EAPN Nederland heeft zicht op basisinkomen voor armoedebestrijding

eapn-nlOp een bijeenkomst van het European Anti Poverty Network  in Nederland (EAPN-NL) over PEP (People Experiencing Poverty) is het niet alleen gebleven bij een PEP-talk.[1]
Met 15 enthousiaste deelnemers is er gewerkt aan het zicht te krijgen op alternatieven, zoals: het Basisinkomen, Dynamisch Nederland, de toekomstige alternatieve overheid en het terug naar zelfvoorzienende woongemeenschappen zoals  bijvoorbeeld vroeger een klooster functioneerde.

Tevens kwamen vragen voorbij als: wat kan EAPN Nederland daarin betekenen? Is de link die EAPN NL heeft naar de EU als officieel adviesorgaan waardevol hiervoor en voor andere (organisaties en individuen). Op dat laatste kwam een volmondig ja. Alles wat kan bijdragen aan een andere samenleving is nodig. Van demonstraties tot aan de EAPN lobby strategieën om een EU zonder armoede te krijgen.

Op de bijeenkomst  werd het duidelijk, dat de organisatoren van deze bijeenkomst – en misschien wel de EAPN als geheel –  twijfels heeft ten aanzien van haar legitimiteit en zich afvraagt of haar werkwijze nog wel passend is bij wat haar doelgroep nu nodig heeft .

Er is onder meer onderzocht wat en of EAPN aan meerwaarde kan hebben bij alle soorten initiatieven die er zijn op het gebied van armoedebestrijding en aan veranderingsideëen voor Nederland.

Mocht blijken dat ze nog steeds een waardevolle bijdrage kan leveren aan de veranderingsbeweging van nu, dan is het zaak dat ze alle organisaties die zich in hun missie en visie kunnen vinden uitnodigt om bij het netwerk te komen als nieuwe netwerkdeelnemers. Tevens dat ze door het aantrekken van meer actieve  personen het werk voor EAPN-NL beter kan gaan organiseren.

Er is ontdekt dat door het hebben van een sterke positie in het EAPN Europa netwerk als officieel adviesorgaan voor de EU commissie en EU Parlement, EAPN Nederland een mooie toevoeging kan zijn in alle vormen van aliantie vorming en lobby, juist ook naar de EU toe.

EAPN heeft vanuit het verleden een goed staande infrastructuur voor het in contact komen met de Raad van Europa en de regionale overheden van de EU waar  ze worden gevraagd om advies te geven  in geschikte gevallen. Hier blijkt de EAPN  zich meer moet  tonen aan het publiek, andere organisaties en de pers. Besloten is om te gaan werken aan lokale PEP ontmoetingen om ze van de grond af aan deze bekendheid en zo het verbinden van mensen en organisaties in het gezamenlijk doe, een incluseive samenleving, te realiseren[4]

Want binnen EAPN NL zit al samen meer dan 25 jaar ervaring in het doorsluizen en vertalen van signalen vanuit de basis naar het grote netwerk toe waardoor we met zijn alle knokken voor een europa zonder armoede en dus een nederland zonder armoede. Het basisinkomen is daarbij een van de vele mogelijkheden waarvoor besloten kan worden te gaan lobbyen, mede doordat het Basisinkomen het waard is om minimaal te worden onderzocht als veranderingsmogelijkheid.

Zelf denk ik dat de verschillende ideeen diewerden geventileerd, zoals: alternatieve woon en werkvormen; andere vorm van regeren door Dynamisch Nederland en het basisinkomen, elkaar alleen maar zullen versterken door met elkaar in contact te komen en samen te gaan werken. Waarbij nogmaal EAPN Nederland deze ideëen kan delen met het gehele EU netwerk als ook kan neerleggen als lobby idee voor naar de Europese politiek.Dank jullie wel voor het harde werken en de mooie inspiratie! Hopelijk tot ziens en dat dat niet lang op zich zal laten wachten
Quinta Ansem, bestuurslid van het EAPN EU en projectmanager van EAPN NL

De EAPN in Nederland is qua infrastructuur in Nederland door alle bezuinigingen  (die bij EAPN-NL al in 2000 startte, en in 2005 de organisatie totaal droog legde, en alle andere politieke verranderingen best verzwakt geraakt. Maar qua positie in het EAPN netwerk in Europa is, nog steeds, en wellicht juist nu, van grote waarde voor organisaties zoals de Vereniging Basisinkomen.

[1] http://basisinkomen.nl/wp/ai1ec_event/people-experiencing-poverty-eapn-nl/?instance_id=
[2] http://eapnned.nl/
[3] http://www.eapn.eu/en/who-we-are/who-we-are-members/european-anti-poverty-network-nederland-eapn-netherlands

[4]European Anti Poverty Network
In 1990 is de EAPN Europa gestart op initiatief van de Europese Commissie. Dr. Jacques Delors (toen voorzitter van de Europese commissie) wilde dat er een lobby-netwerk zou zijn van en voor de armen van Europa.
Hieruit is EAPN ontstaan. Inmiddels heeft iedere lidstaat van de Europese Unie heeft een EAPN afdeling. Dat zijn nu 27 lidstaten! Verder maken 25 Europese netwerken deel uit van het EAPN en inmiddels 4 niet lidstaten.
Het hoofdbureau is in Brussel gevestigd. Daar is een secretariaat met directeur die onze lobby opdrachten dagelijks uitvoert.

Visie
Een leefwereld waar mensen, die in armoede leven of die uitgesloten zijn betrokken worden (inclusie) bij kansen op positieve verandering van hun eigen situatie en waar duurzame kwalitatieve verandering samen mogelijk is gemaakt.

Missie
Gebruik makend van de talenten, de mogelijkheden en de ervaring van de doelgroep(en) zelf kan en zal, in samenwerking met organisaties, politieke partijen, politici en burgers een duurzame verandering zijn gerealiseerd.EAPN Nederland wil daarbij het platform zijn van armen en uitgeslotenen waarop de open dialoog, op een positieve wijze, samen met de maatschappij en de politiek gestalte wordt gegeven. Daarbij maken we steeds weer gebruik van de vele talenten en ervaringen, die in de diverse doelgroepen aanwezig zijn om veranderprocessen op gang te brengen, alternatieven aan te bieden en armoede zowel als sociale uitsluiting in Nederland bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/EAPNNederland/