Financiering is haalbaar, daar hoeven we het niet meer over te hebben!

Er valt wat op te merken over de “werkgroep financiering basisinkomen”. Het is aan alle kanten duidelijk dat een OBI financierbaar is. Dat geldt zelfs wereldwijd (voorzover er in een land gemiddeld genomen geen honger is!). Het is daar om veel beter om over de financierbaarheid vanzelfsprekender te doen.

Een OBI kost in Nederland ±20% van het BNP. Als je bedenkt dat de totale overheidsbegroting ± 50% van het BNP bedraagt en de uitkeringen aan sociale zekerheid excl. AWBZ en ZFW nu al ±60% van het benodigde bedrag bedragen. Ook langs de andere kant gerekend “wordt” het OBI al opgebracht immers in Nederland heeft niemand honger (het wordt dus al “betaald”). Daar zit dus het probleem niet; het vergt hooguit een beetje herschikking van de overheidsfinanciën. Het probleem zit bij de politieke moed (maar ook bij het maatschappelijk inzicht).
Het is dus prima om een werkgroep te hebben en te houden binnen de vereniging maar niet om de suggestie uit te dragen dat er m.b.t. betaalbaarheid van het OBI überhaupt problemen zouden hoeven te zijn.

Ja, dit hebben we bij de vereniging wel vaker gehoord, maar bij niet natuurlijke voorstanders van het basisinkomen gaat dit er zo niet in. De mensen aan de andere kant van de tafel zijn geen schlemielen. Het gaat er ook niet alleen om of het geld er wel is, maar of “we” het er voor óver hebben! Het enige wat overtuigt is als wij met een sluitende staatsbegroting en een model voor de nationale economie (handel, inkomsten per persoon, uitgaven etc.) voor de dag komen waarin een basisinkomen voor iedereen is opgenomen en iedereen erbij wint. Zo maar zeggen ” Een OBI kost in Nederland ±20% van het BNP” overtuigd de mensen niet. Reken ze het maar eens voor van A tot Z van welk model je ook uitgaat. Híer is de werkgroep voor. Dus toch voor de financiering en realisering wat mij betreft.

Ook al heb je een financieringsplan: die mensen die het nu niet begrijpen/begrijpen willen zullen het ook met doorgerekend model niet willen begrijpen. Het gaat hier om andere redenen een basisinkomen niet te willen en het kopje: hoe gaan we dat betalen is maar een fake-argument. Daar kun je niets aan doen…dus een werkgroep financiering is overbodig, er zijn al genoeg suggesties. zie ook hier:
http://basisinkomen.nl/wp/zonder-basisinkomen-geen-einde-aan-de-schuld-dynamiek  In plaats van banken redden: basisinkomen uitdelen. Of heeft iemand voorgerekend waar het geld voor de banken weer vandaan komt?
We kunnen ook niet blijven denken in: een basisinkomen voor Nederland. Wat wel kan is: een basisinkomen europawijd of wereldwijd.
Dan beter straks met alle initiatieven samen modellen uitwerken in samenwerking met de euro-petitie.

Daarom is besloten de naam van de betreffende werkgroep te veranderen in “werkgroep realisering basisinkomen”.

Aldus een discussie binnen de club.