Win-for-Life winnaars blijven werken met hun basisinkomen!

winforlifeIn Belgie heb je het Win for Life-spel van de Nationale Loterij, in Nederland van de Krasloterij, daar kun je een als prijs een maandelijks bedrag van 1000 Euro winnen. Mensen die deze prijs winnen veranderen hun levenswijze niet drastisch. Met hun maandelijkse alternatieve basisinkomen van duizend euro stoppen ze niet met werken en ze beginnen evenmin een eigen zaak of gaan vrijwilligerswerk doen. Het enige dat ze doen is dat ze meer consumeren of iets duurdere producten kopen. Dit is een van de  opmerkelijke conclusies uit een onderzoek van sociologie-onderzoekers van de KU-Leuven.

De twee belgen, Axel Marx en Hans Peeters, waren al een hele tijd op zoek naar een geschikte proefgroep rond het debat over het al dan niet invoeren van een basisinkomen in België. In Belgie gaat het debat over 540 Euro Leefloon van Vivant. In Nederland wordt gesproken over 1000 Euro basisinkomen. Voorstanders stellen dat het tot een betere spreiding zou komen van de arbeid, omdat een aantal mensen minder zou gaan werken, en zeggen dat precies dat extraatje ook meer mensen zou aanzetten om iets te ondernemen, zeg maar een eigen zaak op te starten. Marx en Peeters vonden bij de winnaars van Win for Life  een interessante doelgroep. Zij ontvangen bij winst immers levenslang een maandelijks nettobedrag van duizend euro. Van de 183 winnaars uit België waren er uiteindelijk 80 bereid om mee te doen aan de schriftelijke enquête, van wie vijftien alleenstaanden waren en 65 paren.

Bij de paren stopten drie personen met werken, een in de vorm van een loopbaanonderbreking, twee om voor de kinderen te zorgen. Bij de alleenstaanden gaf slechts een persoon zijn baan op. Geen enkele ondervraagde zag in de Win for Life -winst aanleiding om een eigen zaak te starten.

Marx en Peeters maken een voorzichtige sprong naar de discussie over het basisinkomen. “Indien alleenstaanden niet stoppen met werken, of zelfs niet minder gaan werken, en ook geen eigen zaak opstarten, zullen zij dit zeker niet doen met een basisinkomen”.

Zonder al te extreme stellingen te willen poneren, zeggen de onderzoekers dat er geen aanwijzingen zijn dat mensen met een basisinkomen massaal zullen ophouden met werken, net zomin ze iets zullen ondernemen. Dit alles ge-end op de Belgische situatie. De wetenschappers stellen dat het onderzoek wel over een langere termijn moet worden gevoerd, om tot definitieve conclusies te komen. Want het is best mogelijk dat winnaars pas na verloop van tijd hun gedrag effectief veranderen.  Wanneer de hoogte van het Basisinkomen het WIn-for-Life bedrag benaderd, of voorbijstreefd, dan zullen de resultaten waarschijnlijk anders uitpakken.