werken

Twee van de drie moties over basisinkomen aangenomen op congres PvdA

PvdAOp het PvdA congres van afgelopen weekend 17/18 januari 2015 zijn een aantal moties in stemming gebracht die belangrijk zijn om de bekendheid van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen te vergroten.

  • Motie 31 (afgewezen): Onvoorwaardelijk Basisinkomen
  • Motie 37 (aangenomen): te experimenteren met een voorwaardelijk Basisinkomen
  • Motie 50 (aangenomen): Gemeentes mogen experimenteren op het gebied van Werk en Inkomen, met name over de bijverdiencapaciteit naast een uitkering.

Over Motie 37: Doordat bij een eerste stemming geen duidelijke meerderheid te zien was, moest er handmatig geteld worden. De afgevaardigen met hun stemkastjes, de andere leden werden handmatig geteld. 58% was voor. Leuk, dat gaf extra aandacht en een spannend verzetje in de zaal. Voor motie 37 waren er 3 sprekers, door de vele gemeenten die al voorwaren, was er meer spreektijd.

Over Motie 50:  Deze motie op het PvdA congres is voor een groot deel overgenomen van de verworpen motie van 27 nov Gl+D66 En zie hier, zelfs met een positief PRE-advies; dus op het Congres is er niet eens over gestemd. Boeiend zijn de argumenten in het pre-advies over ‘armoedeval’ , e.a. is ook van toepassing op experimenten met een Basisinkomen.

Over Motie 31 : deze motie Onvoorwaardelijk Basisinkomen behaalde een 40%, is afgewezen.
Ik ga nog uitzoeken/contact legen, wie die voor-stemmende gemeentes zijn.

Mogelijk is er een ‘PvdA-Netwerk Basisinkomen’ in oprichting.
Er bestaan veel PvdA-Netwerken, bijv. Huurders, duurzaamheid, enz.

Hans Lindeijer, Eindhoven,


Verder lezen

Het succes van een burgerinitiatief

Basisinkomen Gratis GeldNa de aflevering “Gratis geld” van Tegenlicht op 21 september 2014 was het onvoorwaardelijk basisinkomen even trending toppic op twitter. Nooit eerder was de belangstelling voor basisinkomen zo groot. De tijd is er meer dan rijp voor. Waar komt dit succes ineens vandaan? En nog belangrijker hoe houden we het onderwerp in de belangstelling? Verder lezen

basisinkomen en focussen op vervroegde uittredingsregelingen die toelaten te stoppen met werken

alexanderdecrooDe schaamte voorbij!
“We leven allemaal langer”, zei Robrecht Bothuyne in “De ochtend” op de Vlaamse Radio 1. “Het is niet onlogisch dat we langer gaan werken om de pensioenen en de gezondheidssector betaalbaar te houden. [1]
De wettelijke pensioenleeftijd moet worden gekoppeld aan de gezonde levensverwachting. Dat zeggen de Vlaams Parlementsleden Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne van CD&V in De Morgen.

Maar, Minister van Pensioenen De Croo wil het debat naar eigen zeggen echter niet verengen tot de wettelijke pensioenleeftijd. Hij wil eerder de effectieve leeftijd aanpakken. “De voorbije decennia is de effectieve leeftijd waarop mensen stopten met werken gedaald van 64 jaar in de jaren 70 tot 59 jaar vandaag. Minder dan 10 procent van de mensen werkt vandaag tot de leeftijd van 65 jaar. Toch was de wettelijke pensioenleeftijd al die tijd 65 jaar. Het debat verengen tot de wettelijke pensioenleeftijd dreigt dus vooral een kleine groep te treffen die vandaag al de moeite doet om tot 65 te werken”, waarschuwt De Croo. Verder lezen

Win-for-Life winnaars blijven werken met hun basisinkomen!

winforlifeIn Belgie heb je het Win for Life-spel van de Nationale Loterij, in Nederland van de Krasloterij, daar kun je een als prijs een maandelijks bedrag van 1000 Euro winnen. Mensen die deze prijs winnen veranderen hun levenswijze niet drastisch. Met hun maandelijkse alternatieve basisinkomen van duizend euro stoppen ze niet met werken en ze beginnen evenmin een eigen zaak of gaan vrijwilligerswerk doen. Het enige dat ze doen is dat ze meer consumeren of iets duurdere producten kopen. Dit is een van de  opmerkelijke conclusies uit een onderzoek van sociologie-onderzoekers van de KU-Leuven. Verder lezen

Voor nietsdoen heb je een plan nodig

Het nut van nietsdoen
Die Not des Müßiggangs

Nietsdoen of doen waar je zin in hebt en niet omdat je moet – dat is een van de oudste en meest begerenswaardige doelen van de mensheid. Wij werken er hard aan om die behoefte te onderdrukken. “Wie het werk kent en niet wegrent, is gek.” Eeuwige fundamentele waarheid, vinden Kwik, Kwek & Kwak, helden uit Walt Disney’s stripverhalen over Donald Duck.

Zo begint een artikel van Wolf Lotter, gepubliceerd op de website van Brand Eins, een Duits magazine, augustus 2012 – Speerpunt: Ledigheid. Het is een uitleg over hoe lastig het is om nietsdoen tot kunst te verheffen.

“Tegen een basisinkomen hoor je altijd hetzelfde argument: dat kan men toch moreel gezien niet vragen van de werkenden dat anderen worden betaald om niets te doen. Wat men niet zegt, is dat de werkenden voor deze moraal zeer veel meer geld moeten uitgeven dan voor een open overdracht.”

Hieronder een samenvatting van de speerpunten van het artikel. Verder lezen

Vivant: Een basisinkomen voor iedereen

Vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. Eerst en vooral heb je bestaanszekerheid nodig, een houvast om in al je basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien. Ten tweede geeft die zekerheid je de kans om actief te zijn, om te werken, te leren, hobby’s te beoefenen… . En daarom wil Vivant ons complexe kluwen van uitkeringen en vervangingsinkomens ruilen voor één eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is iets helemaal anders dan wat we nu kennen als vervangingsinkomens of een uitkering voor zieken. Het verschil is dat je het krijgt omdat je bestaat. De voorwaarde is niet dat je gewerkt hebt, of ziek bent, of een bepaalde leeftijd hebt. Of misschien nog belangrijker: het is niet omdat je een basisinkomen krijgt dat je niet meer mag bijverdienen, wel integendeel. Het basisinkomen geeft je gewoon kansen om vrijuit te doen wat je wil.

Is dit geen utopisch idee, zal u denken? Zeker niet. We vervangen gewoon gelijkaardige maar minder goede steunmechanismen door iets eenvoudiger en vooral rechtvaardiger. Is het betaalbaar? Natuurlijk wel, want ondermeer door de technologische vooruitgang kunnen we genoeg produceren voor iedereen. En omdat het minder moeilijk is om een onvoorwaardelijk basisinkomen te geven aan iedereen dan talloze voorwaardelijke uitkeringen te organiseren, krijgen we ook een goedkopere overheid. Maar vooral: mensen die zich vrijer voelen, voelen zich gelukkiger. Dat is uiteindelijk toch het doel, zowel van economen, politici, als van iedereen?

Wat als we iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen geven?

  • We krijgen er een sterk wapen tegen armoede bij, want niemand kan nog helemaal door de mazen van ons sociaal net vallen.
  • Iedereen krijgt er een stukje zekerheid bij, en dus een stukje vrijheid
  • Mensen worden gestimuleerd om bij te leren, diensten aan elkaar te verlenen, om bij te verdienen door te werken; en dat allemaal in (door) de zekerheid dat ze steeds het basisinkomen hebben.
  • Onze sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd. Dat levert enorme besparingen op.
  • Het basisinkomen is de expressie van echte solidariteit tussen mensen. Het basisinkomen, dat geef je aan elkaar, wie je ook bent.

Niet overtuigd? Meer weten? Neem een kijkje bij het dossier “Basisinkomen” bij Vivant.org.

Bron: vivant.org

Gaat de 50+ partij ook aan het basisinkomen?

Een actief lid van de vereniging heeft een brief gestuurd aan Jan Nagel, naar aanleiding van mijn (@orthelius) opmerking over het verlagen van de AOW leeftijd naar 18 jaar of lager. We zijn benieuwd wat de reactie van de heer Nagel wordt.

Beste Hr. Jan Nagel en andere medewerkers van 50plus,

Ik ondersteun van harte uw programma en ideeën om het beleid t.a.v. o.a. ouderen en ouderenzorg sterk te verbeteren. Ik ben zelf al een paar jaar lid van de Vereniging Basisinkomen en ontdekte dat het zelfs mogelijk is de AOW “symbolisch” al bij 18 jaar te laten beginnen, (zie het volgend artikel: http://orthelius.info/Index.php/aow-moet-beschikbaar-zijn-vanaf-18-jaar-of-eerder/ ) al moeten we dan wel de afkorting “AOW” wijzigen in “OBI” ; het zal dan namelijk  “Onvoorwaardelijk Basis Inkomen” heten.
Dit dus in tegenstelling tot het huidige beleid om de leeftijd voor AOW alleen maar steeds meer te verhogen. Een OBI voor iedereen is betaalbaar omdat het voor een groot deel gaat om het ombuigen van geldstromen die nu reeds – maar in gecompliceerde bureaucratische systemen – rondgepompt worden. Deze bureaucratie op zich is geldverslindend en daar zou men eens drastisch op moeten bezuinigen.
Ik wil u graag uitnodigen om u eens in de informatie hierover te verdiepen, en dan hoop ik dat u net als ik zult zien dat een OBI bijvoorbeeld ertoe kan bijdragen dat er met gemak duizenden mensen méér in de (ouderen) zorg kunnen gaan werken, omdat lonen weer betaalbaar worden. (O.a. door afschaffen van belasting op arbeid). Werkloosheid t.g.v. bezuinigingen of crisis zal zelfs niet meer hoeven bestaan, omdat het werk a.h.w. herverdeeld kan worden. Door te werken vul je dan je eigen OBI aan, dus de prikkel om te werken blijft, maar dan op een mensvriendelijke manier i.p.v. via dwangmaatregelen door de UWV die zelf in een luxueus duur kantoorgebouw werkt.
Met een OBI is er zelfs geen enkele noodzaak meer om over een AOW leeftijd na te denken, simpelweg omdat die leeftijdsgrens wegvalt en ieder mens zijn eigen keuzes kan maken. Er is dan weer gelijkwaardigheid i.p.v. verschillen! En ouderen die wel willen blijven werken en hun wijsheid met jongeren delen, kunnen dat doen maar kunnen dat wel rustiger aan doen en ook zelf bepalen.
Meer informatie is te lezen op de website www.basisinkomen.nl .

In Duitsland is een groeiende beweging in opkomst, gesteund door vele wetenschappers en economen die achter dit idee staan. Nederland loopt echt achter wat dit betreft.
Indien u de duitse taal goed beheerst, kijkt u dan a.u.b. eens op deze websites voor meer informatie:
www.freiheit-statt-vollbeschäftigung.de
www.grundeinkommen.ch
www.buergerinitiative-grundeinkommen.de
www.grundeinkommen.de
www.einkommensagentur.de
www.bge-party.de
www.grundeinkommen-nein-danke.de
www.humane-wirtschaft.de
www.unterguggenberger.org
www.neueimpulse.org/dvd-projekte/fabian-film-ansehen/
www.sozialoekonomie.de
www.erster-mai.eu

Götz Werner, Veröffentlichungen zum Thema: 2007 „Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen: Interviews und Reaktionen“, 2007 „Einkommen für alle: Der dm-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens“, 2007 „Grundeinkommen und
Konsumsteuer, Impulse für “Unternimm die Zukunft”“, von Götz W. Werner und André Presse, Universitätsverlag Karlsruhe, dieses Buch ist als PDF unter dem Link:
http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/2784 zu finden.
www.unternimm-die-zukunft.de
De film “Grundeinkommen” is op de nederlandse website met vertaling te zien en geeft een goed beeld van de filosofie rondom een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

http://basisinkomen.nl/wp/basisinkomen-de-film-nu-nederlands-ondertiteld

Mogelijk is dit een goede aanvulling op uw programma, en een manier om uw ideeën verder te onderbouwen.

Ik wens u nog van harte succes en veel nieuwe aanhang toe bij de verkiezingen van volgende week!
Astrid Hendriksen, Utrecht, 51 jr

IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken

Van de mensen die vanuit de bijstand werk vinden, geeft ruim 40 procent aan er financieel niet op vooruit te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze parttime werk vinden, ze nog schulden hebben, of omdat hun recht op een aanvullende uitkering vervalt. Ondanks deze ‘armoedeval’ blijft men wel aan het werk. Een hoger inkomen is dus lang niet voor iedereen het belangrijkste argument om werk te accepteren. Belangrijke drijfveren komen voort uit iemands mate van zelfredzaamheid en sociale omstandigheden zoals opleidingsniveau.

IWI deed in 2010 onderzoek naar de armoedebestrijding in Nederland. IWI onderzocht of gemeenten, UWV en SVB met de uitvoering van het armoedebeleid bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. Ook ging IWI na of armoedebestrijding mensen activeert om weer aan het werk te gaan.

Verder lezen