experiment

Een impressie van een openbare avond over basisinkomen

zekerweten
Bekijk de video

 Nijmegen, 3 februari. Lisa Westerveld, GroenLinks-raadslid, verwelkomde iedereen namens haar fractiegenoot April Ranshuijsen en het bestuur van GL. In een flinke ruimte, waar uiteindelijk veel mensen de weg naar gevonden hebben, was er een gemoedelijke ontspannen sfeer. Samen met de coördinator van het Basisteam Nijmegen was ik naar het stadhuis getogen en had op alle tafels onze blauwe OBi-folder neergelegd. Ook GL had informatie over de concrete situatie in Nijmegen op de tafels gelegd.

IMG_5051Uiteindelijk kwamen ca 80 geïnteresseerden, waaronder ook raadsleden van andere politieke partijen, luisteren en praten over een experiment rond bijstandsgerechtigden. Onder hen ook Alexander de Roo, prominent lid van de Vereniging Basisinkomen en o.a. voorzitter van de Waddenvereniging en Johannes Borger, coördinator van Basisteam Zoetermeer-Den Haag!
In een vooraankondiging in De Gelderlander, stond ook het woord ‘basisinkomen’ genoemd. Reden waarom de GroenLinksfractie in Nijmegen Frans Zwitser, lid van de Vereniging Basisinkomen en GL-lid, als inleider gevraagd heeft, om de aftrap van die avond te verzorgen. Verder lezen

Verslag Expertsessie MIESlab, tijdens Let’s Gro – Groningen

miesExpertmeeting

21 november 2014 bogen ruim dertig “experts in het experimenteren” zich met ons over de vraag hoe je een experiment met een onvoorwaardelijk basisinkomen zou kunnen inrichten. Immers, voor- en tegenstanders baseren hun standpunt vooral op wat ze geloven dat er gaat gebeuren, dus we hebben bewijs nodig om verder te komen in het debat.

Energieke gesprekken

Wat vooral opviel tijdens de dag was de enorme energie die vrijkomt als je dertig slimme mensen, die het niet per se heel erg met elkaar eens zijn maar wel bereid zijn constructief te denken, loslaat op dit onderwerp. Het was in ieder geval genoeg energie om de temperatuur in het pand van woningbouwvereniging Nijestee, waar we te gast waren, een graad of vijf te laten stijgen. Deze energie en de relaties die gelegd en versterkt zijn, zijn alvast een belangrijke opbrengst van de dag. Verder lezen

Stadjers rijp voor een basisinkomen

logo-noorderzon-2014Vijf Groningers,  willen een experiment met basisinkomen in de stad Groningen. De ondernemers werken het plan uit op Noorderzon en LetsGro.

Wij weten natuurlijk allemaal wat een onvoorwaardelijk basisinkomen is (OBI/UBI) maar hier nog even op een rijtje:

Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgt iedereen geld van de overheid. Wie meer wil verdienen, blijft gewoon werken. Er zijn geen voorwaarden, verplichtingen en regels aan verbonden, zoals bij een uitkering. Controle is er ook niet. Het bedrag  moet hoog genoeg zijn om op redelijke wijze in de maatschappij te kunnen deelnemen (huis, eten, internet, club, bijvoorbeeld)

Het idee bestaat al eeuwen (hier een overzicht) en roept zowel enthousiasme als argwaan op, bij links en rechts. Proefnemingen elders in de wereld verliepen soms verrassend positief. Volgens de Groningers schreeuwen wetenschappers om een langdurig experiment op een geschikte plaats.

„Er wordt de laatste tijd heel veel over het idee gesproken en volgens ons zijn stad én provincie Groningen perfect voor een test”, zegt Jan Willem Wennekes van initiatiefnemer MIES (mieslab.nl). In die Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving zijn de initiatiefnemers verenigd.

Bij Noorderzon (29 augustus, 16.00 uur, Desdemona tent) praten Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en de Utrechtse econoom Loek Groot over het belang van een experiment. Tijdens toekomstfestival LetsGro in november werkt MIES het idee verder uit, met experts en bezoekers.

Wennekes: „Wij willen nadrukkelijk geen debat tussen voor- en tegenstanders, maar een gesprek over de randvoorwaarden voor een experiment. In theorie kun je er van alles voor en tegen verzinnen, maar dit soort dingen kun je alleen in de praktijk goed testen. Wetenschappers willen graag meedoen omdat ze vinden dat politieke beslissingen veel te veel worden genomen op basis van intuïtie in plaats van kennis.”

 

Een manier om gezond te worden: experimenten met het basisinkomen in Canada

Dauphin_MB_logoVan 1974 tot 1979 vond er een sociaal experiment met het basisinkomen plaats in een kleine Canadese stad [1] dat bekend stond onder de naam “MINCOME Program”[2]. Evelyn Forget, een onderzoekster, is een van de weinige personen die de sociologische gevolgen van het experiment met een gegarandeerd inkomen heeft bestudeerd. Ze vertelt ons meer over haar bevindingen, 20 jaar nadat het experiment is beëindigd.

Wilt u om te beginnen uzelf voorstellen en ons vertellen hoe u geïnteresseerd bent geraakt in een basisinkomen? Verder lezen