norminkomen

Aanvraagformulier Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Per deze maand kunnen alle ingezetenen in Nederland aanspraak maken op een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.  De wet OBI is nog niet door de eerste kamer, maar het ziet er naar uit dat dit binnenkort gaat gebeuren.  Een nipte meerderheid van de eerstekamerleden blijkt fervent voorstander te zijn van een Onvoorwaardelijk Basinkomen (OBI)

De plotselinge ommezwaai van de politiek is niet te verklaren, maar wel logisch.  De Europese gemeenschap heeft in het geheim een duidelijke agenda voor de invoering van het OBI voorbereid (zie artikel Europa is klaar voor een basisinkomen). De tijdlijn voor deze agenda lag nog na 2012, maar de recente ontwikkelingen hebben daar aanleiding toe gegeven. De positieve resultaten in landen als Brazilië, Iran, China en Namibië hebben in diverse Europese landen het Basisinkomen op de eigen politieke agenda gezet.

De Vereniging Basisinkomen heeft het voorrecht om reeds nu een inventarisatie te maken van mensen die zich beschikbaar willen stellen voor een OBI. De invoering zal in twee jaar tijd geschieden. Mocht u direct aanspraak willen maken op een OBI, dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U staan dan bovenaan de lijst. De mensen die zich niet opgeven zullen via een random methode worden geselecteerd voor het ontvangen van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Natuurlijk is dit een 1-april-grap van de webmaster, maar u mag natuurlijk altijd uw gegevens opsturen. Lid worden van de vereniging Basisinkomen kunt u hier, dan heeft u meer kans op een OBI- Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Aanvraagformulier verwijderd vanwege spam

(contact-form 3 “Contact Lidworden_copy”)

The Citizen’s Income Newsletter, Issue 1, 2011 is now available

It contains

  • An editorial
  • An article on Iran’s establishment of a de facto Citizen’s Income
  • Other news items
  • A conference notice and call for papers
  • A review by Anne Miller of the Government’s white paper Universal Credit: Welfare that Works
  • Book reviews
  • A Viewpoint by Mary Mellor
  • An apology relating to ‘With apologies to Yes, Minister
  • With apologies to Yes, Minister

Visit http://www.citizensincome.org/resources/newsletter%20issue%201%202011.shtml to read it

The edition is also available to download as a Word document or as a pdf

Poster and introductory booklet: An A3 poster is still available. On one side is a history of social welfare provision in the UK, and on the other an introduction to a Citizen’s Income. There’s a link to it on the home page of the website, or email us at info@citizensincome.org if you would like to receive hard copies of the poster. Similarly, an introductory booklet is available. Again, a copy can be found on the website, or please email us if you would like hard copies.

With best wishes

Malcolm Torry

Dr. Malcolm Torry, Director, Citizen’s Income Trust