rechten

Basisinkomen positief getoetst aan de Grondwet en artikel 1 EP EVRM

open-universiteitIn een scriptie van WO Nederlands Recht  aan de Open Universiteit Nederland 2012 heeft (inmiddels) mr. Baukje Hilarides onderzocht wat de mogelijkheden en knelpunten zijn bij de invoering van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi) in Nederland. Is het Onvoorwaardelijk Basisinkomen haalbaar in Nederland? Haar antwoord luidt: “Ja, want het OBi sluit aan bij de Grondwet en lijkt niet strijdig te zijn met artikel 1 EP EVRM. Tevens is het OBi betaalbaar en kan het de samenleving en de economie positief beïnvloeden”. Daarbij vind de schrijfster het huidige streven naar volledige werkgelegenheid achterhaald, want door de automatisering zal de werkloosheid eerder toe- dan afnemen. De conclusie aan het eind van de scriptie is dat de invoering van het OBi in Nederland haalbaar is. Echter uitgebreid onderzoek  is  noodzakelijk alvorens men het OBi in kan voeren.

Ik hoop dat ik met deze scriptie meer bekendheid heb gegeven aan de idee van het onvoorwaardelijk basisinkomen, want onbekend maakt onbemind! B. Hilarides

Samenvatting (zoals in hoofdstuk 6.1) Verder lezen

Waarom een basisinkomen een beter idee is

pauldeblot“Gaat het nog om mensen?” vraagt professor Paul de Blot zich in een mooi stukje op de website van want-to-know af .[1] Hij signaleert dat het lijkt alsof het in het beleid nauwelijks nog om mensen gaat. Hij ziet hoe mensen in het bureaucratische systeem behandeld worden alsof het machineonderdelen zijn met nummers die op elkaar moeten passen. De grote boosdoener is volgens hem de bijna niet uit te bannen bureaucratische reglementering, die flexibele aanpassingen onmogelijk maakt en dure controleapparaten in stand houdt.

Paul de Blot doelt in zijn stukje voornamelijk op het leef- en werkklimaat in bedrijven, maar zijn waarschuwende woorden zijn ook van toepassing op andere terreinen van het leven, bijvoorbeeld op dat van mensen die moeten leven van een bijstands- of werkloosheidsuitkering of op de levens van mensen die juist uit het administratieve systeem zijn geschrapt: de papierlozen, de afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dit stukje gaat over mensen die kampen met bestaansonzekerheid en gebukt gaan onder het populistische beleid van ‘U hebt rechten maar (vooral) ook plichten’ en voor wie een onvoorwaardelijk basisinkomen een uitkomst zou zijn. Verder lezen