vereniging

Interview met VBi ere-voorzitter Saar Boerlage [2007]

saar-boerlage
Saar Boerlage in 2012 [4]
In 1985 bepleitte de WRR de invoering van een (gedeeltelijk) basisinkomen. De regering nam dit advies niet over, wat leidde tot de oprichting van de Stichting Werkplaats Basisinkomen, door de Voedingsbond FNV, het CNV en de toenmalige PPR, om het idee van een basisinkomen verder uit te werken. Er begon in bredere kring belangstelling voor deze gedachte te ontstaan en er werd besloten om de Werkplaats Basisinkomen (die geen persoonlijk lidmaatschap kende) te laten opgaan in de op 15 april 1991 opgerichte “Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van het Basisinkomen”, afgekort “Vereniging Basisinkomen (VBi)”. Doelstelling van deze personenvereniging is het bevorderen van de invoering van een basisinkomen.  De eerste voorzitter van de Vereniging Basisinkomen was Saar Boerlage[1]. Hier een interview door Maria Dijkstra en Wim Smit uit 2006 [2] Als je het zo leest is het net alsof er in bijna 10 jaar nog niets veranderd is.

Verder lezen

Vereniging Basisinkomen is GEEN politieke partij!

Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de Basisinkomenpartij GEEN onderdeel is van Vereniging Basisinkomen. Intussen is duidelijk geworden dat mensen in de veronderstelling verkeren, dat de “BIP i.o.”  een op een te vereenzelvigen is met onze Vereniging Basisinkomen. Wij worden namelijk gebeld door mensen die zich niet voor de “BIP i.o.” kon opgeven doordat een link niet functioneerde. “Of zij zich via ons ook telefonisch of per post kon inschrijven?” Ook bleek tijdens een presentatie van het EBi-OBi in Tilburg, dat de organisatrice van die bijeenkomst ook die mening was toegedaan. Dit kan  zonder meer worden opgevat als een uiting van het feit dat het voor meer “buitenstaanders” verwarrend zal zijn.
Hierom mag het duidelijk zijn bij alle berichten die met betrekking hebben op de “BIP i.o.”  deze in ieder geval  los staan van onze vereniging. Het mag duidelijk zijn dat de BIP is opgericht door een aantal leden, maar dat is dan ook de enige overeenkomst.
Het Bestuur

Het basisinkomen moet na 20 jaar nu eens echt op de agenda in Nederland!

De Vereniging Basisinkomen viert dit jaar haar 20-jarig jubileum

De Vereniging Basisinkomen pleit voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere burger, waardoor o.a. armoede, werkloosheidproblematiek en veel geldverslindende en mensonterende bureaucratie tot het verleden kunnen gaan behoren.
In Duitsland is een groeiende beweging in opkomst voor invoering van het BGE, het Bedingungslose Grundeinkommen, gesteund door economen en andere wetenschappers, die inmiddels ook de Duitse politiek en media heeft bereikt.

Nu is de tijd om ook in Nederland de schouders eronder te zetten. De recente economische en politieke ontwikkelingen doen de behoefte, de noodzaak en daarmee juist de kansen toenemen. Nu is de tijd om ons recht op leven en vrije ontplooiing van onze persoonlijkheid, veilig te stellen.

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die willen meehelpen met allerlei activiteiten, van informatie verspreiden tot meedenken, van administratieve ondersteuning tot vertaalwerk, (politieke) contacten leggen, enzovoort.

Heb je interesse in het onderwerp basisinkomen? Je bent welkom op één van onze bijeenkomsten, elke 3e zaterdag in het Milieucentrum Utrecht.

Je kunt je als (actief) lid aanmelden via de website, of informatie opvragen via het contactformulier.

Wil je lid worden, dan hoef je alleen maar onderstaand formulier in te vullen (en dit is geen 1-april grap)