Financien

De ECB zou geld moeten uitdelen: € 5000 voor iedereen!

ecbDat klinkt fantastisch: Twee gerenommeerde economen[1] bepleiten dat de ECB geld moet geven aan de burgerij of schulden moet kwijtschelden. Ze hopen dat de economie daardoor wordt versterkt.

Dat zou een leuke verrassing zijn: Stel je voor dat je op het volgende bankafschrift een bijschrijving van de Europese Centrale Bank zou vinden ten bedrage van € 5.000. Ieder huishouden in de eurozone zou deze meevaller ontvangen of schulden worden kwijtgescholden ter grootte van dat bedrag. Wat klinkt als een onwerkelijke droom, is economisch lang niet zo’n slecht idee. Verder lezen

Drie misverstanden opgehelderd over basisinkomen

ubi-not-left-not-right-forwardDe discussie over het basisinkomen woedt volop in Nederland. Van links tot rechts schuiven de vooroordelen over tafel.

Het basisinkomen is een maandelijks onvoorwaardelijk geldbedrag dat aan iedereen individueel wordt uitgekeerd, en is ten minste hoog genoeg om sober in je levensonderhoud te kunnen voorzien.

Helaas leiden discussies over het basisinkomen vaak tot verwarring als gevolg van een aantal misverstanden. Sjir Hoeijmakers, lid van verenigng Basisinkomenen indiener van de D66 motie over onderzoek naar basisinkomen[1], zal een poging doen drie van die misverstanden op te helderen. Verder lezen

Armoede kun je bestrijden door een basisinkomen in te voeren!

Verdien je drie keer modaal, dan is hier je kans om armoede te bestrijden![1] Een Europees Bugeriniatief tegen armoede: mediaan inkomen voor iedereen.

De Europese commissie laat haar burgers toe vanaf April 2012 een burgeriniatief voor te leggen, wat kan leiden tot een volksraadpleging en richtlijnen  voor de 28 lidstaten. Er is een initatief in de maak, om voor te stellen aan alle Europese burgers onvoorwaardelijk 60% te geven van het mediaan[2] inkomen, de armoedegrens. Verder lezen

De weg naar een simpeler en eerlijker samenleving

 “… sociale ongelijkheid die is ontstaan door de buitensporige stijging van de niet inkomensgerelateerde belastingen. Anders dan bij de inkomstenbelasting wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar gelang de hoogte van de inkomsten. Ook het vermogen van betrokkene speelt geen rol. Iemand met lagere inkomsten betaalt daardoor een veel hoger percentage aan belasting e.d. dan iemand met hogere inkomsten. Dat is volgens mij de hoofdoorzaak van de schrijnende sociale ongelijkheid die is ontstaan.”

Aldus een alinea uit de brief die Joop Böhm op 24 november 2012 schreef aan de Minister-President en Minister van Algemene Zaken, Postbus 20001, 2500 EA Den Haag. De hele brief:  Verder lezen

Geen duurzame Euro zonder Eurodividend

Philippe van ParijsDe crisis van de euro, hoor je tegenwoordig, kon perfect voorzien worden. Het kan inderdaad niet ontkend worden dat sommigen, vooral Amerikaanse economisten, deze effectief voorspeld hadden. Martin Feldstein bijvoorbeeld, de economist van Harvard die net niet Alan Greenspan opvolgde aan het hoofd van de Amerikaanse centrale bank. In de jaren negentig al legde hij het herhaaldelijk uit: op politiek vlak was de invoering van de euro misschien wel goed bekeken, maar op economisch vlak was het onzin.
Het is zelden een slecht idee om te luisteren naar de raad van mensen wiens voorspellingen uitkwamen. Maar als het volgens hen zo absurd was dat de lidstaten van de Europese Unie een gemeenschappelijke munt invoerden, waarom is dat dan niet het geval voor de vijftig lidstaten van de Verenigde Staten? Verhindert hun integratie in de dollarzone hen ook niet om de munt te devalueren om op een efficiënte manier een vermindering van hun competitiviteit tegen te gaan? Verhindert een gemeenschappelijke munt hen ook niet om een muntbeleid te ontwikkelen dat het meest geschikt is voor de plaatselijke conjunctuur op het vlak van werkloosheid en inflatie? Verder lezen

Hoe kan het basisinkomen worden gefinancieerd?

Huidige inkomenssituatie

In het artikel “Basisinkomen: De oplossing voor economische en sociale problemen”[1]  ging over het onvoorwaardelijke recht op een basisinkomen voor iedereen (jong en oud) of je nou werk hebt of niet. Economen en financieel deskundigen hebben berekend dat een basisinkomen voor iedereen tamelijk eenvoudig te financieren is. Om uit te zoeken of dit ook werkelijk zo is gaan we in dit artikel dieper in op de wijze waarop het basisinkomen kan worden gefinancierd. Verder lezen

Roadway to a basic income – De weg naar het basisinkomen

Dit stuk is geschreven voor de conferentie van BIEN 2012 in München op 14/15/16 september 2012.

1. volgorde voor de invoering

Wij hebben het stuk voor de conferentie gekregen met de titel : “Basisinkomen en de perverse wereld-arbeidsmarkt”. Als de analyse van dat stuk klopt is de invoering van een basisinkomen een onmisbaar element bij de reorganisatie van het wereld-economisch systeem, immers liberalisatie van de arbeidsmarkt is het belangrijkste element in die reorganisatie. Verder lezen

Afkicken van onze obsessie met groei

Foto: Jaap Baarends

Rutger Bregman schreef in de volkskrant van 11 augustus een stuk over vader en zoon Skidelsky die pleiten in de geest van hun held Keynes voor een nuchter gemeenschapsdenken als alternatief voor onze verslaving aan economische groei. Het stuk is te vinden op de abonneesite van vk.nl, maar wij hebben toestemming om dit hier integraal te publiceren. Verder lezen

Huidige sociale bescherming kan ons allemaal 900 euro basisinkomen geven

Nederland heeft in 2011  aan sociale bescherming 186 miljard euro uitgegeven. Dit is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2010.   Dat komt neer op bijna 11 130 euro per inwoner. In vergelijking met andere Europese landen besteedt Nederland veel aan sociale bescherming.

Onder de brede Europese term sociale bescherming vallen publieke regelingen in het kader van sociale zekerheid, zoals de zorguitgaven die gefinancierd worden uit de basisverzekering. Maar ook particuliere regelingen, zoals pensioenuitkeringen die betaald worden uit collectieve pensioenfondsen, bijvoorbeeld het ABP, worden er toe gerekend.  Verder lezen