bellamy-gelijkheid-voor-allen

Gaat de 50+ partij ook aan het basisinkomen?

Een actief lid van de vereniging heeft een brief gestuurd aan Jan Nagel, naar aanleiding van mijn (@orthelius) opmerking over het verlagen van de AOW leeftijd naar 18 jaar of lager. We zijn benieuwd wat de reactie van de heer Nagel wordt.

Beste Hr. Jan Nagel en andere medewerkers van 50plus,

Ik ondersteun van harte uw programma en ideeën om het beleid t.a.v. o.a. ouderen en ouderenzorg sterk te verbeteren. Ik ben zelf al een paar jaar lid van de Vereniging Basisinkomen en ontdekte dat het zelfs mogelijk is de AOW “symbolisch” al bij 18 jaar te laten beginnen, (zie het volgend artikel: http://orthelius.info/Index.php/aow-moet-beschikbaar-zijn-vanaf-18-jaar-of-eerder/ ) al moeten we dan wel de afkorting “AOW” wijzigen in “OBI” ; het zal dan namelijk  “Onvoorwaardelijk Basis Inkomen” heten.
Dit dus in tegenstelling tot het huidige beleid om de leeftijd voor AOW alleen maar steeds meer te verhogen. Een OBI voor iedereen is betaalbaar omdat het voor een groot deel gaat om het ombuigen van geldstromen die nu reeds – maar in gecompliceerde bureaucratische systemen – rondgepompt worden. Deze bureaucratie op zich is geldverslindend en daar zou men eens drastisch op moeten bezuinigen.
Ik wil u graag uitnodigen om u eens in de informatie hierover te verdiepen, en dan hoop ik dat u net als ik zult zien dat een OBI bijvoorbeeld ertoe kan bijdragen dat er met gemak duizenden mensen méér in de (ouderen) zorg kunnen gaan werken, omdat lonen weer betaalbaar worden. (O.a. door afschaffen van belasting op arbeid). Werkloosheid t.g.v. bezuinigingen of crisis zal zelfs niet meer hoeven bestaan, omdat het werk a.h.w. herverdeeld kan worden. Door te werken vul je dan je eigen OBI aan, dus de prikkel om te werken blijft, maar dan op een mensvriendelijke manier i.p.v. via dwangmaatregelen door de UWV die zelf in een luxueus duur kantoorgebouw werkt.
Met een OBI is er zelfs geen enkele noodzaak meer om over een AOW leeftijd na te denken, simpelweg omdat die leeftijdsgrens wegvalt en ieder mens zijn eigen keuzes kan maken. Er is dan weer gelijkwaardigheid i.p.v. verschillen! En ouderen die wel willen blijven werken en hun wijsheid met jongeren delen, kunnen dat doen maar kunnen dat wel rustiger aan doen en ook zelf bepalen.
Meer informatie is te lezen op de website www.basisinkomen.nl .

In Duitsland is een groeiende beweging in opkomst, gesteund door vele wetenschappers en economen die achter dit idee staan. Nederland loopt echt achter wat dit betreft.
Indien u de duitse taal goed beheerst, kijkt u dan a.u.b. eens op deze websites voor meer informatie:
www.freiheit-statt-vollbeschäftigung.de
www.grundeinkommen.ch
www.buergerinitiative-grundeinkommen.de
www.grundeinkommen.de
www.einkommensagentur.de
www.bge-party.de
www.grundeinkommen-nein-danke.de
www.humane-wirtschaft.de
www.unterguggenberger.org
www.neueimpulse.org/dvd-projekte/fabian-film-ansehen/
www.sozialoekonomie.de
www.erster-mai.eu

Götz Werner, Veröffentlichungen zum Thema: 2007 „Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen: Interviews und Reaktionen“, 2007 „Einkommen für alle: Der dm-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens“, 2007 „Grundeinkommen und
Konsumsteuer, Impulse für “Unternimm die Zukunft”“, von Götz W. Werner und André Presse, Universitätsverlag Karlsruhe, dieses Buch ist als PDF unter dem Link:
http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/2784 zu finden.
www.unternimm-die-zukunft.de
De film “Grundeinkommen” is op de nederlandse website met vertaling te zien en geeft een goed beeld van de filosofie rondom een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

http://basisinkomen.nl/wp/basisinkomen-de-film-nu-nederlands-ondertiteld

Mogelijk is dit een goede aanvulling op uw programma, en een manier om uw ideeën verder te onderbouwen.

Ik wens u nog van harte succes en veel nieuwe aanhang toe bij de verkiezingen van volgende week!
Astrid Hendriksen, Utrecht, 51 jr