gaan de mensen dan nog wel werken?

Ik vraag me bijvoorbeeld af:  

  • wie gaat er dan graan kweken, oogsten, dorsen, malen, broodbakken, rondbrengen, verkopen?
  • wie gaat er trein, taxi, bus, boot, etc. besturen?
  • wie repareert daken, gasleidingen, riool, etc?

Is er iets over bekend hoe die dingen zichzelf gaan regelen? Verder lezen

Huidige sociale bescherming kan ons allemaal 900 euro basisinkomen geven

Nederland heeft in 2011  aan sociale bescherming 186 miljard euro uitgegeven. Dit is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2010.   Dat komt neer op bijna 11 130 euro per inwoner. In vergelijking met andere Europese landen besteedt Nederland veel aan sociale bescherming.

Onder de brede Europese term sociale bescherming vallen publieke regelingen in het kader van sociale zekerheid, zoals de zorguitgaven die gefinancierd worden uit de basisverzekering. Maar ook particuliere regelingen, zoals pensioenuitkeringen die betaald worden uit collectieve pensioenfondsen, bijvoorbeeld het ABP, worden er toe gerekend.  Verder lezen

Financiering is haalbaar, daar hoeven we het niet meer over te hebben!

Er valt wat op te merken over de “werkgroep financiering basisinkomen”. Het is aan alle kanten duidelijk dat een OBI financierbaar is. Dat geldt zelfs wereldwijd (voorzover er in een land gemiddeld genomen geen honger is!). Het is daar om veel beter om over de financierbaarheid vanzelfsprekender te doen. Verder lezen

Diverse berekeningen voor het basisinkomen in Duitsland #BGE

Een Duitstalig boek over de financierbaarheid van het basisinkomen van  Helmut Pelzer

Das bedingungslose Grundeinkommen: Finanzierung und Realisierung nach dem mathematisch fundierten Transfergrenzen-Modell
http://www.amazon.de/Das-bedingungslose-Grundeinkommen-Finanzierung-Transfergrenzen-Modell/dp/3828205305

Wie zal dat betalen?

Een antwoord op deze vraag kan worden gevonden in de geschiedenis van onze op wetenschap gebaseerde bekostigingsmodel en zijn varianten.
Henning Jonas, ULM Initiatief Basisinkomen (IGU)Het eerste idee van prof. dr. Helmut Pelzer om het basisinkomen te financieren was oorspronkelijk – dat wil zeggen in het midden van de jaren ’90 – hetzelfde die vandaag wordt gebruikt door het district Rhein-Erft vereniging van de SPD (zie hieronder): Verder lezen