grondwet

Basisinkomen positief getoetst aan de Grondwet en artikel 1 EP EVRM

open-universiteitIn een scriptie van WO Nederlands Recht  aan de Open Universiteit Nederland 2012 heeft (inmiddels) mr. Baukje Hilarides onderzocht wat de mogelijkheden en knelpunten zijn bij de invoering van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi) in Nederland. Is het Onvoorwaardelijk Basisinkomen haalbaar in Nederland? Haar antwoord luidt: “Ja, want het OBi sluit aan bij de Grondwet en lijkt niet strijdig te zijn met artikel 1 EP EVRM. Tevens is het OBi betaalbaar en kan het de samenleving en de economie positief beïnvloeden”. Daarbij vind de schrijfster het huidige streven naar volledige werkgelegenheid achterhaald, want door de automatisering zal de werkloosheid eerder toe- dan afnemen. De conclusie aan het eind van de scriptie is dat de invoering van het OBi in Nederland haalbaar is. Echter uitgebreid onderzoek  is  noodzakelijk alvorens men het OBi in kan voeren.

Ik hoop dat ik met deze scriptie meer bekendheid heb gegeven aan de idee van het onvoorwaardelijk basisinkomen, want onbekend maakt onbemind! B. Hilarides

Samenvatting (zoals in hoofdstuk 6.1) Continue reading