stemmen

Van verzuiling naar single issue politiek

verzuilingDat er weinig belangstelling is om te gaan stemmen, is een hoopvol signaal!
Hoopvol, omdat het failliet van ons partijpolitieke systeem op weg is naar nieuwe vormen van democratie. Het is uit de tijd om aan de ene kant burgers vanuit de overheid een steeds grotere verantwoordelijk te geven (participatiemaatschappij), maar hen voor dom te houden wanneer het gaat om het treffen van maatregelen die hen zelf aangaan. Verder lezen

Het Sociaal Krediet: economische democratie

In zijn nieuwe encycliek Caritas in Veritate (Liefde in Waarheid) [4], schreef Paus Benedictus XVI [3] in Paragraaf 66:

“Een effectievere rol voor consumenten, als zij tenminste zelf niet worden gemanipuleerd door verbanden die hen niet werkelijk vertegenwoordigen, is wenselijk als factor in een economische democratie.”

Douglas2
Clifford Hugh Douglas

De Schotse ingenieur Clifford Hugh Douglas (1879-1952)[5] , die de financiële opvattingen over het Sociaal Krediet (Social Credit) [1] ontwikkelde, schreef in Credit-Power and Democracy[6] (Kredietmacht en democratie):

“Het Sociaal Krediet is een sociaaleconomische filosofie waarbij consumenten, indien zij beschikken over voldoende koopkracht, het productiebeleid vaststellen door hun monetaire stem uit te oefenen. Economische democratie betekent in deze visie niet dat een werknemer het bedrijfsleven controleert. Door het productiebeleid bij de overheid, banken en bedrijven weg te halen, opent het Sociaal Krediet de ogen van een ‘aristocratie van producenten, die een democratie van consumenten dient en door hen erkend wordt’”.

Voordat het als Sociaal Krediet bekend werd, noemde men Douglas’ financiële denkkader gewoon “economische democratie” (Het is ook de naam van het eerste boek van Douglas over het onderwerp). Hieronder volgt een artikel van Louis Even waarin hij uitlegt hoe een systeem, gebaseerd op Sociaal Krediet, een echte ‘economische democratie’ kan zijn, waarin “een meer effectieve rol voor consumenten is weggelegd”, zoals de paus schreef. Verder lezen

Basisinkomen en directe democratie

directedemocratie
Foto: de ‘Landsgemeinde’ (jaarlijkse volksvergadering) in het Zwitserse kanton Glarus. Op de Landsgemeinde worden alle wetten die in het afgelopen jaar zijn voorbereid, via stemmen met handopsteken goed- of afgekeurd. Directe democratie via referendum en volksinitiatief is in feite een moderne vorm van volksvergadering, waarbij de burgers niet meer fysiek bijeenkomen en waarbij het stemgeheim gewaarborgd is.

Het streven naar directe democratie is in mijn beleven groeiende.  Op gemeentelijk niveau is er sinds de jaren ’90 sprake van een klein direct-democratisch springtij. Vanaf 1990 tot eind 2012 zijn er 146 gemeentelijke referenda gehouden (provinciale referenda zijn er nog niet geweest). Ook hebben sinds de jaren ’90 een flink aantal gemeenten, evenals 3 provincies (Noord-Holland, Friesland en Limburg), rechten gegeven aan hun burgers om zelf correctieve referenda aan te vragen. In 2005 vond zoals iedereen nog weten zal een vooralsnog eerste nationale referendum sinds 1815 in het moderne Nederland plaats en wel over de invoering van een Europese Grondwet. Verder lezen