soeverein

Basisinkomen en directe democratie

directedemocratie
Foto: de ‘Landsgemeinde’ (jaarlijkse volksvergadering) in het Zwitserse kanton Glarus. Op de Landsgemeinde worden alle wetten die in het afgelopen jaar zijn voorbereid, via stemmen met handopsteken goed- of afgekeurd. Directe democratie via referendum en volksinitiatief is in feite een moderne vorm van volksvergadering, waarbij de burgers niet meer fysiek bijeenkomen en waarbij het stemgeheim gewaarborgd is.

Het streven naar directe democratie is in mijn beleven groeiende.  Op gemeentelijk niveau is er sinds de jaren ’90 sprake van een klein direct-democratisch springtij. Vanaf 1990 tot eind 2012 zijn er 146 gemeentelijke referenda gehouden (provinciale referenda zijn er nog niet geweest). Ook hebben sinds de jaren ’90 een flink aantal gemeenten, evenals 3 provincies (Noord-Holland, Friesland en Limburg), rechten gegeven aan hun burgers om zelf correctieve referenda aan te vragen. In 2005 vond zoals iedereen nog weten zal een vooralsnog eerste nationale referendum sinds 1815 in het moderne Nederland plaats en wel over de invoering van een Europese Grondwet. Verder lezen

Het Europees Burgerinitiatief: een belangrijke stap op weg naar een Europa van de Burgers

De vorming van echte democratie is in deze tijd een essentiële opgave, omdat het een opening biedt naar allerlei andere vragen en beslissingen. Macht, geld of het najagen van korte termijn economische belangen – blind voor de toekomst – bepalen nog te veel beslissingen in onze wereld. Daarom worden afwegingen ten behoeve van het gemeenschappelijk belang vaak aan de kant geschoven. Mensen voelen zich gedegradeerd tot machteloosheid, zoals het publiek bij een film waarvan zij slechts toeschouwers zijn, terwijl het altijd anderen zijn die de regie voeren. Verder lezen