Activiteitenagenda

Guy Standing gaf lezing in Groningen 28 januari

guystandingNa eerder D66 heeft nu ook de PvdA de wens uitgesproken om te experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Wat lang niet iedereen weet, is dat er op meerdere plaatsen op de wereld, onder andere in India, al dergelijke experimenten zijn uitgevoerd. Prof. Standing, die de Indiase regering adviseerde bij het opzetten en uitvoeren van deze experimenten, spreekt woensdagavond 28 januari in Groningen over de ervaringen in India. Hij zal ook ingaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om in Europa, bijvoorbeeld in Groningen, dergelijke experimenten op te zetten.

“Why Europe’s Precariat needs a Basic Income”

Prof. Guy Standing, University of London

Guy Standing is hoogleraar ontwikkelingsstudies en voormalig topambtenaar bij de ILO, de International Labour Organization. In zijn laatste boeken beschrijft hij de opkomst van het precariaat, de onderklasse van mensen die van baantje naar klusje gaan, niet of nauwelijks beschermd worden door ons sociale zekerheidsstelsel en, belangrijker nog, vaak niet de mogelijkheid hebben hun werkelijke potentie te verwezenlijken. Zoals de nieuwe klasse van burgers in de Middeleeuwen burgerrechten afdwong, en de nieuwe arbeidersklasse in de vorige eeuw sociale wetten afdwong, zo zal het precariaat de komende decennia een basisinkomen afdwingen, zo verwacht Standing.

Wat Standing bijzonder maakt, is dat hij zeker geen studeerkamergeleerde is. Hij is een van de oprichters van het Basic Income Earth Network (BIEN) en hij gaf leiding aan experimenten met vormen van een basisinkomen in onder andere India. Behalve over de noodzaak van een basisinkomen kan hij dus ook vertellen over hoe het in de praktijk werkt, en vertellen over de (on)verwachte gedragseffecten in eerder onderzoek.

Lezing en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Voertaal Engels.

Georganiseerd door MIES, in samenwerking met VPRO’s Tegenlicht en de Vereniging Basisinkomen.

Tijdens deze lezing, gegeven op 28 januari 2015 in de Doopsgezinde Kerk te Groningen, legt Prof. Guy Standing uit hoe er een nieuwe sociale klasse is ontstaan: het precariaat. Hij vertelt waarom deze klasse kwetsbaar is en op welke manier een onvoorwaardelijk basisinkomen kan helpen.
Prof. Guy Standing sprak in Groningen op uitnodiging van MIES (mieslab.nl), en VPRO’s Tegenlicht. Francesca Bardaro legde de lezing integraal vast op video.

Prof. Guy Standing – “Why Europe’s Precariat Needs A Basic Income” from Lykle de Vries on Vimeo.

Meer info in de kalender of hier: http://basisinkomen.net/obi/event/lezing-door-prof-guy-standing-in-groningen-280115/

Italie heeft nu de week voor het basisinkomen!

logo reditto tutti tutteVan 15 tot 21 oktober … een Italiaanse week voor het basisinkomen!

Afgelopen juni, is een brede coalitie van groepen, sociale netwerken, partijen, bewegingen, commissies, collectief een campagne gestart voor een basisinkomen in Italië. Een het initiatief European Alternatives dat campagne voert rond een voorstel voor een wet van die  de vaststelling beoogt van een garantie-inkomen voor werknemers, werklozen,  jonge mensen, vrouwen en werkende armen.

De onderstaande video is bedoeld voor online verspreiding, en is bedoeld als een instrument om het Europese Burgerinitiatief (EBI-ECI), alsmede een bredere bewustwording rond basisinkomen te bevorderen. Met Italiaanse ondertiteling wordt deze momenteel gebruikt om de Italiaanse campagne voor een minimum inkomen te ondersteunen.

Iedereen is welkom deze te gebruiken en de video te verspreiden voor onze gemeenschappelijke zaak!

Verder lezen

Het nieuwe lijsttrekkersdebat 10/9 De Balie Amsterdam

Het nieuwe lijsttrekkersdebat
Maandag 10 september, 12.00 – 14.30 uur, De Balie Amsterdam

Met o.a. de Anti Europa Partij, LibDem, Libertarische Partij, Mens en Spirit, , Nederland Lokaal, De Piratenpartij en de twee partijen die voor een Basisinkomen gaan: Partij van de Toekomst en SOPN.
Acht lijsttrekkers in debat
In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen debatteren acht lijsttrekkers van acht nieuwe politieke partijen in De Balie in Amsterdam.  Het debat wordt livestream uitgezonden, neutraal gemodereerd en is vrij toegankelijk voor pers en publiek. Na afloop van het debat zijn de lijsttrekkers beschikbaar voor interviews.

Nieuwe Politiek
Het nieuwe lijsttrekkersdebat is een gezamenlijk initiatief van de acht politieke partijen en is zonder budget via social media en crowdsourcing tot stand gekomen.  Het debat wil een bijdrage leveren aan een maatschappij en een politiek bestel waarin nieuwe geluiden vrijelijk gehoord en gewogen kunnen worden.

Uitdagers van de gevestigde orde
Tijdens het debat presenteren de lijsttrekkers zichzelf en de politieke speerpunten van hun partij. Ze worden bevraagd door een kritisch panel van journalisten en wetenschappers.  Na de voorstelronde volgen twee debatronden waarin de visies van de gevestigde partijen in beeld getoond worden en de acht uitdagers, in reactie daarop en in onderling debat, alternatief beleid verdedigen.

 

Bron: http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=462937

14th Congress of the Basic Income Earth Network: Pathways to a Basic Income

The 14th Congress of the Basic Income Earth Network (BIEN) will take place on September 14 to 16, 2012 in Munich, Germany. The website is online at: http://www.bien2012.de/en

Call for Papers, Proposals, and Events

Deadline for submissions has ended

The debate about an unconditional basic income has attracted public attention in a number of countries in recent years. Financial, debt, and ecological crises are causing growing numbers of people to look for political alternatives to the existing economy and the way income is distributed within it. With the debate entering this crucial phase, the 2012 BIEN Congress will discuss possible pathways and barriers towards establishing and implementing Basic Income. This year, the Network Basic Income Germany (Netzwerk Grundeinkommen Deutschland) is organizing the conference. Verder lezen