Externe Links

Nieuwe website Basic Income Grant Coalitie Namibië

Een interessante mail uit Namibië.  De Namibian BIG Coalition heeft een nieuwe website.

De website is te vinden bij www.bignam.org

The website now features a new design, more publications and presentations as well as a collection of articles, sound bites and TV recordings (in English and German) about the BIG campaign and the BIG pilot project from 2009 to 2011. The latter section is work in progress and we are still busy adding articles for the period 2004 to 2008.

We hope you find it interesting and please do feel free to suggest further links, additions, etc.

Yours in the struggle for a BIG,

Claudia & Dirk

Rev. Dr. Claudia Haarmann &
Rev. Dr. Dirk Haarmann

Directors – Theological Institute for Advocacy and Research in Africa (TARA)
P.O. Box 5069
Windhoek, Namibia

+264 (61) 235414 (phone)
+264 (88) 626336 (fax)

http://www.cdhaarmann.com/ (home)
http://www.bignam.org/ (BIG Coalition)

Vivant: Een basisinkomen voor iedereen

Vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. Eerst en vooral heb je bestaanszekerheid nodig, een houvast om in al je basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien. Ten tweede geeft die zekerheid je de kans om actief te zijn, om te werken, te leren, hobby’s te beoefenen… . En daarom wil Vivant ons complexe kluwen van uitkeringen en vervangingsinkomens ruilen voor één eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is iets helemaal anders dan wat we nu kennen als vervangingsinkomens of een uitkering voor zieken. Het verschil is dat je het krijgt omdat je bestaat. De voorwaarde is niet dat je gewerkt hebt, of ziek bent, of een bepaalde leeftijd hebt. Of misschien nog belangrijker: het is niet omdat je een basisinkomen krijgt dat je niet meer mag bijverdienen, wel integendeel. Het basisinkomen geeft je gewoon kansen om vrijuit te doen wat je wil.

Is dit geen utopisch idee, zal u denken? Zeker niet. We vervangen gewoon gelijkaardige maar minder goede steunmechanismen door iets eenvoudiger en vooral rechtvaardiger. Is het betaalbaar? Natuurlijk wel, want ondermeer door de technologische vooruitgang kunnen we genoeg produceren voor iedereen. En omdat het minder moeilijk is om een onvoorwaardelijk basisinkomen te geven aan iedereen dan talloze voorwaardelijke uitkeringen te organiseren, krijgen we ook een goedkopere overheid. Maar vooral: mensen die zich vrijer voelen, voelen zich gelukkiger. Dat is uiteindelijk toch het doel, zowel van economen, politici, als van iedereen?

Wat als we iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen geven?

  • We krijgen er een sterk wapen tegen armoede bij, want niemand kan nog helemaal door de mazen van ons sociaal net vallen.
  • Iedereen krijgt er een stukje zekerheid bij, en dus een stukje vrijheid
  • Mensen worden gestimuleerd om bij te leren, diensten aan elkaar te verlenen, om bij te verdienen door te werken; en dat allemaal in (door) de zekerheid dat ze steeds het basisinkomen hebben.
  • Onze sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd. Dat levert enorme besparingen op.
  • Het basisinkomen is de expressie van echte solidariteit tussen mensen. Het basisinkomen, dat geef je aan elkaar, wie je ook bent.

Niet overtuigd? Meer weten? Neem een kijkje bij het dossier “Basisinkomen” bij Vivant.org.

Bron: vivant.org

Gaat de 50+ partij ook aan het basisinkomen?

Een actief lid van de vereniging heeft een brief gestuurd aan Jan Nagel, naar aanleiding van mijn (@orthelius) opmerking over het verlagen van de AOW leeftijd naar 18 jaar of lager. We zijn benieuwd wat de reactie van de heer Nagel wordt.

Beste Hr. Jan Nagel en andere medewerkers van 50plus,

Ik ondersteun van harte uw programma en ideeën om het beleid t.a.v. o.a. ouderen en ouderenzorg sterk te verbeteren. Ik ben zelf al een paar jaar lid van de Vereniging Basisinkomen en ontdekte dat het zelfs mogelijk is de AOW “symbolisch” al bij 18 jaar te laten beginnen, (zie het volgend artikel: http://orthelius.info/Index.php/aow-moet-beschikbaar-zijn-vanaf-18-jaar-of-eerder/ ) al moeten we dan wel de afkorting “AOW” wijzigen in “OBI” ; het zal dan namelijk  “Onvoorwaardelijk Basis Inkomen” heten.
Dit dus in tegenstelling tot het huidige beleid om de leeftijd voor AOW alleen maar steeds meer te verhogen. Een OBI voor iedereen is betaalbaar omdat het voor een groot deel gaat om het ombuigen van geldstromen die nu reeds – maar in gecompliceerde bureaucratische systemen – rondgepompt worden. Deze bureaucratie op zich is geldverslindend en daar zou men eens drastisch op moeten bezuinigen.
Ik wil u graag uitnodigen om u eens in de informatie hierover te verdiepen, en dan hoop ik dat u net als ik zult zien dat een OBI bijvoorbeeld ertoe kan bijdragen dat er met gemak duizenden mensen méér in de (ouderen) zorg kunnen gaan werken, omdat lonen weer betaalbaar worden. (O.a. door afschaffen van belasting op arbeid). Werkloosheid t.g.v. bezuinigingen of crisis zal zelfs niet meer hoeven bestaan, omdat het werk a.h.w. herverdeeld kan worden. Door te werken vul je dan je eigen OBI aan, dus de prikkel om te werken blijft, maar dan op een mensvriendelijke manier i.p.v. via dwangmaatregelen door de UWV die zelf in een luxueus duur kantoorgebouw werkt.
Met een OBI is er zelfs geen enkele noodzaak meer om over een AOW leeftijd na te denken, simpelweg omdat die leeftijdsgrens wegvalt en ieder mens zijn eigen keuzes kan maken. Er is dan weer gelijkwaardigheid i.p.v. verschillen! En ouderen die wel willen blijven werken en hun wijsheid met jongeren delen, kunnen dat doen maar kunnen dat wel rustiger aan doen en ook zelf bepalen.
Meer informatie is te lezen op de website www.basisinkomen.nl .

In Duitsland is een groeiende beweging in opkomst, gesteund door vele wetenschappers en economen die achter dit idee staan. Nederland loopt echt achter wat dit betreft.
Indien u de duitse taal goed beheerst, kijkt u dan a.u.b. eens op deze websites voor meer informatie:
www.freiheit-statt-vollbeschäftigung.de
www.grundeinkommen.ch
www.buergerinitiative-grundeinkommen.de
www.grundeinkommen.de
www.einkommensagentur.de
www.bge-party.de
www.grundeinkommen-nein-danke.de
www.humane-wirtschaft.de
www.unterguggenberger.org
www.neueimpulse.org/dvd-projekte/fabian-film-ansehen/
www.sozialoekonomie.de
www.erster-mai.eu

Götz Werner, Veröffentlichungen zum Thema: 2007 „Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen: Interviews und Reaktionen“, 2007 „Einkommen für alle: Der dm-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens“, 2007 „Grundeinkommen und
Konsumsteuer, Impulse für “Unternimm die Zukunft”“, von Götz W. Werner und André Presse, Universitätsverlag Karlsruhe, dieses Buch ist als PDF unter dem Link:
http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/2784 zu finden.
www.unternimm-die-zukunft.de
De film “Grundeinkommen” is op de nederlandse website met vertaling te zien en geeft een goed beeld van de filosofie rondom een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

http://basisinkomen.nl/wp/basisinkomen-de-film-nu-nederlands-ondertiteld

Mogelijk is dit een goede aanvulling op uw programma, en een manier om uw ideeën verder te onderbouwen.

Ik wens u nog van harte succes en veel nieuwe aanhang toe bij de verkiezingen van volgende week!
Astrid Hendriksen, Utrecht, 51 jr

Wat vind je hier op de site?Was finden Sie auf diese Seite?What do you find on this site?

De berichten op deze website zijn een mengeling van recente artikelen en artikelen die al wat ouder zijn. De oude artikelen die geplaatst worden bevatten toch nog voldoende en goede informatie over basisinkomen om te lezen. Wanneer het een ouder artikel betreft kan achter de titel een jaartal vermeld zijn of in het artikel wordt melding gemaakt van de datum van verschijning. Soms wordt er in een bericht geschreven over guldens, lees hier maar gewoon euro's voor. Het gaat immers om het principe en daar is in de loop der jaren niet veel aan veranderd.

Leider sind nicht alle Einträge auf unsere Website ins Deutsche Sprache übersetzt worden. Die Kommentare auf dieser Website sind eine Mischung aus den letzten Artikel und ältere Artikel. Die alten Beiträge enthälten gute Informationen über das was in Holland über das Grundeinkommen geschrieben ist. Manchmal übernemen wir Deutschsprachige Artikel, weil das Grundeinkommen in Deutchland viele Nachfolger hätte. Vielleicht muussen Sie Gulden ins Euro umwechselen, aber das princiep des Grundeinkommens veränderd dadurch nicht.

The messages on this website are mainly in the Dutch language. The articles published are sometimes new, somtimes a few years old, but information they contain is stil valid. Sometimes you have to swap Guilders into Euros, but the principle about the Basic Income remains the same.