groningen

MIESlab met onsbasisinkomen.nl op naar tweede jaarinkomen via crowdfunding

onsbasisinkomenEen aantal mensen, waaronder die van MIESlab[1], staken na de uitzending van VPRO’s Tegenlicht [2] de koppen bij elkaar en kwamen tot het idee om via crowdfunding het eerste Basisinkomen[3] in Nederland te promoten. Zij wilden voor 1 juni 2015 12000 euro hebben binnengehaald voor de eerste persoon. Daarna zou de volgende via loting aan de beurt komen. Dankzij meer dan 500 supporters is het ruimschoots gelukt om de spits af te laten bijten door Frans Kerver, gangmaker bij Tuinindestad[4]. Woensdag 27 mei werd die eerste mijlpaal bereikt en het bericht hierover bracht een ware mediastorm teweeg.
Nederland is wakker en om de redactie van RTLNieuws te citeren: met @OnsBasisinkomen raken wij een snaar in de samenleving.

Het volgende jaarinkomen
Zodra de tweede 12.000 binnen is wordt onder officieel toezicht, het tweede @OnsBasisinkomen onder de aanmelders verloot . Iedereen kan deelnemen als gegadigde en iedereen kan doneren via http://onsbasisinkomen.nl

ons12000

noten

 

 

 

 

Frans Kerver

Guy Standing gaf lezing in Groningen 28 januari

guystandingNa eerder D66 heeft nu ook de PvdA de wens uitgesproken om te experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Wat lang niet iedereen weet, is dat er op meerdere plaatsen op de wereld, onder andere in India, al dergelijke experimenten zijn uitgevoerd. Prof. Standing, die de Indiase regering adviseerde bij het opzetten en uitvoeren van deze experimenten, spreekt woensdagavond 28 januari in Groningen over de ervaringen in India. Hij zal ook ingaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om in Europa, bijvoorbeeld in Groningen, dergelijke experimenten op te zetten.

“Why Europe’s Precariat needs a Basic Income”

Prof. Guy Standing, University of London

Guy Standing is hoogleraar ontwikkelingsstudies en voormalig topambtenaar bij de ILO, de International Labour Organization. In zijn laatste boeken beschrijft hij de opkomst van het precariaat, de onderklasse van mensen die van baantje naar klusje gaan, niet of nauwelijks beschermd worden door ons sociale zekerheidsstelsel en, belangrijker nog, vaak niet de mogelijkheid hebben hun werkelijke potentie te verwezenlijken. Zoals de nieuwe klasse van burgers in de Middeleeuwen burgerrechten afdwong, en de nieuwe arbeidersklasse in de vorige eeuw sociale wetten afdwong, zo zal het precariaat de komende decennia een basisinkomen afdwingen, zo verwacht Standing.

Wat Standing bijzonder maakt, is dat hij zeker geen studeerkamergeleerde is. Hij is een van de oprichters van het Basic Income Earth Network (BIEN) en hij gaf leiding aan experimenten met vormen van een basisinkomen in onder andere India. Behalve over de noodzaak van een basisinkomen kan hij dus ook vertellen over hoe het in de praktijk werkt, en vertellen over de (on)verwachte gedragseffecten in eerder onderzoek.

Lezing en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Voertaal Engels.

Georganiseerd door MIES, in samenwerking met VPRO’s Tegenlicht en de Vereniging Basisinkomen.

Tijdens deze lezing, gegeven op 28 januari 2015 in de Doopsgezinde Kerk te Groningen, legt Prof. Guy Standing uit hoe er een nieuwe sociale klasse is ontstaan: het precariaat. Hij vertelt waarom deze klasse kwetsbaar is en op welke manier een onvoorwaardelijk basisinkomen kan helpen.
Prof. Guy Standing sprak in Groningen op uitnodiging van MIES (mieslab.nl), en VPRO’s Tegenlicht. Francesca Bardaro legde de lezing integraal vast op video.

Prof. Guy Standing – “Why Europe’s Precariat Needs A Basic Income” from Lykle de Vries on Vimeo.

Meer info in de kalender of hier: http://basisinkomen.net/obi/event/lezing-door-prof-guy-standing-in-groningen-280115/

Het Groningse Recht en Vrijheid en het basisinkomen

grondslag ener samenleving 1933Het basisinkomen is al eerder in de Nederlandse geschiedenis ter sprake gekomen. In de dertiger jaren heeft het in de stad Groningen gewortelde Recht en Vrijheid, dat was gebaseerd op de beginselen van de Amerikaanse econoom en filosoof Henri George (1839-1897), het gehad over dat iedere burger een aandeel zou moeten hebben in de grondpacht, een dividend in de vorm van een basisinkomen. In de jaren dertig had de partij electoraal succes in Groningen. In februari 1937 werd te Utrecht ook de landelijke partij Recht en Vrijheid opgericht. Continue reading

Verslag Expertsessie MIESlab, tijdens Let’s Gro – Groningen

miesExpertmeeting

21 november 2014 bogen ruim dertig “experts in het experimenteren” zich met ons over de vraag hoe je een experiment met een onvoorwaardelijk basisinkomen zou kunnen inrichten. Immers, voor- en tegenstanders baseren hun standpunt vooral op wat ze geloven dat er gaat gebeuren, dus we hebben bewijs nodig om verder te komen in het debat.

Energieke gesprekken

Wat vooral opviel tijdens de dag was de enorme energie die vrijkomt als je dertig slimme mensen, die het niet per se heel erg met elkaar eens zijn maar wel bereid zijn constructief te denken, loslaat op dit onderwerp. Het was in ieder geval genoeg energie om de temperatuur in het pand van woningbouwvereniging Nijestee, waar we te gast waren, een graad of vijf te laten stijgen. Deze energie en de relaties die gelegd en versterkt zijn, zijn alvast een belangrijke opbrengst van de dag. Continue reading

De Vereniging Basisinkomen en politiek

de-euroHet gist en borrelt rond het basisinkomen. Zodanig dat ik de laatste tijd er niet toegekomen ben om The Daily Basic Income Paper[1], De Correspondent[2] en Blendle[3] bij te houden. De roep om een experiment met een vorm van basisinkomen vliegt je van alle kanten om de oren. De politiek mengt er zich intussen ook in.

De politiek en basisinkomen
Het begon met een uitnodiging door Harro Boven, destijds voorzitter van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt en lid van de Jonge Democraten. Hij vroeg ons mee te doen aan een inhoudelijke avond over “Het basisinkomen: waanzin of utopie?” in mei dit jaarOok Liesbeth van Tongeren (GL) was een van de sprekers. Kort daarna kwamen andere avondbijeenkomsten o.a. op initiatief van Sjir Hoeijmakers (jonge democraat en lid van onze vereniging) in Den Haag, Tilburg, Eindhoven en binnenkort in Enschede. Continue reading

Stadjers rijp voor een basisinkomen

logo-noorderzon-2014Vijf Groningers,  willen een experiment met basisinkomen in de stad Groningen. De ondernemers werken het plan uit op Noorderzon en LetsGro.

Wij weten natuurlijk allemaal wat een onvoorwaardelijk basisinkomen is (OBI/UBI) maar hier nog even op een rijtje:

Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgt iedereen geld van de overheid. Wie meer wil verdienen, blijft gewoon werken. Er zijn geen voorwaarden, verplichtingen en regels aan verbonden, zoals bij een uitkering. Controle is er ook niet. Het bedrag  moet hoog genoeg zijn om op redelijke wijze in de maatschappij te kunnen deelnemen (huis, eten, internet, club, bijvoorbeeld)

Het idee bestaat al eeuwen (hier een overzicht) en roept zowel enthousiasme als argwaan op, bij links en rechts. Proefnemingen elders in de wereld verliepen soms verrassend positief. Volgens de Groningers schreeuwen wetenschappers om een langdurig experiment op een geschikte plaats.

„Er wordt de laatste tijd heel veel over het idee gesproken en volgens ons zijn stad én provincie Groningen perfect voor een test”, zegt Jan Willem Wennekes van initiatiefnemer MIES (mieslab.nl). In die Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving zijn de initiatiefnemers verenigd.

Bij Noorderzon (29 augustus, 16.00 uur, Desdemona tent) praten Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en de Utrechtse econoom Loek Groot over het belang van een experiment. Tijdens toekomstfestival LetsGro in november werkt MIES het idee verder uit, met experts en bezoekers.

Wennekes: „Wij willen nadrukkelijk geen debat tussen voor- en tegenstanders, maar een gesprek over de randvoorwaarden voor een experiment. In theorie kun je er van alles voor en tegen verzinnen, maar dit soort dingen kun je alleen in de praktijk goed testen. Wetenschappers willen graag meedoen omdat ze vinden dat politieke beslissingen veel te veel worden genomen op basis van intuïtie in plaats van kennis.”