Wat vind je hier op de site?Was finden Sie auf diese Seite?What do you find on this site?

De berichten op deze website zijn een mengeling van recente artikelen en artikelen die al wat ouder zijn. De oude artikelen die geplaatst worden bevatten toch nog voldoende en goede informatie over basisinkomen om te lezen. Wanneer het een ouder artikel betreft kan achter de titel een jaartal vermeld zijn of in het artikel wordt melding gemaakt van de datum van verschijning. Soms wordt er in een bericht geschreven over guldens, lees hier maar gewoon euro's voor. Het gaat immers om het principe en daar is in de loop der jaren niet veel aan veranderd.

Leider sind nicht alle Einträge auf unsere Website ins Deutsche Sprache übersetzt worden. Die Kommentare auf dieser Website sind eine Mischung aus den letzten Artikel und ältere Artikel. Die alten Beiträge enthälten gute Informationen über das was in Holland über das Grundeinkommen geschrieben ist. Manchmal übernemen wir Deutschsprachige Artikel, weil das Grundeinkommen in Deutchland viele Nachfolger hätte. Vielleicht muussen Sie Gulden ins Euro umwechselen, aber das princiep des Grundeinkommens veränderd dadurch nicht.

The messages on this website are mainly in the Dutch language. The articles published are sometimes new, somtimes a few years old, but information they contain is stil valid. Sometimes you have to swap Guilders into Euros, but the principle about the Basic Income remains the same.