Vereniging

Interview met VBi ere-voorzitter Saar Boerlage [2007]

saar-boerlage
Saar Boerlage in 2012 [4]
In 1985 bepleitte de WRR de invoering van een (gedeeltelijk) basisinkomen. De regering nam dit advies niet over, wat leidde tot de oprichting van de Stichting Werkplaats Basisinkomen, door de Voedingsbond FNV, het CNV en de toenmalige PPR, om het idee van een basisinkomen verder uit te werken. Er begon in bredere kring belangstelling voor deze gedachte te ontstaan en er werd besloten om de Werkplaats Basisinkomen (die geen persoonlijk lidmaatschap kende) te laten opgaan in de op 15 april 1991 opgerichte “Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van het Basisinkomen”, afgekort “Vereniging Basisinkomen (VBi)”. Doelstelling van deze personenvereniging is het bevorderen van de invoering van een basisinkomen.  De eerste voorzitter van de Vereniging Basisinkomen was Saar Boerlage[1]. Hier een interview door Maria Dijkstra en Wim Smit uit 2006 [2] Als je het zo leest is het net alsof er in bijna 10 jaar nog niets veranderd is.

Verder lezen

Het Goeie Leven – zing mee met het onvoorwaardelijk basisinkomen!

pharao-yara-obi-clipVandaag 6 mei 2014, brengt de Vereniging Basisinkomen samen met Cinqo de videoclip ‘Het Goeie Leven’ van Pharao & Yara uit. ‘Het Goeie Leven’ is een nummer ter promotie van het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Steeds meer mensen zien het basisinkomen als dé oplossing voor de economische en sociale problemen van deze tijd. Het doel van ‘Het Goeie Leven’ is om nog meer mensen te bereiken en inspireren. In de feelgood-clip laten Pharao en Yara zien wat het goede leven voor hen inhoudt. Verder lezen

Vereniging Basisinkomen te gast in Duitsland

foto (9)Op 24 november 2013 was de VBi op uitnodiging van onze Duitse zusterorganisatie aanwezig tijdens een bijeenkomst van de Förderverein Grundeinkommen in Frankfurt. Mensen uit Hamburg, Berlijn, Kassel, München, Frankfurt, etc. waren daarbij aanwezig.

Doel van het bezoek was om er achter te komen hoe het Netzwerk Grundeinkommen in elkaar zit en werkt teneinde te kunnen beoordelen of een dergelijke opzet voor een (eventueel) te vormen Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen werkbaar zou kunnen zijn. Verder lezen

Vereniging Basisinkomen is GEEN politieke partij!

Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de Basisinkomenpartij GEEN onderdeel is van Vereniging Basisinkomen. Intussen is duidelijk geworden dat mensen in de veronderstelling verkeren, dat de “BIP i.o.”  een op een te vereenzelvigen is met onze Vereniging Basisinkomen. Wij worden namelijk gebeld door mensen die zich niet voor de “BIP i.o.” kon opgeven doordat een link niet functioneerde. “Of zij zich via ons ook telefonisch of per post kon inschrijven?” Ook bleek tijdens een presentatie van het EBi-OBi in Tilburg, dat de organisatrice van die bijeenkomst ook die mening was toegedaan. Dit kan  zonder meer worden opgevat als een uiting van het feit dat het voor meer “buitenstaanders” verwarrend zal zijn.
Hierom mag het duidelijk zijn bij alle berichten die met betrekking hebben op de “BIP i.o.”  deze in ieder geval  los staan van onze vereniging. Het mag duidelijk zijn dat de BIP is opgericht door een aantal leden, maar dat is dan ook de enige overeenkomst.
Het Bestuur

Overzicht beleidsbeslissingen VBi sinds 21 januari 2012

Datum Besluit Soort
20-apr-12 het onderbrengen van ons archief op een centrale plaats, bijvoorbeeld het IISG te Amsterdam beleid
17-mei-12 Kronen niet bij laten maken. Geen goedkopere drukker te vinden. Oude kronen opmaken. beleid
21-jan-12 Trainingen op te zetten voor het uitdragen van OBI HHR
21-jan-12 welkomstpakket nieuwe leden HHR
21-jan-12 nieuwe lay-out voor onze website met o.a. een alleen voor de leden toegankelijk gedeelte en een voor iedereen  toegankelijk gedeelte. HHR
21-jan-12 Ook zal er duidelijk op aangegeven gaan worden of een artikel door de vereniging gedragen wordt of dat het een bijdrage van buiten onze vereniging is. HHR
21-jan-12 vanaf het gelanceerd worden van deze nieuwe website zullen alle tijdens vergaderingen genomenbeleidsbeslissingen in het gedeelte voor leden worden gepubliceerd HHR
17-feb-12 schriftelijk of per e-mail aanvullende gegevens van alle leden vragen m.b.t. mogelijkheden om actief bij te dragen HHR
17-feb-12 Omdat niet alles in de statuten geregeld is – zoals (reis)onkostenvergoederingen en aministratieve handeling en het vorige punt –  komen we met een voorstel voor een huishoudelijk reglement HHR
17-feb-12 veranderen van onze huisstijl met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering HHR
17-feb-12 onderscheiden van de volgende werkgebieden: Communicatie intern, Communicatie extern (inc. Campagnevoering), Realisering basisinkomen, (inter-) nationale samenwerking. HHR
17-feb-12 op ieder gebied wordt een werkgroep gestart HHR
20-apr-12 na de Jaarvergadering in mei moeten de bestuurswijzigingen worden doorgevoerd bij de KvK HHR
19-mei-12 Statutenwijziging in verband met ANBI aanvraag en naamsverandering HHR
16-jun-12 Contributie inning niet per incasso of machtiging te gaan doen. Eventueel wel via “Ideal” HHR
16-jun-12 De voorzitter fungeert als coördinator voor BIEN HHR
16-jun-12 Het verenigingsadres wordt: [1] NETHERLANDS: Vereniging Basisinkomen:  Coordinator: Voorzitter VBi. E-mail: info@basisinkomen.nlhttp://www.basisinkomen.nl HHR
16-jun-12 leden en bestuursleden vertegenwoordigen de VBI officieel na mandaat van het bestuur. Alleen dan kunnen ze ook reisvergoeding declareren HHR
16-jun-12 verenigingsadres: hiervoor houden we voorlopig het adres van de voorzitter aan. HHR
3-aug-12 Besloten wordt om de oproepingen voor de algemene vergaderingen, inclusief de jaarvergadering voor zover mogelijk, per e-mail te versturen. HHR
31-jan-13 Declaraties voor ten behoeve van de Vbi gemaakte onkosten dienen te worden ingediend met het door Leon Segers ontworpen declaratieformulier Vereniging Basisinkomen HHR
14-jun-13 we benoemen Willem Gielingh tot vice-voorzitter HHR
14-jun-13 rooster  van aftreden Stat

Rooster van aftreden bestuursleden VBi

 

Bestuur Aangetreden Aftreden
Ad Planken 25-okt-11 25-okt-14
Gerard Veldman 25-okt-11 25-okt-14
Leon Segers 20 mei 2012 20 mei 2015
Syne Fonk 20 mei 2012 20 mei 2015
Willem Gielingh 25 mei 2013 25 mei 2016
Rob Vellekoop 25 mei 2013 25 mei 2016

Voorzitter Vereniging Basisinkomen geïnterviewd door Soulvability.tv

ad-soulvbilitySoulvability TV sprak in een interview met Ad Planken, woordvoerder van vereniging Basisinkomen in Nederland, die uitlegde waarom het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de oplossing is voor de toenemende armoede en een positieve impuls kan geven aan de noodlijdende economie.  Bekijk het interview hieronder: Verder lezen

Vereniging Basisinkomen heeft nu de ANBI status!

ANBI logoBij schrijven[1] – gedagtekend 9 mei 2013 – heeft de inspecteur van de Belastingdienst/Oost-Brabant de Vereniging Basisinkomen per 1 januari 2012 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wij zijn daar erg blij mee, donateurs beschikken nu over een mogelijk belastingvoordeel[2] . Hiervoor was een statutenwijziging noodzakelijk. Tevens is bij deze statutenwijziging de officiele naam gewijzigd van “Vereniging Vrienden en Vriendinnen van het Basisinkomen” in “Vereniging Basisinkomen”

[1] 2013-05-09 ANBI status toekenning

[1] http://www.anbi.nl/anbi-info/fiscaal-voordelig-schenken/

Verslag conferentie armoede en ongelijkheid te Straatsburg

proposalsArmoede en ongelijkheid

De situatie van extreme armoede, zoals die zich voordoet in  ontwikkelingslanden, en die meestal  gepaard gaat met de afwezigheid van democratie en de schending van de meest fundamentele rechten, raakt nu ook  een groot deel van de bevolking uit de zogezegde “ontwikkelde westerse wereld” : ook daar leven meer en meer mensen in extreme armoede en worden de elementaire mensenrechten met de voeten getreden.

De analyse van deze Europese situatie, zoals voorgesteld door Gilda Farell, voorzitster van de afdeling” sociale cohesie, onderzoek en anticipatie” van de Raad van Europa, en voorzitster van dit congres, was pijnlijk: het Europese continent wordt getroffen door groeiende armoede,  het verslechteren van de levensvoorwaarden en de daaruit voortkomende  sociale conflicten.

De economische ongelijkheid slaat op dit ogenblik overal even hard toe. Verder lezen

Europees Burgerinitiatief Basisinkomen geaccepteerd door Europese Commissie

Vandaag 14 januari 2013 is er bericht gekomen van de Europese Commissie dat het verzoek om registratie van onze “European Citizens Initative (ECI)” met de titel “Onvoorwaardelijke Basisinkomen (UBI) – Het verkennen van een weg in de richting van emancipatorische welzijn in de EU” is geaccepteerd .

De website voor het basicincomeinitiative.eu is nog niet gereed. Hoe log het Europa kan zijn, zet maar eens twintig vrijwilligers bij elkaar, dan zie je dat het ook niet erg opschiet.  Het kan nog een maand duren voordat de certificatie van het online handtekeningensysteem van de EU voor elkaar is. Tot die tijd breng het woord onder de mensen “basisinkomen”.

Meer nieuws via http://basisinkomen.eu en volg twitter  @basicincomeEU

Laatste nieuws ook altijd te vinden via http://www.facebook.com/ECI.BasicIncome en Like die handel!