Persberichten

Commissie van aanbeveling onderzoek Basisinkomen ingesteld

commissieSinds begin dit jaar zijn “we” bezig met het vormen van een commissie van aanbeveling, respectievelijk adviesraad met behulp waarvan wij hopen meer kans te maken op politiek draagvlak voor het doen van experimenten met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Dit streven heeft vrijdag 21 november 2014 een enorme stimulans gekregen. Tijdens het toekomstfestival Let’s Gro in Groningen vond op initiatief van MIES Lab een expertmeeting plaats om samen te denken over een proef met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi).

Tijdens de gesprekken zowel in als buiten de werkgroepen werd het ten eerste mogelijk de commissie van aanbeveling een hechte vorm aan te laten nemen. De volgende personen heb ik bereid gevonden hier zitting in te nemen: Verder lezen

Vereniging Basisinkomen heeft nu de ANBI status!

ANBI logoBij schrijven[1] – gedagtekend 9 mei 2013 – heeft de inspecteur van de Belastingdienst/Oost-Brabant de Vereniging Basisinkomen per 1 januari 2012 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wij zijn daar erg blij mee, donateurs beschikken nu over een mogelijk belastingvoordeel[2] . Hiervoor was een statutenwijziging noodzakelijk. Tevens is bij deze statutenwijziging de officiele naam gewijzigd van “Vereniging Vrienden en Vriendinnen van het Basisinkomen” in “Vereniging Basisinkomen”

[1] 2013-05-09 ANBI status toekenning

[1] http://www.anbi.nl/anbi-info/fiscaal-voordelig-schenken/

Armoede in 2011 sterk toegenomen: toch maar eens nadenken over een basisinkomen!

Armoedesignalement 2012 is  6 december 2012 verschenen . In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en gevolgen van armoede in Nederland.

Enkele conclusies uit het Armoedesignalement 2012  zijn:

  • In 2011 is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2012.
  • Ook de langdurige armoede liep in 2011 voor het eerst in jaren weer op.
  • De armoede groeide in absolute aantallen in 2011 sterk bij werklozen, bijstandontvangers en zelfstandigen.
  • De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en huishoudens met bijstand. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage in 2011 toe.
  • Bij gepensioneerden en 50-plussers is de armoede laag, bij kinderen juist hoog. De 30-45 jarigen hadden vroeger geen verhoogd armoederisico, maar de laatste jaren is dat wel het geval.

Verder lezen

Belgisch netwerk voor het Basisinkomen

Oproep aan alle vrienden van het basisinkomen!

(Onvoorwaardelijk, Individueel, Universeel & Voldoende)

Alle vrienden van het basisinkomen die zich actief willen inzetten voor het scheppen van een Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen worden uitgenodigd deel te nemen aan de Eerste Vergadering op woensdag 27 juni aanstaande om 18u te Brussel aan de Universitaire Faculteiten Sint Louis, Gebouw 119 Broekstraat, 2e verdieping, lokaal 2100.

http://basisinkomen.be/

Unconditional Basic Income #UBi : een eind op streek in Europa #OBi #burgerinitiatief #ECI

Hier een e-mail over de activiteiten van een Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Lieden die actief wensen deel te nemen worden verzocht zich aan te melden volgens aanwijzingen in onderstaand bericht.

Verder lezen

Vereniging Basisinkomen flyert op het Plein der Beschaving

De Vereniging Basisinkomen heeft zich aangesloten bij de actie op het Plein der Beschaving maandag 19 september in Den Haag en op prinsjesdag op het Centraal station.

Filmverslag van 19 en 20 september: (afspeellijst) [iframe width=”520″ height=”382″ src=”http://www.youtube.com/embed/ecUzLnwdFmo” frameborder=”0″ allowfullscreen]

Enkele voorstanders van het basisinkomen hebben zich tussen het publiek bewogen en de mensen goudkartonnen kronen opgezet en een flyer uitgereikt.

Op YouTube een afspeellijst van diverse filmverslagen van die dagen: http://www.youtube.com/watch?v=ecUzLnwdFmo&list=PL2B93C7FA2923D6E3&feature=plpp Verder lezen

Aanvraagformulier Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Per deze maand kunnen alle ingezetenen in Nederland aanspraak maken op een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.  De wet OBI is nog niet door de eerste kamer, maar het ziet er naar uit dat dit binnenkort gaat gebeuren.  Een nipte meerderheid van de eerstekamerleden blijkt fervent voorstander te zijn van een Onvoorwaardelijk Basinkomen (OBI)

De plotselinge ommezwaai van de politiek is niet te verklaren, maar wel logisch.  De Europese gemeenschap heeft in het geheim een duidelijke agenda voor de invoering van het OBI voorbereid (zie artikel Europa is klaar voor een basisinkomen). De tijdlijn voor deze agenda lag nog na 2012, maar de recente ontwikkelingen hebben daar aanleiding toe gegeven. De positieve resultaten in landen als Brazilië, Iran, China en Namibië hebben in diverse Europese landen het Basisinkomen op de eigen politieke agenda gezet.

De Vereniging Basisinkomen heeft het voorrecht om reeds nu een inventarisatie te maken van mensen die zich beschikbaar willen stellen voor een OBI. De invoering zal in twee jaar tijd geschieden. Mocht u direct aanspraak willen maken op een OBI, dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U staan dan bovenaan de lijst. De mensen die zich niet opgeven zullen via een random methode worden geselecteerd voor het ontvangen van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Natuurlijk is dit een 1-april-grap van de webmaster, maar u mag natuurlijk altijd uw gegevens opsturen. Lid worden van de vereniging Basisinkomen kunt u hier, dan heeft u meer kans op een OBI- Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Aanvraagformulier verwijderd vanwege spam

(contact-form 3 “Contact Lidworden_copy”)

IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken

Van de mensen die vanuit de bijstand werk vinden, geeft ruim 40 procent aan er financieel niet op vooruit te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze parttime werk vinden, ze nog schulden hebben, of omdat hun recht op een aanvullende uitkering vervalt. Ondanks deze ‘armoedeval’ blijft men wel aan het werk. Een hoger inkomen is dus lang niet voor iedereen het belangrijkste argument om werk te accepteren. Belangrijke drijfveren komen voort uit iemands mate van zelfredzaamheid en sociale omstandigheden zoals opleidingsniveau.

IWI deed in 2010 onderzoek naar de armoedebestrijding in Nederland. IWI onderzocht of gemeenten, UWV en SVB met de uitvoering van het armoedebeleid bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. Ook ging IWI na of armoedebestrijding mensen activeert om weer aan het werk te gaan.

Verder lezen