Boeken

Tien arbeidsmarkt-sprookjes; Waar blijft dat basisinkomen?

arbeidsmarktsprookjesMet 120.000 vacatures en ruim 600.000 werklozen is iedereen in Nederland moet aan de slag’ een loze kreet. Zojuist verscheen het boek Waar blijft die baan?: tien sprookjes over de arbeidsmarkt van Renzo Verwer. Over de sprookjes en de werkelijkheid. Hieronder een fragment uit het slothoofdstuk: Verder lezen

Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen

gratis-geld-300x283Op de eerste dag van de Week van het Basisinkomen komt het boek uit dat Rutger Bregman heeft geschreven over zijn ideeën.

15 september is het eerste boek beschikbaar dat De Correspondent gaat uitgeven: Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen

Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan.

Dat is de stellige overtuiging van Rutger Bregman, onze correspondent Vooruitgang. Sinds de lancering van De Correspondent schrijft hij over de noodzaak van utopisch denken. In deze tijd, met koopkracht als laatste ideaal, schetst hij nieuwe vergezichten. Van een basisinkomen voor iedereen (Waarom we iedereen gratis geld moeten geventot een werkweek van vijftien uur, (De oplossing voor bijna alles: minder werkenvan een wereld zonder grenzen (Waarom we alle grenzen moeten openzetten) tot een wereld zonder armoede. (Het tijdperk van feitenvrije ontwikkelingshulp is voorbij)

Jullie verslonden zijn stukken en deelden ze met talloze vrienden. The Washington Post vertaalde en publiceerde (‘Free money might be the best way to end poverty’) zijn verhaal over het basisinkomen. In totaal zijn Rutgers verhalen op decorrespondent.nl nu door 1,3 miljoen mensen gelezen. Een ongelooflijk aantal.

Begin dit jaar vertelde Rutger dat hij de zes grootste ideeën die hij in zijn tuin  (Bekijk Rutgers tuin) ontwikkelde, verder zou willen uitwerken in een boek. Toen dachten wij: laten we dat dan zelf uitgeven. Want een boek is een logische volgende stap in het journalistieke proces dat we voor ogen hebben, namelijk dat een correspondent zijn tuin gebruikt om samen met leden (Zie hier bijvoorbeeld een gastbijdrage van een De Correspondent-lid in Rutgers tuin) ideeën te bespreken en die vervolgens te verwoorden in diepgravende artikelen. Of in een documentaire, zoals Rutger samen het VPRO-programma Tegenlicht in februari de uitzending De Noodzaak van een Utopie maakte.

Het boek is te koop in de kiosk van de correspondent. €7 voor een DRMvrije e-book PDF en/of €18 voor een echt papieren boek

https://decorrespondent.nl/1520/Goedkope-en-deelbare-ebooks-voor-iedereen-De-Correspondent-geeft-haar-eerste-boek-uit/42853360-7b7ab634

Dit zeggen anderen over Rutgers boek:

Adriaan van Dis: ‘Houd de geest lenig, schuif het denkraam open en betreed de utopie van Bregman. Utopie? Nee, een werkelijkheid waar ik morgen in wil leven.’

Daan Roosegaarde: ‘Investeren in nieuwe dromen, dát is ons nieuwe kapitaal. Bregman begint alvast.’

René Gude, Denker des Vaderlands: ‘Moet de wereld slecht zijn om ‘m te kunnen verbeteren? Dan hebben we een probleem, want er gaat objectief veel goed. Rutger Bregman laat zien hoe je aan vooruitgang kunt werken in een samenleving die al veel bereikt heeft.’

Hoe kan een basisinkomen gefinancierd worden zonder een schrikeffect te veroorzaken?

ourmoneyDe auteur, Malcolm Henry, is ontwerper en bouwer van boten, meubels, huizen, loodsen, gereedschap, voertuigen, bruggen. Kortgeleden heeft hij belangstelling opgevat voor economie en zich verdiept in de werking en betekenis van geld en krediet. Hij is de auteur van Our Money,[1].

De opvattingen zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van andere voorstanders bij het Basic Income UK (of daarbuiten) weer.

Alles wat ik over het Universeel Basisinkomen (UBI) gelezen heb, geeft mij de indruk dat de voorvechters op het idee zijn gekomen tijdens hun zoektocht naar manieren om armoede te overwinnen of sociale rechtvaardigheid te bevorderen om vervolgens, na de aantrekkingskracht van het UBI ontdekt te hebben, rond te kijken naar manieren waarop het gefinancierd kan worden. Het blijkt ongebruikelijk te zijn om, zoals ik gedaan heb, het UBI vanuit een heel ander perspectief te bekijken. Verder lezen

Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief

hansjekaltcover Het schrijven van utopieën is van alle tijden. Filosofen hebben door de eeuwen heen altijd nagedacht over de ideale samenleving. Wat is vrijheid, wat is gelijkheid, wat is rechtvaardigheid. Sommigen legden hun gedachten vast in de vorm van utopieën, anderen deden dat met het oog op reële uitvoerbaarheid. Een motivatie bij allen is dat armoede mensen tot slaaf maakt en dus uitgebannen moet worden.

Hansje Kalt analyseert de utopieën van zeven filosofen op de punten van filosofische argumentatie, het vooronderstelde mensbeeld waaraan een visie ten grondslag ligt op de menselijke natuur, en herverdeling van rijkdom. De in dit boekje behandelde filosofen stellen allen enigerlei vorm van een basisinkomen voor. Verder lezen

Een gegarandeerd basisinkomen en de politiek (boekbespreking)

kaputoEen gegarandeerd basisinkomen en de politiek: Internationale ervaringen en perspectieven op de levensvatbaarheid van een inkomensgarantieplan (Richard K. Caputo)

In deze uitgave is een grote verzameling analyses samengebracht van nationale en internationale politieke debatten over de invoering van een basisinkomen. Voor een overzicht van het debat over het basisinkomen is het een uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen breedte en diepte. Hoe kan men het beste het detail en inzicht van verschillende auteurs verbinden met de noodzaak om een vergelijkende analyse en discussie van thema’s tussen landen te bieden?

Richard Caputo stuurt ons door middel van deze aardige redactionele bewerking op een wereldwijde reis door de lezer te helpen bepaalde nuances van het debat in de afzonderlijke landen en regio’s op te pikken, terwijl ook een overzicht en een aantal raakvlakken met internationale thema’s behandeld worden. Belangrijke onderwerpen die in al deze essays terugkomen zijn historische sleutelfiguren en kansen die het debat over het basisinkomen helpen promoten, de politieke openingen en obstakels voor vooruitgang in deze debatten en het perspectief op vorderingen in de toekomst. Verder lezen

De film “Grundeinkommen – ein Kulturimpuls” nu vertaald in boekvorm

grondinkomenDe Zwitserse film “Grundeinkommen – ein Kulturimpuls” is met Nederlandse ondertitels een van de belangrijkste voorlichters voor het basisinkomen. Een lange film waarin duidelijk wordt uitgelegd wat het basisinkomen inhoudt en kan bewerkstellingen. Tevens is er een model te zien (een van de vele) hoe het basisinkomen zou kunnen worden gefinancierd.
Voor mensen die liever een boek lezen in plaats van een film kijken, heeft een onzer de tekst van de film in boekvorm uitgegeven. Het boekje is te koop, de pdf is gratis te downloaden. Verder lezen

Waar Gaan We Van Hieruit Naartoe: Chaos of Gemeenschap?

chaosorcommunity

Ik ben er nu van overtuigd dat de eenvoudigste aanpak de meest effectieve zal blijken – de oplossing van armoede is om het op directe wijze af te schaffen door een inmiddels veel besproken maatregel: een gegarandeerd inkomen.

Waar We Heen Gaan

In de behandeling van nationale armoede, is er een feit dat opvalt: er zijn twee keer zoveel arme blanken als arme Negers in de Verenigde Staten. Daarom zal ik mij niet toeleggen op de ervaringen van armoede die voortkomen uit rassen discriminatie, maar ik zal de armoede bespreken die zowel de blanke als de Neger aangaat.

Tot voor kort gingen wij uit van de veronderstelling dat armoede het gevolg is van meerdere kwaden: gebrek aan onderwijs wat arbeidsmogelijkheden beperkte; slechte huisvesting wat huiselijk leven verhinderde en initiatief onderdrukte; kwetsbare familie verbanden die persoonlijke ontwikkeling verstoorde. De logica van deze benadering suggereerde om elk van deze oorzaken één voor één aan te pakken. Dus een huisvestingsprogramma om de levensomstandigheden te transformeren, verbeterde onderwijsvoorzieningen om hulpmiddelen te verschaffen voor betere kansen op een baan, en gezinsbegeleiding voor het creëren van betere persoonlijke aanpassing werden ontworpen. De combinatie van deze maatregelen waren bedoeld om de oorzaken van armoede weg te nemen. Verder lezen

Appelbomen en Basisinkomen: snoeien of investeren?

appelboomAls je zo een middagje heerlijk in de najaarszon vruchtbomen staat te snoeien, kan er toch nog wel eens onverwachts een Ahrimanische drakegedachte bij je binnensluipen. Zo eentje als: “Hoeveel zouden deze appels niet moeten kosten als je al mijn werktijd er ook in doorberekent?”

Dat zijn niet zulke prettige gedachten.  Het zijn dooddoeners, dat wil zeggen de inspiratie vloeit uit je werk, het leven gaat eruit, je hebt geen lol meer in wat je doet, de fut verdwijnt. Het is een gedachte in de reeks van: “tijd is geld (time is money)” of ook: “alle arbeidstijd moet altijd doorberekend worden in de prijs van een product” of zelfs “alles kan of moet uitgedrukt worden in cijfers en in geld”. Dat zijn erg materialistische en kapitalistische gedachten en misschien moesten we zulke gedachten gewoon maar eens afschaffen, ze gewoon niet meer denken. Want als tijd niets meer zou ‘kosten’, dan kunnen we weer gewoon gaan genieten van het leven, dan is er weer inspiratie, vreugde, poëzie en plezier, dan kunnen we weer leven en van alles beleven in het NU. Verder lezen

basisinkomen is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling

mijneenzorgSchaf alle uitkeringen af en geef iedereen een basisinkomen; dat is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling. Twee jaar WW is meer dan genoeg. De meeste voorzieningen in de AWBZ worden oneigenlijk gebruikt. Dit zijn een paar van de stellingen uit Mij een zorg!, een essaybundel over de toekomst van de sociale zekerheid. De verzorgingsstaat staat onder druk en is aan herziening toe, terwijl de bezuinigingen ons voor dilemma’s en moeilijke keuzes plaatsen.

Het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed vroeg, op uitnodiging van het Instituut Gak, de tien Wetenschappelijke Bureaus van de politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie op de verzorgingsstaat, hun kijk op één voorziening in de sociale zekerheid en hun suggesties voor verbeteringen. Verder lezen