basic income

Guy Standing gaf lezing in Groningen 28 januari

guystandingNa eerder D66 heeft nu ook de PvdA de wens uitgesproken om te experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Wat lang niet iedereen weet, is dat er op meerdere plaatsen op de wereld, onder andere in India, al dergelijke experimenten zijn uitgevoerd. Prof. Standing, die de Indiase regering adviseerde bij het opzetten en uitvoeren van deze experimenten, spreekt woensdagavond 28 januari in Groningen over de ervaringen in India. Hij zal ook ingaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om in Europa, bijvoorbeeld in Groningen, dergelijke experimenten op te zetten.

“Why Europe’s Precariat needs a Basic Income”

Prof. Guy Standing, University of London

Guy Standing is hoogleraar ontwikkelingsstudies en voormalig topambtenaar bij de ILO, de International Labour Organization. In zijn laatste boeken beschrijft hij de opkomst van het precariaat, de onderklasse van mensen die van baantje naar klusje gaan, niet of nauwelijks beschermd worden door ons sociale zekerheidsstelsel en, belangrijker nog, vaak niet de mogelijkheid hebben hun werkelijke potentie te verwezenlijken. Zoals de nieuwe klasse van burgers in de Middeleeuwen burgerrechten afdwong, en de nieuwe arbeidersklasse in de vorige eeuw sociale wetten afdwong, zo zal het precariaat de komende decennia een basisinkomen afdwingen, zo verwacht Standing.

Wat Standing bijzonder maakt, is dat hij zeker geen studeerkamergeleerde is. Hij is een van de oprichters van het Basic Income Earth Network (BIEN) en hij gaf leiding aan experimenten met vormen van een basisinkomen in onder andere India. Behalve over de noodzaak van een basisinkomen kan hij dus ook vertellen over hoe het in de praktijk werkt, en vertellen over de (on)verwachte gedragseffecten in eerder onderzoek.

Lezing en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Voertaal Engels.

Georganiseerd door MIES, in samenwerking met VPRO’s Tegenlicht en de Vereniging Basisinkomen.

Tijdens deze lezing, gegeven op 28 januari 2015 in de Doopsgezinde Kerk te Groningen, legt Prof. Guy Standing uit hoe er een nieuwe sociale klasse is ontstaan: het precariaat. Hij vertelt waarom deze klasse kwetsbaar is en op welke manier een onvoorwaardelijk basisinkomen kan helpen.
Prof. Guy Standing sprak in Groningen op uitnodiging van MIES (mieslab.nl), en VPRO’s Tegenlicht. Francesca Bardaro legde de lezing integraal vast op video.

Prof. Guy Standing – “Why Europe’s Precariat Needs A Basic Income” from Lykle de Vries on Vimeo.

Meer info in de kalender of hier: http://basisinkomen.net/obi/event/lezing-door-prof-guy-standing-in-groningen-280115/

Laten we het idee van een basisinkomen voor iedereen opnieuw bekijken

brucebartlettIedere Amerikaan een basisinkomen geven: het wordt weer opnieuw besproken en vindt nu zelfs steun in libertaire hoek, schrijft de econoom Bruce Bartlett. Verder lezen

Een gegarandeerd basisinkomen en de politiek (boekbespreking)

kaputoEen gegarandeerd basisinkomen en de politiek: Internationale ervaringen en perspectieven op de levensvatbaarheid van een inkomensgarantieplan (Richard K. Caputo)

In deze uitgave is een grote verzameling analyses samengebracht van nationale en internationale politieke debatten over de invoering van een basisinkomen. Voor een overzicht van het debat over het basisinkomen is het een uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen breedte en diepte. Hoe kan men het beste het detail en inzicht van verschillende auteurs verbinden met de noodzaak om een vergelijkende analyse en discussie van thema’s tussen landen te bieden?

Richard Caputo stuurt ons door middel van deze aardige redactionele bewerking op een wereldwijde reis door de lezer te helpen bepaalde nuances van het debat in de afzonderlijke landen en regio’s op te pikken, terwijl ook een overzicht en een aantal raakvlakken met internationale thema’s behandeld worden. Belangrijke onderwerpen die in al deze essays terugkomen zijn historische sleutelfiguren en kansen die het debat over het basisinkomen helpen promoten, de politieke openingen en obstakels voor vooruitgang in deze debatten en het perspectief op vorderingen in de toekomst. Verder lezen

Members of European Parliament (MEP) ondertekenen ondersteuning ECI Basisinkomen

parlamentum europeumMembers of European Parliament (MEP) worden verzocht een ondersteuningsverklaring te tekenen voor het ECI Basisinkomen. Deze verklaring  zal door Gerald Häfner aan alle Europarlementariërs worden doorgegeven met het verzoek deze verklaring ook te ondertekenen. Na 27 November 2013 zal de ondertekende verklaring uitgaan naar de pers. Verder lezen

Een manier om gezond te worden: experimenten met het basisinkomen in Canada

Dauphin_MB_logoVan 1974 tot 1979 vond er een sociaal experiment met het basisinkomen plaats in een kleine Canadese stad [1] dat bekend stond onder de naam “MINCOME Program”[2]. Evelyn Forget, een onderzoekster, is een van de weinige personen die de sociologische gevolgen van het experiment met een gegarandeerd inkomen heeft bestudeerd. Ze vertelt ons meer over haar bevindingen, 20 jaar nadat het experiment is beëindigd.

Wilt u om te beginnen uzelf voorstellen en ons vertellen hoe u geïnteresseerd bent geraakt in een basisinkomen? Verder lezen

Griekenland: linkse partij Syriza pleit voor een basisinkomen

De Griekse politieke partij Syriza , een coalitie van radicaal-linkse politieke bewegingen,  trok onlangs  enorme aandacht van de media heel Europa. Ter gelegenheid van de mei 2012 algemene verkiezingen, werd het de tweede grootste partij in het Griekse parlement, en haar leider Alexis Tsipras werd zelfs gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Net als twee andere partijleiders, slaagde hij er niet om dat te doen, en nieuwe parlementsverkiezingen worden gehouden in Griekenland op 17 juni 2012.

Interessant is dat in zijn electorale platform, Syriza expliciet het idee noemt van een onvoorwaardelijk basisinkomen (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα). De desbetreffende paragraaf luidt: “‘ Diverse fragmentarische hervormingen en het beleid moeten worden verenigd in een nationaal systeem van gegarandeerde middelen uit de nationale begroting. Een onvoorwaardelijk basisinkomen, accommodatie met verwarming, elektriciteit en telecommunicatie, voedsel en kleding, vervoer, hulp in huis, juridische dekking en representatie kunnen zo dus  rechten worden van alle burgers . “

Het platform is op: 
http://www.syriza.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1853&Itemid=170

Basisinkomen maakt zijn intrede in punt (7.)

Bron: http://binews.org/2012/06/greece-left-wing-party-syriza-advocates-a-basic-income/

Unconditional Basic Income #UBi : een eind op streek in Europa #OBi #burgerinitiatief #ECI

Hier een e-mail over de activiteiten van een Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Lieden die actief wensen deel te nemen worden verzocht zich aan te melden volgens aanwijzingen in onderstaand bericht.

Verder lezen

Nieuws uit Namibia over het Basisinkomen

Greetings from Namibia and a few updates and information about the BIG campaign here in Namibia:

In German
The German Journal ‘Brandeins’ has done a ‘follow-up’ article on the BIG pilot project. The article provides a short background and sums up the positive results of the BIG pilot project. It also highlights the decision of the BIG Coalition to continue with the Bridging Allowance for the people in Otjivero, but also reports about the financial challenges the project faces currently and the urgency of a new fundraising campaign. The article can be accessed via: http://www.brandeins.de/online-extras/was-wurde-aus/dem-grundeinkommen-in-namibia.html

Mr. Bonifaze Mabanza, from our partner organisation KASA (Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika), visited Namibia in September last year. He puts the BIG campaign and the political response under the heading: ‘BIG – wie weiter’ in perspective. His commentary is available via: http://www.woek.de/web/cms/upload/pdf/kasa/publikationen/mabanza_2011_big_wie_weiter.pdf

In English:
Professor Frankman, Senior Research Fellow at the McGill University, Montreal, Canada has published a Review of ‘Making the Difference’ – the 2009 Assessment Report of the BIG pilot project. The review can be accessed via his webpage at: http://sites.google.com/site/mfrankman/
under ‘review’ at the bottom of the page

Best regards,

Claudia & Dirk

BIEN – Basic Income Earth Network – NEWSFLASH 65, November 2011

The Basic Income Earth Network was founded in 1986 as the Basic Income European Network. It expanded its scope from Europe to the Earth in 2004. It serves as a link between individuals and groups committed to or interested in basic income, and fosters informed discussion on this topic throughout the world.

The present NewsFlash has been prepared with the help of Paul Nollen, Jean-Paul Brasseur, David Casassas, Jurgen De Wispelaere, Joerg Drescher, Sandro Gobetti, Dirk Jacobi, Philippe Van Parijs, Karl Widerquist, and Thérèse Davio.

NewsFlash 65 (November 2011) is available in PDF version at www.basicincome.org
Verder lezen