arbeidsprestatie

Speech over basisinkomen voor AbvaKabo/FNV

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst bij AbvaKabo/FNV van de speech die is gehouden op een van de bijeenkomsten waar is geproken over de visie op sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

De middag bij Abvakabo/FNV met de titel “Een betere arbeidsmarkt door meer zekerheid” ging voornamelijk over hoe de FNV zich de komende tijd wilgaan inzetten om de kansen en rechten van zowel werkenden als mensen in een uitkering stabiel en zeker te houden.

Verder lezen

Basisinkomen is kwestie van helder evenwicht tussen geven en nemen (1995)

Als, mits en maar zijn de voegwoorden waarmee het debat over het basisinkomen is doorspekt. Met basisinkomen wordt ‘een onvoorwaardelijke, niet aan een arbeidsprestatie gebonden, inkomensgarantie voor iedere burger’ bedoeld, althans volgens de definitie van Dick Pels en Robert van der Veen in de door hen geredigeerde bundel opstellen Het Basisinkomen.

Verder lezen