Basic Income European Network

De geschiedenis van het basisinkomen door Walter van Trier – Who framed the ‘social dividend’

Wanneer vandaag  de dag in geschiedenis van het basisinkomen een startdatum zou moeten worden gegeven, is een voor de hand liggende gebeurtenis de vorming van het Basic Income European Network in September 1986. Dit als gevolg van de eerste internationale conferentie over het Basisinkomen, gehouden in  de “Universite Catholique de Louvain-la-Neuve”. De conferentie is niet alleen de eerste echte ‘reflexieve’ fase in de geschiedenis van het concept, maar ook  is het gebruik van de naam ‘basisinkomen‘ voor deze categorie voorstellen ingehuldigd en geconsolideerd.

Inderdaad, wanneer we in het kort de relevante literatuur nagaan, blijkt rond die tijd een groot aantal Engels-sprekende deelnemers   nog steeds en vooral voor het gebruik van de naam ‘maatschappelijk dividend‘. Belangrijk is dat op de laatste vergadering van conferentie in 1986, wanneer suggesties voor een naam voor het netwerk  worden beschouwd, gekscherend werd voorgesteld (gegeven de tweetalige karakter van het land waar de conferentie werd gehouden) BIEN (als een Frans woord dat ‘goed’) op zijn minst moet worden afgebroken met, zo niet verdrongen door (de Nederlandse equivalent) GOED – als een acroniem voor de Grote Orde
voor een Europees Dividend. Verder lezen